Eduard i Laia

of 12 /12
LA PASQUA

Embed Size (px)

Transcript of Eduard i Laia

  • 1. Aqu podemobservar comJess entratriomfalment aJerusalem montatdun poll i els seusseguidors lalaben imouen els seusrams. Actualmentho commemorem eldiumenge de rams.

2. Aqu podemobservar comJudes desprs delltim soparacompanya elsRomans fins alhort de Getsemanon s Jess i comhavien acordat elshi entrega per unmiserable soborn. 3. Aqu Pon Pilat esrenta les mans delassumpte i deixala mort de Jess alpoble. 4. Aqu un consell desavis dIsraelanomenat Sanedrcondemna a Jess aser crucificat. 5. Aqu observem quanfan portar caminant lacreu a Jess fins alcalvari , el maltracteni li posen una coronadespines. 6. Aqu observem elpatiment de Jesspenjat a la creu. 7. Aqu observemun Jessmort, maltractat,assotat pelsRomans idesgastat per lesinclemnciesmeteorolgiques. 8. Aqu observem lacreu de Jess iles dels doslladres al darrere.Jess estenterrat a la covade sota el tur. 9. Aqu observemcom els soldatsRomans advertitscomproven comJess haressucitat i ja nos a la cova. 10. Per ltim aquobservem com 49dies desprs dePasqua FloridaJess apareix entreels seus seguidors idesprs sen va persempre.