Butlletí especial Eleccions Municipals 2015

Click here to load reader

 • date post

  22-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Número especial amb tota la informació sobre la candidatura Compromís per Cerdanyola a les eleccions municipals del 24 de maig. Continguts: - Codi ètic - Resum del programa - Candidatura - Entrevista a l'alcaldable Carles Escolà Podeu trobar tota la informació a www.decidimcerdanyola.cat

Transcript of Butlletí especial Eleccions Municipals 2015

 • Nm. 7 Maig 2015ESPECIAL ELECCIONS MUNICIPALS

 • De la tasca dels crrecs electesEls crrecs electes del Comproms per Cerdanyola (CxC), la CUP i inde-pendents sn els portaveus de lAs-semblea. Han de plantejar a lAjunta-ment els acords de lAssemblea i han dinformar en aquesta dels acords de lAjuntament.

  De la temporalitatEls crrecs electes i de personal as-salariat es duran a terme per perodes de temps limitats per lAssemblea. Transcorregut aquest temps, saplica-r el criteri de rotativitat i la persona ha de dimitir i el crrec passa a la se-gent de la llista, en el cas dels cr-recs electes. Aquestes rotacions es faran de forma ordenada per no ge-nerar buits de coneixement i garantir el benefici de la ciutadania. LAssem-blea podr decidir la permanncia dels crrecs electes o assalariats, que en cap cas podr superar els 8 anys.

  De les retribucionsLes retribucions provinents de les ins-titucions que pertoquin als crrecs electes del CxC, CUP i independents sn gestionades per lAssemblea i pre-ferentment han de revertir en accions per a la ciutat. Si es dna la circums-tncia que lAssemblea considera que cal assalariar a algun crrec electe, la retribuci daquest, independentment dels sous que estipuli el Ple, mai no superar el topall de 3 vegades el Sou Mnim Interprofessional (uns 1800). La retribuci en cada cas es fixar tenint en compte les circums-tncies personals i familiars de cada persona.

  Els comptes del CxC sn transpa-rents en la seva gesti i totes les da-des referents als ingressos i despeses es publiquen a la web: www.compromispercerdanyola.cat.La gesti financera de la candidatura es realitzar preferentment en comp-tes dentitats deconomia social i solidria.

  De la conductaLes persones electes o assalariades del CxC, CUP i independents es com-prometen a executar la renncia ex-prs o cessament de crrecs en una hipottica imputaci per delictes re-lacionats amb corrupci, prevaricaci amb nim de lucre, trfic dinflunci-es, enriquiment injust amb recursos pblics o privats, suborn, malversaci i apropiaci de fons pblics ja sigui per inters propi o per afavorir terce-res persones. Aquestes mesures tam-b es portaran a terme, seguint el que inclou els Estatuts del CxC, en casos dacusaci per delictes de racisme, xenofbia, anticatalanisme, violncia de gnere, homofbia o altres delictes contra els Drets Humans o els drets de les persones treballadores.

  Els crrecs electes o assalariats de CxC, CUP i independents no utilitza-ran el coneixement, contactes i infor-maci derivats de la seva condici en benefici propi, ni acceptaran cap tracte de favor per part dempreses creades, regulades o amb contractes amb ladministraci municipal. De la mateixa manera, tenen lobligaci de denunciar pblicament qualsevol ofe-riment rebut en aquest sentit.Els crrecs electes mai no faran s dinformaci privilegiada per a finali-tats diferents de les prpies del cr-rec, ni afavoriran els interessos propis del personal que puguin tenir al seu crrec ms enll del criteri de capa-citat.

  De possibles incomplimentsEn cas dincompliment dels mandats de lAssemblea, del codi tic o Esta-tuts del CxC per part dun electe, el seu crrec ser revocat per lAssem-blea, i aquesta persona haur de pre-sentar la seva dimissi i cedir el crrec a la persona segent de la llista.En el moment dacceptar el crrec de regidor o regidora, els electes hau-ran de signar un document, que es far pblic, en qu es comprometen a deixar el crrec si lAssemblea aix ho exigeix.

  El Codi tic

  CRRECS ELECTES QUE SN PORTAVEUS

  DE LASSEMBLEA

  LIMITACI DE MANDATS PER ASSEMBLEA

  MXIM 2 LEGISLATURES

  REVOCACI DE CRRECS EN CAS DINCOMPLIMENT

  DEL CODI TIC

  LIMITACI DE SOUS 3 VEGADES SALARI MNIM

  (aprox. 1800)

  TRANSPARNCIA EN LA GESTI ECONMICA:

  COMPTES PBLIQUES

  GESTI PREFERENT AMB ENTITATS DECONOMIA

  SOCIAL I SOLIDRIA

  Programa: Decidim... TICA I TRANSPARNCIA

  Obrir lAjuntament a la participaci directa dels ciutadans i les entitats mit-janant consultes ciutadanes i con-sells municipals vinculants.

  Oposici a la poltica professional i a la perpetuaci en el poder. Els nostres regidors rotaran durant el mandat i no cobraran, excepte en el cas de tenir responsabilitats de govern.

  SERVEIS 100% PBLICS

  Pla de remunicipalitzaci de ser-veis privatitzats per generar ocupaci de qualitat i donar millor servei. Recu-perar la gesti de laigua i de la reco-llida de residus per abaratir el preu.

  No pagament del deute adquirit desquenes a la poblaci.

  UNA CIUTAT PER MOURES

  Gratutat de la zona blava per a un mxim de 2 h i pacificaci del trnsit amb carrers ds compartit entre via-nants i vehicles, amb o sense motor.

  Creaci del Tramvia del Valls que uneixi Cerdanyola amb la UAB i les poblacions venes.

  HABITATGE PER A TOTHOM

  Dotar les famlies desnonades de tots els mitjans possibles perqu comptin amb un habitatge i una vida dignes. Oferir-los el seguiment i el suport en els processos judicials..

  Crear una borsa dhabitatge muni-cipal destinada a les vctimes de des-nonaments.

  UNA CIUTAT LLIURE DE RESIDUS

  Pla integral per a la reducci, apro-fitament i tractament dels residus urbans. Oposici a la poltica dabo-cadors, ecoparcs i incineradores.

  Clausurar i netejar totalment labo-cador de Can Planas i rebuig a qual-sevol altre abocador. Controlar i impe-dir la proliferaci de tota possible font de contaminaci com el crematori o les antenes de telefonia.

  Aquestes sn algunes de les nostres prioritats. Consulta el programa 2015-

  2019 al nostre blog de campanya: www.decidimcerdanyola.cat

 • Carles EscolLa Snia, 36 anys

  Elvi VilaBarri de Baix, 36 anys

  Maurici JaumandreuBarri de Baix, 36 anys

  Contxi HaroSerraparera, 33 anys

  Ivan GonzlezCentre, 25 anys

  Laura BensenyBellaterra, 22 anys

  Gemma JaumandreuSerraparera, 42 anys

  Sergio RodrguezCentre, 28 anys

  Concep MirMontflorit, 46 anys

  Bernat Gastn Barri de Baix, 30 anys

  Karmele NavarroXarau, 63 anys

  Javi Padilla Serraparera, 60 anys

  Sira FontBarri de Baix, 31 anys

  Joan RocamoraSant Ramon, 47 anys

  Ainhoa YllBellaterra, 21 anys

  Javier HernandoTuronet, 23 anys

  Isabel GuardadoCentre, 61 anys

  Jorge FradejaCentre, 55 anys

  Carme BrasSerraparera, 61 anys

  David VicenteFontetes, 20 anys

  Encarna AlbellaXarau, 63 anys

  Albert GonzlezPont-Vell, 52 anys

  Montse MartnezSerraparera, 46 anys

  Josep FontSerraparera, 70 anys

  Albert LzaroSant Ramon, 82 anys

  Manuel ReyesBarri de Baix, 57 anys

  Montse SalvadorSant Ramon, 44 anys

  Mkel CondeCanaletes, 29 anys

  Ainhoa RamosTur de Guiera, 34 anys

  Mart RibaCa nAntol, 26 anys

  Llista electoral

  1 2 3 4 5

  6 7 8 9 10

  11 12 13 14 15

  16 17 18 19 20

  21 22 23 24 25

  26 27 28 29 30

 • @compromisxcer

  facebook.com/compromis.percerdanyola

  [email protected]

  Contacta amb nosaltres,

  Comproms per CerdanyolaPots trobar-nos al nostre local,c/ Pintor Togores, 42. Cada dilluns, 19:00h a 21:00h

  Quines mesures demergncia social prendries en cas que el poble de Cer-danyola decideixi que el Comproms ha de govenar a partir del proper mes de juny?

  Vivim temps demergncia social i per aix cal posar en marxa un pla de res-cat social que abordi els segents as-pectes: creaci dun parc pblic dhabi-tatge; destinar recursos suficients per garantir els serveis bsics a tothom (aigua, electricitat); generar llocs de treball dinamitzant leconomia local i apostant per locupaci pblica; defen-sa decidida dels serveis pblics i lluita per revertir les retallades dels darrers anys; impuls duna fiscalitat progres-siva perqu els impostos municipal es paguin en funci de les possibilitats de cadasc.

  Realment sn moltes les mesures ur-gents a aplicar, per no cal oblidar que per fer-les realitat cal recuperar la so-birania municipal i redirigir els recursos pblics cap a la despesa social.

  Calen plans deficincia en la despesa i estalvi efectiu, que avui passen ne-cessriament per recuperar la gesti dels serveis municipals privatitzats i per abordar el problema del deute des duna perspectiva valenta. Si no es canvien les prioritats de la despesa, parlar de poltiques socials ser una simple declaraci dintencions.

  Per qu el Comproms per Cerdanyola s la millor opci en les eleccions del proper 24 de maig?

  Perqu volem fer de lajuntament un instrument al servei de la majoria de la gent de Cerdanyola. Perqu estem decidits a fer el que calgui per aconse-guir aquest objectiu i perqu ho volem fer de la m de la ciutadania. Perqu no som professionals de la Poltica, ni ho volem ser, i perqu entenem la Po-ltica com un servei a la comunitat. Perqu no renunciem a la utopia, vo-lem un mn ms just i pensem que la millor forma de contribuir-hi s fent una Cerdanyola ms justa. I ho fem amb propostes concretes i quotidianes que busquen la millora de les condicions de vida de la majoria de vens i venes de la nostra ciutat.

  Qui ets?

  Sc una persona compromesa en amb la justcia social i un mn ms just, des de la mxima de pensar global-ment i actuar localment. Mindignen les injustcies i faig tot el que est en les meves mans per combatre-les. Fa molts anys que estic implicat en lluites socials, fent sindicalisme al meu lloc de treball, defensant la sanitat pblica i els serveis pblics en general, o fent poltica a Cerdanyola des de la quoti-dianitat.

  Com veus Cerdanyola?

  Pot semblar un tpic, per Cerdanyola s una ciutat amb moltes potenciali-tats en tots els sentits. Malauradament mai no hi ha hagut la voluntat poltica de caminar cap a un model de ciutat construt entre totes i tots i, sobretot, en benefici de la majoria. Al contrari, lacci poltica dels diferents governs locals sha encaminat sempre