Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko...

36
Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

Transcript of Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko...

Page 1: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartzeSozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko

jarduerak sustatzeko diru-laguntzadeialdian hautemandako Praktika Onen

Gida. 2010. urtea.

Page 2: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

2010ean Eusko Jaurlaritzak esku-hartze sozialerako diru-laguntza lerroen berrantolaketa abiatu zuen. Neurri horren helburu, besteak beste, ordura arte zegoen zatiketa saihestea zen, zatiketa horrek erakundeek proiektuak era bateratuan eta eskabide bakarrean aurkeztea zailtzen zuelako.

Proiektuak aurkezteko erraztasunak ematearen ildo beretik, beste berrikuntza batzuk ere garatu dira, hala nola tramitazio telematikoa, zuriketa-kontuak, etab.

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

Dokumentu hau tresna berritzailea da entitateei gizarte-proiektu berriak aurkezteko bidea errazteko orduan. Praktika Onen gida labur bat da. Bertan, 2010eko diru-laguntza deialdiko emaitzen arabera aukeratu ziren29 proiektu daude, Eusko Autonomia Erkidegoan esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektorekojarduerak sustatzeko diseinatutakoak.

Gida honetarako aukeratutako proiektuak, kasuguztietan, proiektu bereziki osatu eta orekatuakdira, eta guztiek eskaintzen dute:

• Goi mailako osotasuna.

• Esku-hartze neurri espezializatuak edo bananbanakoak.

• Goi mailako irismena, bai kopuruz bai irisgarritasunez, hainbat arazo sozial metatuta dituzten kolektiboei.

• Goi mailako ebaluagarritasuna eta trazabilitatea.

• Barne-koherentzia handia.

Page 3: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

EAEko esku-hartze sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzen hurrengo deialdian parte hartzeko asmoa duten gizarte erakundeei hobekuntza ideia eta bitartekoak eskaintzea da Gida honen helburua.

Hortaz, proiektuaren kalitate-item orokorrez gain (Gida honetan sartzeko ezinbestekotzat jo direnak) beste alderdi zehatzago batzuk ere kontuan hartu dira, esate baterako:

1. Gizarte berrikuntza.

2. Ingurumenaren gaia zeharlerro bezala txertatzea.

3. Genero-ikuspuntua zeharlerro bezala txertatzea.

4. Lurraldez gaindiko lan eraginkor eta koordinatua.

5. Sektore-arteko zeharkako guneak sortzea(hala nola soziosanitarioak, soziokulturalak, soziohezitzaileak, etab.)

Ondorengo orrietan praktika ontzat jo den proiektu bakoitzeko fitxa bat aurkeztuko da, dagokien diru-laguntzen lerroaren arabera sailkatuta. Fitxek praktika onen ezaugarri zehatzak jasotzen dituzte, beste gizarte-erakunde batzuk beraien lana aztertu eta alderdi horien gainean hausnartzeko aukera izan dezaten, ondoren beraien egoerara egokitu eta etengabeko hobekuntza-prozesuak garatu ahal izateko, beste erakunde batzuek abiatutako esperientzietatik ikasitakoa aprobetxatuz.

Page 4: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

1. CÁRITAS. Etorkinen integraziorako komunikazio-gaitasunen tailerrak

2. FEDEAFES. Gaixo psikikoentzat eta euren senideentzat lege-aholkularitzazerbitzua

3. SARTU FEDERAZIOA. SAREGUNE. Teknologien erabilera gizarte-dinamizaziorako eta komunitate-garapenerako

4. FEDERACIÓN SARTU. EAEko gizartean integratzeko erabateko zerbitzua

5. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER. Minbizi garatuakdituzten pertsonei arreta

6. ASKABIDE ELKARTEA. Bizkaian prostituzioan diharduten emakumeenkolektiboarekin esku-hartzeko eragileak

7. ASOCIACIÓN GITANA GAO LACHO DROM. Drogamenpekotasunareninguruan berariazko esku-hartzea

8. FUNDACIÓN ITAKA – ESCOLAPIOS. Aukera Programa, arriskuan edogizarte-bazterketa bizi duten gazteen arreta osorako

9. MARGOTU. Gaitze soziopertsonalerako Kimetz Programa, egoera kalteberaedo bazterketa soziala bizi duten emakumeen gizarte-txertatzerako

10. FUNDACIÓN ADSIS. Kultura-arteko elkarbizitzarako taldea (ECI)

PRAKTIKA ONEN AURKIBIDEA

I. LERROA: Gizarte esku-hartzea familiekin, taldeekin etakomunitateekin. (1/2)

Page 5: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

INDICE DE BUENAS PRÁCTICAS

11. EMAUS S. COOP. ACTIVA-T eragin-sarea. EAEn arriskuan eta/edo baztertutadauden pertsonak lan-munduan eta gizartean txertatzeko sarea

12. ASOCIACIÓN HEGOAK-ALDE. 8. Zinegoak (Bilboko Gay-Lesbo-TransNazioarteko Zinema eta Arte Eszenikoen Jaialdia)

13. FEVAS. BAIETZ: Adimen edo Garapen Ezintasuna dutenen presentziaren alde

14. BIZITZA BERRIA. Ehunate: Arreta eta Prestakuntza zentroa

15. ASOCIACIÓN GOIZTIRI. Kolektiboek etxebizitza eskuratzeko programa

16. ASOCIACIÓN GAZTELEKU. Deserrotutako gazteentzat gizarte-inplikaziorakoprograma

17. FUNDACIÓN LAGUNGO. Jarrera arazoak eta familia barruko elkarbizitzanarazoak dituzten haur eta nerabeentzako tratamendu psikosozialerako proiektua

18. FUNDACIÓN BIZITZEN. “Jakiten”: Adineko pertsonei eta euren zainketariburuzko aholku-zerbitzua: kontsulta eta aholkularitza psikologikoa

19. ASOCIACIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL GAZTAROA. Zubiak Eraikitzen. Lan eta gizarte arloan kultura arteko gizarte-bitartekaritza

PRAKTIKA ONEN AURKIBIDEA

I. LERROA: Gizarte esku-hartzea familiekin, taldeekin etakomunitateekin. (2/2)

Page 6: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Guía de Buenas Prácticas Detectadas en la Convocatoria de Subvenciones para el fomento de actividades del Tercer Sector en el ámbito de la Intervención Social en el País Vasco. Año 2010.

INDICE DE BUENAS PRÁCTICAS

20. FUNDACIÓN ALDAURI. Auzoko Web telebista

21. KALE DOR KAYIKO. Boluntario-lanerako Plana EAEko IjitoKomunitatearentzat

22. FEDERACIÓN SARTU. AUZO TV. Vitoria-Gasteizko AldeZaharreko Auzoko Web telebista.

23. FUNDACIÓN FIARE, INVERSIÓN Y AHORRO RESPONSABLE.Gizarteratze-enpresei laguntza emateko berariazko finantza-tresnen garapena

24. FEVAS. Gizarte Erantzukizunerako FEVAS Programa

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

INDICE DE BUENAS PRÁCTICAS

PRAKTIKA ONEN AURKIBIDEA

II. LERROA: Boluntarioen Ekintza eta Elkarteen Parte-hartzeaEsku-hartze Sozialean

Page 7: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Guía de Buenas Prácticas Detectadas en la Convocatoria de Subvenciones para el fomento de actividades del Tercer Sector en el ámbito de la Intervención Social en el País Vasco. Año 2010.

INDICE DE BUENAS PRÁCTICAS

25. ANOTHE. Animalien eta naturaren bidez egindakoterapien balioztatze zientifikoa

26. EAPN EUSKADI. Bazterketa sozialaren irudiagizartearen aurrean: zelan berriztatu pobreziareneta gizarte bazterketaren arloan lan egiten dutenerakundeen komunikazio-planak

27. ZERBIKAS FUNDAZIOA. Ikaste eta zerbitzusolidarioa. Norbanakoaren autonomia etagizarteratzearen sustapena. Esku-hartzesozialerako langileen trebakuntza

28. FEVAS. Teknologia berriak auzitara. EzintasunarenNazioarteko Eguna (abenduak 3)

29. SOS RACISMO BIZKAIA. Arrazakeriaren kontrasentsibilizatzeko jakintzaren kudeaketa

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

INDICE DE BUENAS PRÁCTICAS

PRAKTIKA ONEN AURKIBIDEA

III. LERROA: Esku-hartze sozialerako Ezagueraren Kudeaketa

Page 8: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Gizarte berrikuntzarako tresnak garatzeaErakundeak 2.0. osagaiak dituen webgunea du: RSS, Deskargak, bloga, etab.

Ekonomia solidariorako tresnak garatzeaErakundea bere sorreratik Banku Etiko ekimenbaten bazkide sustatzailea da.

Genero Ikuspuntua txertatzea.Bizitza pertsonala, familiarra eta lana uztartzeazeharkako aldagaia da, eta proiektu osoankontuan hartzen da, prestakuntza jasotzendutenen ordutegiak antolatzean, besteak beste.

Boluntarioen lana era eraginkorreantxertatzea.Proiektuak bere maila guztietan (koordinazioa, kudeaketa, zuzeneko arreta, etab.) soldatapekoteknikarien eta boluntarioen lana uztartzen du.

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

1. CÁRITAS DIOCESANA DE VITORIA

www.caritasvitoria.org

ETORKINEN KOMUNIKAZIO GAITASUNEN TAILERRA

Cáritas Diocesana de Vitoria 1965ean eratuzen, eta karitatezko gizarte-ekintza, batetik, eta pobrezia, bazterketa eta egoera kalteberabizi duten pertsonen sustapena eta garapenosoa bultzatzea, bestetik, dira bere helburuak. 38 elizbarrutiko Cáritasek osatzen dute, etaguztira 750 boluntario eta 1700 bazkidetikgora ditu.

Komunikazio Gaitasunen TailerrenProiektuak hizkuntza ikasteko prozesuaazkartu eta hobetu nahi du, oinarrizko hiztegierreala eta funtzionala eskainiz benetakokomunikazio-egoeretan.

Halaber, etorkinek harrera-gizarteak dituenzerbitzu eta baliabideak eta bertako kulturaeta ohiturak ezagutu ditzatela bilatzen du, etaondorioz, parte-hartzea eta txertatzeaahalbidetzea.

PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA PRAKTIKA ONAKPROIEKTUAREN DESKRIBAPENA PRAKTIKA ONAK

Page 9: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Sektore-arteko zeharkako guneak sortzea.Proiektuak dimentsio soziala eta juridikoauztartzen ditu, familien eskariei aurre egitekoasmoz.

Lurraldez gaindiko lan eraginkorra. Jarduerak Bizkaia, Araba eta GipuzkoakoLurralde Historikoetan garatzen dira eta EAE osorako lanerako marko komuna ezartzen du. Kide diren entitate guztiek arreta-eredu berajasotzen dute, egoitzaz egoitza txandatuta.

Sarean lan egiteko tresnak garatzea. Proiektuak sarean lan egiten du eragileosagarriekin (Fiskaltza, Tutoretza Fundazioak, etab.), aholku juridiko soiletik haratago doanzerbitzu gehigarria eman ahal izateko.

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

2. FEDEAFES

www.fedeafes.org

LEGE-AHOLKULARITZA ZERBITZUA

Euskadiko Eri Psikiko eta SenideenElkarteen Federakuntza, 1987an eratutakoirabazi-asmorik gabeko gizarte-erakundea da eta lau elkarte biltzen ditu: ASAFES (Araba), AVIFES (Bizkaia), AGIFES, (Gipuzkoa) y ASASAM (Aiaraldea).

Gaixo psikikoen familientzako aholku-zerbitzuhonek gaixoen bazterketa soziala saihestunahi du, esparru zibil, penal eta lan-arlokogaietan. Horretarako, JustiziaAdministrazioekin eta Tutoretza Fundazioekinkoordinazioa bideratzen du, besteak beste, eta sor daitezkeen legezko zalantzak argitzendizkie kide diren entitateei, bai telefonoz baiaurrez aurre, egoitzak txandaka bisitatuz.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICASDESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS

PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA PRAKTIKA ONAK

Page 10: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Gizarte berrikuntzarako tresnak garatzea. Proiektu osoa IKTen gaineko lana da, gizarte etakomunitate dinamizaziorako bide bezala (horrenbarruan elkarteentzako webguneen garapenadago, beraiek mantendu eta eguneratzekomodukoak) eta elkarbizitzarako daudenhutsuneak gainditze aldera.

Genero ikuspuntua txertatzea.Proiektuak ukitzen dituen alor guztietan genero ikuspuntua txertatua du, hala nola kulturan, hezkuntzan, gizarteratzean, osasunean, hirigintzan eta ingurumenean.

Gutxietsitako inguru geografikoan lana egitea.Proiektua Vitoria-Gasteizko Hirigune Zaharreangaratzen ari dira, hiriko ingururikdegradatuenetarikoa.

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

3. FEDERACIÓN SARTU ÁLAVA

www.alava.sartu.net

SAREGUNE, GIZARTE DINAMIZAZIORAKO ETA KOMUNITATE GARAPENERAKO TEKNOLOGIAK

SARTU 1988 geroztik gizarte zerbitzuenarloan lan egiten duen lau elkarterenfederazioa da, eta bazterketaren aurka lanegitea du helburu. Proiektu hau, hain zuzenere, SARTU Álavak aurkezten du.

SAREGUNE Vitoria-Gasteizko ErdiarokoHirigunearen gizarte eta komunitatedinamizaziorako teknologia berrien erabilerabultzatzeko elkargunea da.

Erdiaroko Hirigunea degradazio-arriskuhandiko ingurua da: bertan suertatzen diraoinarrizko errenta jasotzen duten pertsonenehunekorik altuena, etorkinen indize altua, etagune publikoen gabezia.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICASPROIEKTUAREN DESKRIBAPENA PRAKTIKA ONAK

Page 11: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Kudeaketan kalitate-gaiak txertatzeaErakundeak proiektuen kalitatea neurtzekotresnak erabiltzen ditu, langile, erabiltzaile, Oinarrizko Gizarte Zerbitzu eta lankidetzan aritudiren enpresentzat gogobetetze-galdetegienbitartez.

Sektore-arteko zeharkako guneak sortzea.Proiektuak arlo soziolaborala jorratzen du, etaintegrazio-prozesua laguntzen du gizarte-lana (pertsonaren gaitasun sozialak, bere ingurua) etaenplegagarritasuna (gizarteratzeko laguntza) uztartuz.

Genero eta aniztasunaren ikuspuntuatxertatzea. Dauden tokien %60 emakumeentzaterreserbatzen da. Halaber, etorkinekin lan egiteasustatzen da.

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

4. FEDERACIÓN SARTU ÁLAVA

www.alava.sartunet

EAEKO GIZARTEAN INTEGRATZEKO ERABATEKO ZERBITZUA

SARTU 1988 geroztik gizarte zerbitzuenarloan lan egiten duen lau elkarterenfederazioa da, eta bazterketaren aurka lanegitea du helburu. Proiektu hau, hain zuzenere, SARTU Álavak aurkezten du.

Programa honen helburua Oinarrizko GizarteZerbitzuen eta EAEko komunitate zerbitzuenosagarri izan daitekeen zerbitzu espezializatubat eskaintzea da. Gizartean txertatzekolaguntza zerbitzua da, arrisku edobazterketa egoeran dauden pertsonentzattxertatze-plan bat egiten lagunduko diena, eta inguruan eta pertsonengan aldaketakahalbidetu eta pertsonen autonomiasustatzera bideratuta dago.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICASPROIEKTUAREN DESKRIBAPENA PRAKTIKA ONAK

Page 12: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Genero-ikuspuntua txertatzea.Proiektuak arreta berezia jartzen du genero-ikuspegian, sarritan emakumeak izaten direlako gaixoen zaintzaz arduratzen direnak, eta egoera horiek bestela bideratzen ahalegintzen da.

Instituzio-arteko koordinazioa.Proiektuak baliabide soziosanitarioekikoetengabeko koordinazioa eskaintzen du, zerbitzuak bikoiztu barik etengabeko zaintzaeskaini ahal izateko. Zerbitzu honek ospitale(onkologia, hematologia, ginecologia, minaren unitatea, etab.) osasun-zentro, Oinarrizko Gizarte Zerbitzu eta osasun arloko zentro pribatuetako lana ere koordinatzen du.

Lurraldez gaindiko lana. Proiektuak EAE osoa hartzen du, AECCren hiru ordezkaritzen koordinazioaren bidez.

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

5. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

www.aecc.es

MINBIZI GARATUA DUTEN PERTSONENTZAKO ARRETA

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) 1953an eratutako elkartea da, etaEAEko hiru lurralde historikoetan ordezkaritzakdauzka. Herri-onura izendapena dauka etabere jarduna soldatapeko teknikarien etaboluntarioen lan uztartuan oinarritzen du.

Proiektu honen nahia da gaixoak heriotzarierarik duinenean aurre egin diezaiola etafamilia barruan desoreka emozionalpatologikoak ekiditzea, familia batasunakeskaintzen dituen baliabideak identifikatu etabultzatuz, eta bitarteko soziosanitarioekinzubilana eginez, zerbitzuak bikoiztu bariketengabeko zaintza eskaini ahal izateko; hortaz, zaintzaileen atseden fisiko etaemozionala ahalbidetu eta gaixoarenautonomia sustatatzen da.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICASPROIEKTUAREN DESKRIBAPENA PRAKTIKA ONAK

Page 13: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Genero-ikuspuntua txertatzea.Proiektuak arreta berezia jartzen du genero ikuspegian, era integratu eta diziplinaanitzekoan, prostituzioan lan egiten dutenemakume eta transexualen gizarteratzerako.

Sektore-arteko zeharkako guneak sortzea.Proiektuak osasun arloko informazioaz gain, lan eta lege esparruetakoa ere ematen du. Baliabide horietara iristeko laguntza eskaintzendu eta ohitura osasungarriak sustatzen ditu.

Banakako laguntza eskaintzeko neurriak. Eragilearen eta prostituzioan ari denaren artekozuzeneko harremana lantzen da, enpatianoinarritutako konfiantzazko harremanaren bidez, kasu askotan eragilea bera prostituziotik datorrenpertsona baita.

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

6. ASOCIACIÓN ASKABIDE LIBERACIÓN

www.askabide.org

PROSTITUZIOAN DIHARDUTEN EMAKUMEEN KOLEKTIBOAREKIN ESKU-HARTZEKO ERAGILEAK

Askabide prostituzioaren inguruandauden pertsonei arreta emateko etaerrealitate honen aurrean informazio etasalaketa sozial lana egiteko irabazi-asmorikgabeko elkartea da 1985 geroztik.

Komunitatean esku-hartzeko eragileenproiektuak prostituzioan dihardutenpertsonenganako hurbiltzeko ahaleginaegiten du, lana egiten duten toki berean(pisuak, tabernak) eta eskura dauden gizarte, lege eta osasun baliabideen ingurukoinformazioa eskaintzen die, baita zerbitzuhorietar joteko laguntza ere.

Halaber, jarduera-tokien jarraipena egiten da eta kaltegarri diren jokabideak desagertzekolana egiten da, ohitura osansungarrioakzabalduz, ongizate eta osasunerako.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICASPROIEKTUAREN DESKRIBAPENA PRAKTIKA ONAK

Page 14: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Proiektuaren irismena.Proiektua zailtasun sozial asko dituen kolektiboespezifiko bati zuzenduta dago: adikzio arazoaketa jarrera eta gizarteratze arazoak izan dituztenijito jatorriko droga-kontsumitzaileak.

Ebaluagaritasun eta jasangarritasun tresnakezartzea. Ebaluazio-tresnak (galdetegiak, edukienebaluazio-fitxak, langileen auto-ebaluazioak) etaadierazleak kontuan hartzen dituen ebaluazio etajarraipen sistematizaturako prozesua erabiltzendute.

Komunitate-garapenerako tresnak ezartzea. Eraginpeko udalerrietako Oinarrizko GizarteZerbitzuekiko koordinazioa lantzen da etakolektiboarekiko gainbegiratze eta bitartekaritzalanetarako boluntarioekin lan egiten da, kaltetueningurunean.

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

7. ASOCIACIÓN GITANA GAO LACHO DROM

www.gaolacho.com

DROGEN MENDEKOEN INGURUAN BERARIAZKO ESKU-HARTZEA

Gao Lacho Drom elkartea 60ko hamarkadatikari da ijitoen komunitatean lanean, e ardatznagusirekin: hezkuntza, lana/prestakuntza etaetxebizitza.

Proiektu honek drogen menpe daudenijitoekin zuzeneko lana egin nahi du. Helburu nagusia laguntza, aholku etainterbentzio psikoterapeutikoa eskaintzea da, menpekoek eta erabiltzaileek egin ditzaketentratamenduekiko osagarri gisa.

Estrategia terapeutikoak (banakakoak, taldekoak eta familiakoak) kontsumoak etaarrisku faktoreak gutxitu eta tratamenduekikojarraikortasuna lortzera bideratuta daudelehenik eta behin, eta ondoren, pertsonahoriek bere laneko arduretan “birkokatzeko”tratamenduekin osagarriak izango direnekintzak garatzera.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICASPROIEKTUAREN DESKRIBAPENA PRAKTIKA ONAK

Page 15: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Proiektuaren ebaluagarritasuna.Proiektuak badu segimendua egiteko eta lortutako emaitzak ebaluatzeko adierazle multzo osotua.

Ekimena era koordinatuan lantzea. Proiektua beste gizarte-eragile batzuekin batera landu da (Fundación Peñascalekin, besteak beste), lan-sistemaren barruan txertatzeko prestakuntza-ekintzak garatuz, eta prestakuntza-baliabideak etxebizitza eta gizarte arlokoekin uztartuz. Horretarako, badago EAPNren barruan (Europako Pobreziaren Aurkako Sarea) etorkinentzako etxebizitza-arloko praktika onen eskuliburu bat.

Boluntarioen lana era eraginkorreantxertatzea.Proiektuak Fundazioaren plantillako teknikarien eta borondatezko langileen lana uztartzen du. Azken horien lana batez ere gaztelaniazko eskolak ematea eta aisialdi-ekintzak bideratzea da.

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

8. FUNDACIÓN ITAKA-ESCOLAPIOS

www. itakaescolapios.org

BAZTERKETA BIZI DUTEN ETORKIN GAZTEENTZAT ARRETA INTEGRALERAKO AUKERA PROGRAMA

Fundación Ítaka-Escolapios, 2001ean sortua eta Herri Onura izendatutakoa, mundua eraldatzeko erarik eraginkorrena hezkuntza dela iritzikoa da. EAEn baditu egoitzak, eta baita Espainian eta atzerriko beste toki batzuetan ere.

Aukera Programak etorkin gazteen integrazio sozial eta laborala bilatzen du, osoko ikuspuntu batetik, garapen pertsonala eta soziala, prestakuntza eta orientazioa, eta enplegurako, etxebizitzarako eta gizarte baliabideetarako aukerak kontuan hartuta.

Proiektu hau Fundación Peñascal-ekin(lanbide-heziketa eskaintzen duena), HEMENekin (helduentzako laguntasun-zerbitzua), CEAR-Euskadirekin, eta Bizkaiko Foru Aldundiko Haurtzaro Zerbitzuekin eta EAPNrekin batera garatzen dute.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICASPROIEKTUAREN DESKRIBAPENA PRAKTIKA ONAK

Page 16: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Proiektua ebaluatzeko tresnak ezartzea. Proiektuak adierazle-multzo osotua dauka baijarraipenerako bai jasotako emaitzak baloratzeko.

Zailtasun sozial metatuak dituztenkolektiboei zuzenduta. Proiektuak bazterketa-egoeran edo -arriskuandauden emakumeen gaitze soziolaboralerako esku-hartze integrala eskaintzen du. Parte-hartzaileakhein handi baten etorkinak dira etalanmunduratzeko eta gizarteratzeko zailtasunbereziak dituzte. Programa honek aukerasoziolaboralak era eraginkorrean zabaltzen dizkie.

Kalitatea kudeaketan.Kalitate-kudeaketarako sistema eraginkor baten ezaugarriak zehazten dituen ISO 9001 Arauadauka erakundeak.

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

9. ASOCIACIÓN MARGOTU

www.margotu.net

GAITZE SOZIOPERTSONALERAKO KIMETZ PROGRAMA

Margotu irabazi-asmorik gabeko elkarteada, eta prestakuntza eta lan eta gizarte esku-hartzearen bidez, zailtasun bereziak dituztenkolektiboen txertatze-soziolaboralabilatzen du. Egoitza Bilbon du eta 2000. urtean sortu zen.

Lan-munduan txertatzeko gaitze sozio-pertsonalerako den Kimetz Proiektuakosasun fisiko eta emozionalarekin lotutakoarazoei erantzuna eman nahi die, arazo horiekbaztertuta edo arriskuan dauden 20 emakumeren isolamendu eta bazterketadakartelako.

Hortaz, lan-trebetasunak jorratzen ditu(joste-tailerrak) eta baita gaitze psikosozialaere (adimen emozionala, resilientzia, jabekuntza, erabaki-hartzea, etab.), ibilbidesoziolaboralaren prozesu pertsonalbatekin batera.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICASPROIEKTUAREN DESKRIBAPENA PRAKTIKA ONAK

Page 17: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Boluntarioen lana era eraginkorreantxertatzea.Proiektuak, soldatapeko teknikariez gain, boluntario sare zabala ere badu. Horietako batzuk, gainera, etorkin gazteak dira. Horrek proiektuaaberastuko du, zentroetako ikasleekin elkar-ezagutzea ahalbidetuko duten dinamikak ezarriz.

Irismena eta lurraldez gaindikotasuna.Proiektua hiru Lurralde Historikoetako gazte-kopuru handi bati zuzenduta dago, eta irismenhandiko ekimena da, EAE barruan ia 2.000 lagunengana ailegatuko baita.

Berrikuntza.Erakundeak gizarte-sareetan profilak ditu(proiektuaren jomuga diren gazteekinkomunikatzeko ezinbesteko tresnak baitira).

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

10. FUNDACIÓN ADSIS

www.adsis.org

KULTURA ARTEKO ELKARBIZITZARAKO TALDEA (ECI)

ADSIS gizarte bidezkoagoa eta solidarioaeraiki nahi duen Fundazioa da, pobreziaketa bazterketak jotako pertsona etataldeak sendotzearen bidez. Lan horigarapen pertsonal eta kolektiborako prozesuenbitartez egiten du, gertuko harremana, laguntasuna eta zerbitzu eraginkorra eskainiz.

ECI Proiektuak dituen helburuak honakohauek dira: Euskal gazteria Ipar-Hegoarenartean dagoen aldeaz sentsibilizatu etakontzientziatzea; eta kultura-arteko gizarteasortzeko premiaz jabetzea, gazteen parte-hartze aktiboaren bidez.

Hortaz, 16 urtetik gorako 30 zentroko1900 gaztek Ipar eta Hegoaren arteko aldeazhausnartuko dute, eta hobekuntza-bideakproposatzen saiatuko dira.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICASPROIEKTUAREN DESKRIBAPENA PRAKTIKA ONAK

Page 18: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Sektore-arteko zeharkako guneak sortzea.Proiektuak, txertatze soziolaboralerako programa izanik, gizarte- eta lan-arloak lantzen ditu aldiberean.

Proiektua lurraldez gaindiko lan eraginkorraren bidez gauzatzea.Ekintzak lurraldez gaindiko mailan egiten dira, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako LurraldeHistorikoetan. Hortaz, EAE-mailan lanerakomarko eraginkor, komun eta koordinatuaeskaintzen du.

Genero Ikuspuntua proiektuan txertatzea.Proiektuak emakumeen baldintza ekonomiko etasozialak hobetzea lehenesten du. Sortzen direnlanpostuen % 75 andrentzat dira, etaonuradunen % 75 ere emakumeak dira.

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

11. EMAÚS S. COOP

www.emaus.com

ACTIVA-T ERAGIN-SAREA

Emaús Sociedad Cooperativa GizarteEkimenerako erakundea da eta baztertuta edobazterketa-arriskuan dauden pertsonakgizarteratzeko hainbat proiektu, programa, ekintza eta itun dauzka. Hortaz, ekonomiasozial eta solidarioaren oinarri eta balioenaraberako ingurumeneko zerbitzuak etaekintzak garatzen ditu.

Activa-T eragin-sarearen helburu nagusiaDiru-sarreren Bermerako Errenta edobestelako prestazioak jasotzen dituztenpertsonak lan-merkatuan sartzea da.

Kontratudun prestakuntza programetan(prestakuntza eta enplegu programak) edobabestutako enpleguan (GizarteratzeEnpresak) sartu ahal izateko, lanerako etagizarteratzeko trebetasunak hobetzeko bideakeskaintzen ditu.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICASPROIEKTUAREN DESKRIBAPENA PRAKTIKA ONAK

Page 19: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Proiektua lurraldez gaindiko lan eraginkorrren bidez gauzatzea.Jaialdiaren atal nagusia Bilbon den arren, ondoren jaialdiaren hedapena egiten da, EAEkoeta Nafarroako hainbat udalerritan, etanazioartean.

Genero Ikuspuntua proiektuan txertatzea.Proiektuak genero-ikuspuntua emanaldietakobatzuetan lantzen du, estereotipo sexistei aurreegin eta lesbianismoaren errealitatea erakutsiz. Grina honi esker urtero Bilboko UdalarenBerdintasun Arloko sari bat jasotzen du.

Boluntarioen lana era eraginkorreantxertatzea.Jaialdiak berariazko lana egiten dutensoldatapeko langileak baditu ere, ekimen hau ezlitzateke bideragarria izango Elkartearenboluntarioen lankidetza zabala barik.

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

12. ASOCIACIÓN HEGOAK ALDE

www.hegoak.com

ZINEGOAK. GAY-LESBO-TRANS NAZIOARTEKO ZINEMA ETA ARTE ESZENIKOEN JAIALDIA

HEGOAK, Euskadiko gay, lesbiana, transexual eta bisexualen irabazi-asmorikgabeko elkartea, 1998an sortu zen etahomosexualitatearen, lesbianismoaren etatransexualitatearen normalizazioarenalde eta diskriminazioaren kontra lanegiten du.

Zinegoak gay-lesbo-trans kolektiboarennormalizaziorako lanean ari da etazinemaren bitartez askatasun eta aniztasunafektibo-sexuala babestea bilatzen du. Horretarako GLBT pertsonen integrazioaeta parte-hartzea bultzatu nahi ditu, etaGLBT komunitatearen autoestima indartunahi du, kolektibo osoarena, eta bereziki, gazteena.

Elkartearen helburu zehatz bat emakumelesbiana eta bisexualak gizartean parte hartzera bultzatzea da.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICASPROIEKTUAREN DESKRIBAPENA PRAKTIKA ONAK

Page 20: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Gizarte Berrikuntzarako tresnak garatzea.Aldizkariaren eduki bakoitzean “irakurketaerraza” atal bat dago, hizkuntza errazagoa etaerredakzio zuzenagoarekin, adimen-zailtasunakdituzten pertsonek oinarrizko edukiak jaso ahalizan ditzaten.

Proiektua lurraldez gaindiko lan eraginkorrren bidez gauzatzea.Aldizkaria EAE osoan banatzen da eta gainera, web bidez munduan edonondik dago ikusgai.

Ingurumenaren jasangarritasunerako gaiak proiektuan barne hartzea. Erakundeak energia aurrezteko etaingurumenarekiko eraginkortasuna garatzekoekimenak ditu. Hain zuzen ere, aldizkaria beraerakundearen webgunean ikusgai dago PDF formatuan.

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

13. FEVAS

www.fevas.org

REVISTA BAIETZ. ADIMEN EDO GRARAPEN EZINTASUNA DUTENEN PRESENTZIAREN ALDE

Adimen edo garapen ezintasuna dutenenaldeko Elkarteen Euskal Federazioak (FEVAS) EAEn adimen-ezintasuna duten pertsoneizerbitzuak ematen dizkieten 11 familia-elkarte ordezkatzen ditu.

Adimen- edo garapen-ezintasuna dutenpertsonekiko ikuspena, tratua etaezagupena asko hobetu den arren,oraindik gizarte aurreratuen burutu gabekoerronka da egoera hau hobetzea, pertsonahauek gizartearen barne egon daitezen etaarlo guztietan aktiboki parte hartzeko gai izan daitezen.

BAIETZ programak egoera horri erantzunaeman eta ezintasun intelektuala jorratzenduen komunikaziorako bidea izan nahi du. Horretarako informazioa eta prestakuntzabultzatu, eta adimen-ezintasuna duteneneskubideak errespetatzen dituen iritzi-mailaindartu nahi ditu.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICASPROIEKTUAREN DESKRIBAPENA PRAKTIKA ONAK

Page 21: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Sektore arteko zeharkako guneak sortzea.Lanbide-heziketa eta gizarte-arretarako zentromoduan eratuta, gune soziohezitzaileak etasoziolaboralak sortzen dira bertan.

Komunitatea garatzeko eta borondatezkolana era eraginkorrean uztartzeko ekimenaksustatzea. Gasteizko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuekin etaosasun-zerbitzuekin koordinaziorako bideakezartzen ditu, eta erakundearen boluntarioentzatbabesa bermatzen du.

Lana era koordinatuan egitea. Proiektua enplegura bideratutako tokikoprestakuntza-baliabideekin eta zenbaitenpresarekin koordinatuta dago, lanerakoaukerak maximizatze aldera.

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

14. BIZITZA BERRIA

www.bizitzaberria.org

CENTRO EHUNATE: ELKARTASUNERAKO EHUN ATE.

Bizitza Berria Elkartea, 2007tik Gasteizenegoitza duena, gizarte-bazterketa mailarikhandienean bizi diren pertsonen premieiaurre egin nahi die.

“Ehunate Zentroa: elkartasunerako ehunate” izeneko proiektuak lanbide-heziketarakozentroa da, zerbitzu nagusi birekin: gizarte-arretarako zerbitzuak etaprestakuntzarako balioaniztun ikasgela. Zerbitzu horiek zailtasun sozialak dituztenkolektiboei zuzenduta daude, eta behardituzten babes-ekintzak eskaintzen dizkie, egoerari lotutako arrisku-aldagaiak murriztuzeta babesa areagotuz.

ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICASPROIEKTUAREN DESKRIBAPENA PRAKTIKA ONAK

Page 22: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Metodologia berritzailea erabiltzea. Programa honek zailtasun sozialak dituztenpertsonentzat etxebizitza topatzeko bitartekarilana egiten du, eta bertan gizarte eragileek etaadministrazio publikoak hartzen dute parte. Lankidetza hori oso garrantzitsua jabe etaerrentariaren artean edo errentarien artean sor daitezkeen arazoak konpontzeko.

Instituzioarteko Koordinazio Sistemak. Etxebizitzak lortzeko bitartekaritza-lana EuskoJaurlaritzarekin (Etxebide eta Bizigune), BFArekin(Tutoretza Erakundea) eta Udalekin.

Lana era koordinatuan egitea. Onaradunak bideratzen dituzten 10 enpresarekinbatera egiten dute lan, elkarteak beraksustatutako gizarteratze-enpresarekin lanki-detzan.

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

15. ASOCIACION GOIZTIRI

www.goiztiri.org

BAZTERTUTA DAUDEN KOLEKTIBOENTZAT ETXEBIZITZA ESKURATZEKO “ETXEBERRI” PROGRAMA

Goiztiri Elkartea Barakaldon sortu zen etalan- eta gizarte-esparruetan pertsonenbizitza-kalitatea hobetzeko hainbat lan--ekimen batzen dituen plataforma da.

Esku-hartzerako bost arlo estrategiko ditu: Gizartean eta lan-munduan txertatzea, adintxikikoak eta nerabeak, inmigrazioa, etxebizitza eta ekonomia sozialerakoekimenak.

Baztertuta dauden kolektiboentzat etxebizitzaeskuratzeko “Etxeberri” programa izenekoproiektuak ohiko zirkuitoetatik kanpogeratzen diren eta erraztasun gutxiagodituzten kolektiboei etxebizitzaeskuratzeko aukera erraztu nahi die, gizartean txertatzeko prozesu osoanlagunduko dien elkartearen babesarekin.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTOELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICASPROIEKTUAREN DESKRIBAPENA PRAKTIKA ONAK

Page 23: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

16. ASOCIACION GAZTELEKU

www.gazteleku.org

ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS

Gazteleku irabazi-asmorik gabeko elkarteada eta joan den 30 urtean KomunitateGarapenerako eredu bati jarraituz gizarteaaldatzeko nahian dabil. Aldarrikatzen duengarapen ereduak gertuko inguruarekikokonpromisoa bilatzen du, eta hiritarrenprotagonismoa berreskuratzeko prozesupertsonal zein kolektiboak ahalbidetzen ditu.

Deserrotutako gazteentzat gizarte-inplikaziorako programak zailtasunak dituztenBilboko VII. Barrutiko gazteei garapenpertsonalerako ezarrita dituztenprozesuak osatzeko babes zerbitzuespezializatua eskaintzen die, komunitatean parte hartzen dutela bermatuz. Horretarako erabiltzen duen metodologiakbanakako zein taldekako ekimenakproposatzen ditu, betiere komunitateaaldaketarako eragile nagusia dela ahaztugabe.

Zailtasun sozial metatuak dituztenkolektiboei zuzenduta.

Erabiltzaileak gizarteratze-prozesuetan daudengazteak dira, 19 eta 35 urte bitartekoak, etahorietako batzuk kalean egindako lanaren bidezekarritakoak, eta honelako gaiekin lotutakoarazoak dituztenak: langabezia, inguruarekikointeres falta, prestakuntza gutxi, drogenkontsumoa eta harremanetan istilu-maila handia.

Proiektuaren jasangarritasuna. Proiektua2003an hasi zen eta elkarteak barrutian abiatuduen Haur eta Gazteen Planaren barruan dago. Urteko hitzarmenaz gain, elkarteak berakproiektuaren kostuaren zati garrantzitsu bat ordaintzen du.

Berrikuntza-tresnak. Erabiltzaileekin etakomunitatearekin world café saioak egiteko asmoadago, eta baita erabiltzaileen gogobetetzeaneurtzeko tresnak (parte-hartzaileek ekimenabaloratzeko fitxak) erabiltzen dituzten elkarteekinlan egitea ere.

DESERROTUTAKO GAZTEENTZAT GIZARTE-INPLIKAZIORAKO PROGRAMA

PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA PRAKTIKA ONAK

Page 24: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

17. FUNDACION LAGUNGO

www.bizkeliza.org

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS

Centro de orientación familiar Lagungofundazioak, 1993an eratuta, petsonen etafamilien ongizaterako zerbitzu bat eskaininahi diote gizarteari, eta bereziki baliabideekonomiko gutxiago duten familiei.

Aurkeztutako proiektuak esku-hartzepsikosozialerako prozesuak eta banakako etafamiliako terapia eskaintzen ditu. Halaber, egoera desorekatua (gizarte, lan edofamilia arloan) eta jarrera etaelkarbizitzarako arazoak dituzten gazteeitalde terapia eskaintzen die.

Sektore arteko zeharkako guneak sortzea. Nerabeekin eta familiekin egiten den lanterapeutikoaren bidez esku-hartze sozio-hezitzailerako guneak sortu nahi dira, aurrerabegira kolektiboak bizitza sozial, familiar etapertsonal osasuntsua eta positiboa eraikitzen ikasdezan.

Zailtasun sozial metatuak dituztenkolektiboei zuzenduta. Gehienbat 15-18 urtebitarteko gizonezkoak, era honetako zerbitzupribatuak jasotzeko baliabiderik ez dutenak etaoro har egituratu gabeko familietatik datozenak, laneko egoera ezegonkorrekin. 28 familiarekin lanegiteko aurreikuspena dago.

Jasangarritasuna eta kofinantzazioa. Proiektuak aurrera jarraitzearen aldeko apostusendoa egin dute, eta finantzaketa-bideakdibertsifikatu dira, erabiltzaileen, elkarte beraren, beste erakunde batzuen (Fundación Tapia) etaAdministrazio publikoaren ekarpenekin.

JARRERA-ARAZOAK ETA FAMILIA BARRUKO ELKARBIZITZAN ARAZOAK DITUZTEN HAUR ETA NERABEENTZAKO TRATAMENDU PSIKOSOZIALERAKO PROIEKTUA

PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA PRAKTIKA ONAK

Page 25: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

18. FUNDACION BIZITZEN

www.bizitzen.org

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS

Bizitzen Fundazioa 2000. urtean sortu zen, adineko pertsonen eta euren ingurukoenongizatea sustatzeko asmoz. Hortaz, pertsona horien bizitza-kalitatea hobetzeko, gizarte-zerbitzuen arloko ekimenak garatuditu EAE osoan.

“Jakiten: Adineko pertsonen eta eurenzainketaren gaineko aholku-zerbitzua”izeneko proiektuak adineko pertsonakzaintzen laguntzeko aholku-zerbitzu bat eskaintzen du, bide asko erabiliz: telefonoa, posta eta aurrez aurrekoa(zerbitzuaren egoitzan zein erabiltzailearenetxean). Helburua EAE osora zabaltzea da, baina abiapuntu moduan, Fundazioakdagoeneko zerbitzuak eta esku-hartzesozialerako programak dituen udalerrietatikhasiko da.

Zailtasun sozial metatuak dituztenkolektiboei zuzenduta eta genero-ikuspuntua txertatuta. Menpekotasuna dutenpertsonen zaintzaz arduratzen direneizuzenduta, gehienetan emakumezkoak direnak, eta bereziki, alabak, euren denbora eta bizitzasozialaren edo profesionalaren zati bati ukoegiten diotenak zaintza-lanak egiteko. Guztira260 zaintzaile aurreikusten dira (% 80 andrazkoak).

Metodologia berritzailea erabiltzea. Menpeko pertsonak dituzten familiei arretaeskaintzeko hainbat euskarri erabiltzen dira(telefonoa, on-line plataforma bi, posta etaaurrez aurrekoa), eta horien bidez familia--zaintzarako berariazko tresnak eskaintzen dira.

Erakundearteko koordinazioa. Erakundeakproiektuak abian dituen udalerrietako udalenlankidetza dauka, egoitzak utzi eta herritarrakinformatu eta premia duten petsonak proiekturabiltzeko.

JAKITEN: ADINEKO PERTSONEN ETA EUREN ZAINKETAREN GAINEKO AHOLKU-ZERBITZUA

PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA PRAKTIKA ONAK

Page 26: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

19. ASOCIACIÓN GAZTAROA

www.sartu.org/es/asociacion-gaztaroa-sartu-bilbao

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS

ZUBIAK ERAIKITZEN. KULTURA ARTEKO GIZARTE-BITARTEKARITZA ESPARRU SOZIOLABORALEAN

Zailtasun sozial metatuak dituztenkolektiboei zuzenduta egotea eta sektore-arteko zeharkako guneak sortzea.

Proiektuak etorkinen kolektiboarentzat esparrusoziolaboralerako bitartekaritza eskaintzen du, emakumeentzako arreta bereziaz, bazterketarakoarrisku handiagoa duen kolektiboa baita.

Metodologia berritzailea erabiltzea.Erabilitako metodologia Sartu federaziorazabaltzea eta beste erabiltzaile batzuekin etabeste erakunde batzuetan erabiltzea aztertzen aridira. Sartun EAEko lau erakundek hartzen duteparte.

Gaztaroa Elkartea SARTU Federazioan dagoeta gizarte zerbitzuen arloan egiten du lan. Zerbitzu publikoa den heinean, marginazioaeta bazterketa sozialaren aurka lan egiteadu helburu.

Zubiak Eraikitzen proiektua: kultura artekogizarte-bitartekaritza esparru soziolaboralean, txertatze soziolaboralean parte hartzenduten eragileen artean “zubiak eraiki” nahidituen esperientzia da, batez ere etorkineibegira.

2005ean sortua, izan dituen emaitza positiboekAdministrazio Publikoaren eta administrazioa-rekin elkarlanean ari diren erakundelaguntzaileen programa eta zerbitzuetanbitartekari bezala errotzea ahalbidetu du.

PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA PRAKTIKA ONAK

Page 27: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

20. FUNDACION ALDAURI

www.aldauri.org

ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS

AUZOKO WEB TELEBISTA

Aldauri Fundazioa Bilbo Zaharra, San Frantzisko eta Zabala auzoetako elkarte etapertsonen auzogintzako esperientziaren etalanaren emaitza da.

“Auzoko Web Telebista” IKTak erabili nahiditu (web eta bideoa) elkarrizketa, komunikazio eta parte-hartzeko guneaksortzeko, San Frantzisko auzoko egoiliareta merkatarientzat, auzoko zerbitzu etajardueren ikustezko gida baten bidez, etazabalkunderako webgune baten bitartez.

Ikustezko komunikazioaren bidez, esperientziak trukatzeko gunea izan daiteke, eta hein berean, auzoko merkataritza berrizsuspertzeko.

Metodologia berritzailea erabiltzea. Web euskarrian egindako gida baterako egitasmoadago, inguruko elkarteen zerbitzuak eta bertakomerkataritza txikiaren bikaintasuna ezagutzeraemateko helburuarekin.

IKTak erabiltzea. Proiektu osoan IKTakerabiltzeko asmoa dago, 2001etik San Frantziskoinguruan abian den Konekta proiektuarensinergiak aprobetxatzeko. Horrela informazioarenteknologia berriak ezagutzera eman, etaprestakuntzaren eta doako sarbide librearen bitartez, bazterketa sozialaren aurka borrokatunahi da.

Elkartasunerako komunitate-sareaksustatzea. Hiritarren jabekuntza lortu etaelkarbizitzarako guneak erakitzeko orduan izan dezaketen eragina handitzea da proiektu honenxedea, eta auzoaren barne zein kanpopertzepzioa hobetzea, habitat anitz etaheterogeneoa bezala baloratuz.

PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA PRAKTIKA ONAK

Page 28: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

21. KALE DOR KAYIKO

www.aldauri.org

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS

EAEKO IJITO-KOMUNITATEARENTZAKO BOLUNTARIOTZA-PLANA

Kale dor Kayiko elkartea 1989an eratu zenhainbat helbururekin, hala nola EAEkoijitoei hezkuntza, kontzientziazioa, trebakuntza, eta aholkua eskaini ahalizatea; hezkuntza, elkarbizitza, gizarte-sustapena eta parte-hartzearen ingurukogaietan eztabaida bultzatzea gizartezibilaren sektoreen artean; Ijito Kulturagaratu eta Kultura arteko Elkarbizitzahobetzera bideratutako edozein ekimensustatzea.

Proiektu honek ijitoek gizarte--partaidetzarako guneetara iristekoaukera izan dezatela nahi du, ijito--komunitatearen barruan elkartegintzaindartuz eta boluntario-sare egonkor bat eratzea ahalbidetuko duten egitura malguaketa tresna egokituak sortzea.

Boluntarioen lana era eraginkorreantxertatzea. Proiektua bera boluntario sareegonkor bat eratzera zuzenduta dago. Sare horierakundearen beste proiektu batzuk garatzekoeuskarrria izan daiteke eta Boluntariotzaren II. Euskal Planaren ildo beretik doa.

Proiektuaren lurraldez gaindiko garapena. Proiektua EAE osoan garatzen da, baina berezikiBizkaia eta Arabako Lurralde Historikoetan etalanerako lerro asko partekatzen dituzte.

Web 2.0.-n presentzia. Erakundeak Facebookedo Twitter bezalako sare sozialetan profiladauka. Gainera bere bloga ere badu. Guzti hauoso garrantzitsua da jomugan duten kolektiboakontuan hartzen badugu (gazteak, gehienbat).

PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA PRAKTIKA ONAK

Page 29: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Gizarte berrikuntzarako tresnak garatzeaeta sektore-arteko zeharkako guneaksortzea. Proiektu osoa IKTen gaineko lanean oinarritutadago, bi mailatan. Batetik, Web TB bat sortzeaklanean txertatzeko zailtasunak dituzten 12 pertsonari lanerako gaitasun sozioprofesionalakeskuratzeko aukera eskainiko die. Bestetik, Web TB bera dinamizazio soziokomunitariorakobitartekoa izango da, eta auzoarenegunerokatasunaren gaineko informazioaeskainiko du. Hortaz, auzoaren eta bertan bizidiren edo lan egiten duten (merkatariak, ostalariak, etab.) pertsonen gainekoestereotipoak bertan behera geratuko dira.

Gutxietsitako inguru geografikoan lanegitea.Proiektua Vitoria-Gasteizko Alde Zaharreangaratzen ari dira, hiriko ingururikdegradatuenetarikoa.

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

22. FEDERACIÓN SARTU ÁLAVA

www.alava.sartu.net

AUZO TV: VITORIA-GASTEIZKO ALDE ZAHARREKO AUZOKO WEB TELEBISTA

SARTU 1988 geroztik gizarte zerbitzuenarloan lan egiten duen lau elkarterenfederazioa da, eta bazterketaren aurka lanegitea du helburu. Proiektu hau, hain zuzenere, SARTU Álavak aurkezten du eta entitateberak kudeatzen duen Sareguneproiektuarekin estuki koordinatuta dago.

AUZO TV Gasteizko Alde Zaharrarenauzoko web bidezko telebista da. Helburubikoitza dauka:

Batetik, bizilagunen jabekuntzarako tresnaizan nahi du, komunitatean parte-hartzeko era aktiboa eta zuzena eskainiz. Bestetik, hiritarrek auzo horren gainean duten barne-eta kanpo-pertzepzioa aldatu nahi ditu.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICASPROIEKTUAREN DESKRIBAPENA PRAKTIKA ONAK

Page 30: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

23. FUNDACION FIARE

www.fiare.org

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS

Fundación Fiare 2003an eratu zen HirugarrenSektoreko 52 erakunderen partaidetzarekin, Banku Etikoen irizpideen arabera jokatuko zuenKreditu Kooperatiba bat sortzeko.

Aurkeztutako proiektuak finantza-tresnaksortzeko oinarriak jarri nahi ditu. Tresnahorien helburua da premia bereziak dituztelakozein ekonomia hauskorra dutelako, ohikofinantzazio-sistemaren barruan tokirik ez duteneskatzileei pertsonen eta erakundeenaurrezkiak helaraztea.

Tresna horiek bi mailatan garatuko dira: gizarteratze-enpresak sustatzen dituztenerakundeentzat, batetik, eta bestetik, gizarteratze-enpresei eurei ere laguntzafinantzarioa eskainiko zaie.

Lurraldez gaindiko lan eraginkorra.

EAEko erakunde eta pertsonei zuzenduta dago, entitate eratzaileen jatorriaren arabera.

Bestelako eragileen babesik ez duenkolektibo bati zuzenduta.

Egungo fintza-zirkuitoetan tokirik ez duteneskatzaileei baliabideak eskaintzen dizkie. Onaradun nagusiak gizarteratze-enpresak etasustatzaileak dira, REASen (EkonomiaSolidariorako Sarea) beste entitate batzuenlaguntzarekin. 1050 pertsonari lana ematen dieeta Gizatea sarean 42 gizarteratze-enpresa ditu, bazterketa-egoeran edo -arriskuan dauden 314 pertsonari lanpostuak eskainiz.

GIZARTERATZE-ENPRESEI ETA LANEAN TXERTATZEKO PROZESUEN SUSTAPEN-ERAKUNDEEI LAGUNTZA EMATEKO BERARIAZKO FINANTZA-TRESNEN GARAPENA

PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA PRAKTIKA ONAK

Page 31: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Gizarte Berrikuntzarako tresnak garatzea.Erakundeak sare sozialetan profilak ditu, IKTenbidez partaidetza soziala sustatuz.

Genero ikuspuntua txertatzea.Proiektuak FEVAS barruan koherentzia, berdintasuna eta bazterketarik ez dagoelabermatu nahi du. Horretarako, besteak beste, zuzendaritza-postuetan emakumeen presentziahanditu du, prestakuntza jasotzeko aukeraberdinak bermatzen ditu eta ahal den heinean, lana-familia-aisia uztartzeko neurriak aplikatzenditu.

Proiektua lurraldez gaindiko lan eraginkorraren bidez gauzatzea.Ekintzak hiru Lurralde Historikoetan garatzendira, eta EAE barruan sistema bera erabiltzen da (Estatu osokoarekin bat datorrena).

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

24. FEVAS

www.fevas.org

FEVASEen GIZARTE-ERANTZUKIZUNERAKO PROGRAMA

Adimen edo garapen ezintasuna dutenenaldeko Elkarteen Euskal Federazioak (FEVAS) EAEn adimen-ezintasuna duten pertsoneizerbitzuak ematen dizkieten 11 familia-elkarte ordezkatzen ditu.

Gizarte Erantzukizunerako FEVAS Programa 2010 Adimen Ezintasuna duten Pertsonenaldeko Erakundeen Konfederazioaren (FEAPS) Gizarte Erantzukizunerako estatu-mailakoprograman txertatuta dago. Bere helburuagizarte erantzukizunerako, batetik, eta FEAPsosatzen duten erakundeentzat baliabideaklortu eta kudeatzeko, bestetik, erreferentzimarko bat garatzea da, adimen-ezintasunaduten pertsonei eta bere familiei aukeraberriak eskainiz, eta baita gizartea eraldatzekourratsak egitea ere, jasangarritasunaren, berdintasunaren eta hiritartasunarenesparruetan.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICASPROIEKTUAREN DESKRIBAPENA PRAKTIKA ONAK

Page 32: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Zailtasun sozial metatuak dituztenkolektiboei zuzenduta. Artatutako kolektiboa 11 eta 17 urte bitartekoadin txikikoak dira, GFAk tutelatutakoegoitzetatik datozenak. Bakarrik dauden adintxikiko etorkinak eta gaixotasun psikiatriko edopsikologiko larria duten bertako gazteak dira. Euretariko zenbaitek kontsumo eta droga-menpekotasun historia dute eta beste batzuktratamendu psikologiko erregularrean daude.

Kofinantzazioa eta jasangarritasuna. Itsasmendikoi Eusko Jaurlaritzaren NekazaritzaSailak eta Nekatur nekazalturismo etxeenelkarteak kofinantzatuta. Bizkaia eta Arabarazabaltzeko asmoa ere badu. Horretaz gain, GFA, Nekatur, UPV/EHU eta Bartzelonako UnibertsitateAutonomoarekin (UAB) hitzarmenak ditu.

Ekimena era koordinatuan lantzea. UPV-EHU eta UAB azterketa koordinatua egiten ari dira.

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

25. ANOTHE

www.anothe.org

PAGORRIAGA PROGRAMA. ANIMALIEN BIDEZ EGINDAKO TERAPIEN BALIOZTATZE ZIENTIFIKOA

Anothe Elkartea animaliek lagundutakoterapiaren arloan lan egiten duen erakundeada. Bere helburua elkarte eta profesional askoren lan terapeutikoa ingurunenaturaletara hurreratzea da, eta zentro etaerakundeetan laguntza-animaliak sartzea, gizaosasunerako lagungarri izan daitekeen lan-tresna bezala.

Bere lanaren oinarria animalien etanaturaren bidez lagundutako Terapiareneraginkortasuna zientifikoki balioztatzeada, homologatutako probak erabiliz (BASC sistema, CAMIR edo TMMS-24) eta animalienongizatea baloratzea, esku-hartzearenaurretik, bitartean eta ondoren.

Horrekin terapia honen bidez babesik gabekoegoeran dagoen haur-talde baten gizarte--ongizatea hobetzea posible dela frogatu nahidute.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICASPROIEKTUAREN DESKRIBAPENA PRAKTIKA ONAK

Page 33: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Tresna berritzaileak erabiltzea. Proiektuabera berritzailetzat jo genezake, bazterketa--arloan lan egiten duten erakundeenkomunikazio-planen gabeziari erantzunaeskaintzen diolako. Parte-hartzaileei mintegiabaloratzeko aukera emango zaie, ebaluazio--galdetegien bidez.

Ekimena era koordinatuan gauzatzea. EAPN pobrezia eta bazterketa errotik kentzeko lanegiten duten EAEko 31erakundek osatzen dute.

Zailtasun sozial metatuak dituztenkolektiboei zuzenduta. Mintegia EAPN Euskadi-ren gizarte-erakundeei, Gipuzkoako Sargi Plataforma (21 entitate) etaEAEko Hirugarren Sektoreko 2. eta 3. mailakosare eta plataformei zuzenduta dago.

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

26. EAPN EUSKADI

www.eapneuskadi.org

BAZTERKETA SOZIALAREN IRUDIA GIZARTEAREN AURREAN: ZELAN BERRIZTATU POBREZIAREN ETA GIZARTE BAZTERKETAREN ARLOAN LAN EGITEN DUTEN ERAKUNDEEN KOMUNIKAZIO-PLANAK

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS

EAPN Euskadi-k pobrezia eta bazterketasozialaren aurka borrokatzen duten HirugarrenSektoreko entitateak biltzen ditu. Erakundehoriek sarean egiten dute lan, esperientziaktrukatu eta proiektu komunak garatzen dituzte, eta solaskidetzarako gaitasuna duen taldeaeratzen dute.

“Bazterketa sozialaren irudia gizartearenaurrean: zelan berriztatu pobreziaren etagizarte-bazterketaren arloan lan egiten dutenerakundeen komunikazio-planak” izenekomintegiak komunikazioaren esparruraesperientzia berritzaileak ekarri nahi ditu, entitateek bere eguneroko sentsibilizazio--jardunean txerta ditzaten, IKTak erabiliz.

Horrekin EAE barruan bazterketa sozialarenarloan lan egiten duten erakundeek dutenkomunikazio-planen gabeziari erantzunaeman nahi dio entitateak.

PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA PRAKTIKA ONAK

Page 34: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

27. ZERBIKAS FUNDAZIOA

www.zerbikas.es

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS

IKASKETA ETA ZERBITZU SOLIDARIOA. NORBANAKOAREN AUTONOMIA ETA GIZARTERATZEAREN SUSTAPENA. ESKU-HARTZE SOZIALERAKO LANGILEEN TREBAKUNTZA

Metodologia berritzailea erabiltzea. Ikasketaeredu hau Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioasustatzeko aitzindaria da Euskal Herrian. Halaber, prestakuntzaren atal bat garatzeko on-lineplataforma bat erabiltzeko asmoa dago.

Ekimena era koordinatuan garatzea. Fundazioa 3 erakundek osatzen dute: SartuFundazioa, Drogarik Gabe Bizi Fundazioa y EDEX Komunitate Baliabideen Zentroa, eta hirurenartean proiektua garatzeko behar diren baliabidepertsonal eta materialak eskaintzen dituzte.

Proiektua lurraldez gaindiko lan eraginkorraren bidez gauzatzea.

EAEko hiriburu bakoitzean prestakuntza-tailer bat egiteko asmoa dago.

Zerbikas Fundazioa 2007an sortutakoirabazi-asmorik gabeko erakunde pribatua da, eta hiru erakunde elkartzearen emaitza: Sartu Fundazioa, Drogarik Gabe BiziFundazioa y EDEX Komunitate BaliabideenZentroa. Ikasketa eta ZerbitzuSolidarioaren eredu pedagogikoa bultzatzendu Euskadin eta bolontuarioen zerbitzuaeta ikasketa curricularra uztartu nahiditu.

Proiektuak eredu hori sustatu nahi duprofesionalak trebatuz. Horrela, hiritarrenkonpromisoa praktikatik bultzatu nahi du eta, gertuko komunitatea hobetzea. Aurrezaurreko prestakuntza tailerrak eskaintzendu eta baita erakunde publikoetan zeinirabazi-asmorik gabeko entitate pribatuetanlan egiten duten gizarte-ekintzakoprofesionalentzat on-line trebakuntzaere.

PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA PRAKTIKA ONAK

Page 35: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Gizarte Berrikuntzarako tresnak garatzea.Jardunaldiaren gaiak berak kontuan hartzen duadimen-ezintasuna plataforma teknologikoendiseinuan sartzea eta baita teknologia berrienedukietan ere, hainbat ikuspuntu jasota: Administrazio Publikoarena, HirugarrenSektoreko Erakundeena, adimen-ezintasunaduten pertsonena eta euskarriak eta edukiakgaratzen dituzten enpresena.

Ekimenak era koordinatuan garatzea. Proiektua FEVASek garatu du, eta adimen--ezintasunaren inguruko 11 erakunde biltzenditu. Hortaz, antolatutako ekimenak ez diraFEVASentzat bakarrik baizik eta federazioaosatzen duten gainerako erakundeentzat.

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

28. FEVAS

www.fevas.org

TEKNOLOGIA BERRIAK AUZITARA. EZINTASUNAREN NAZIOARTEKO EGUNA

Adimen edo garapen ezintasuna dutenenaldeko Elkarteen Euskal Federazioak (FEVAS) EAEn adimen-ezintasuna duten pertsoneizerbitzuak ematen dizkieten 11 familia-elkarte ordezkatzen ditu.

Teknologia Berriak Auzitara proiektua adimenezintasuna duten pertsonen premiakkontuan hartuko dituzten proiektutekniko, enpresarial eta sozialengarapenean, botere publikoen, eragileekonomiko eta sozialen, eta azken batean, gizarte osoaren inplikazioa lortu nahiduen jardunaldi bat da. Horretaz gain, badabere asmoa gizartean dauden bazterketa-era berrien gainean sentsibilizatzea eta adimenezintasuna duten erabiltzaileei teknologiaberriek eskaintzen dituzten aukerak etaarriskuak zeintzuk diren jakitera ematea, etaFEVAS osatzen duten entitateenprofesionalengan ezagutza sortzea.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICASPROIEKTUAREN DESKRIBAPENA PRAKTIKA ONAK

Page 36: Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan ... · Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntza

Euskal Autonomia Erkidegoko Esku-hartze Sozialaren eremuan Hirugarren Sektoreko jarduerak sustatzekodiru-laguntza deialdian hautemandako Praktika Onen Gida. 2010. urtea.

29. SOS RACISMO BIZKAIA

www.sosracismo.org

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELEMENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS

ARRAZAKERIAREN KONTRA SENTSIBILIZATZEKO JAKINTZAREN KUDEAKETA

SOS Racismo Bizkaia inmigratutako pertsonen eta gutxiengo etnikoen integrazioaren alde lan egiten duen gizarte-mugimendua da, 1992an sortua.

Proiektu honen bidez, hausnarketarako, sentsibilizaziorako, sarean lan egiteko eta kontzientziatzeko gune bat sortu nahi da eskubide-berdintasunaren alde dagoen gizarte--eredu baten baitan, jarrera arrazistak, xenofoboak eta kolektiboa estigmatiza-tzera bideratutakoak alde batera utzita. Diseinatutako ekintza-multzoaren barruan (zinemaldiak, eztabaidak) EAE osoko 2.000 lagunetik gorako parte-hartzea espero da. Ezagutza zabaltzeko eta sentsibilizazio-lana egiten duten kolektibo bideratzaileeizuzenduta dago batik bat. Horretarako boluntarioen laguntza dauka eta sarean egiten du lan lankidetza duen hiru lurraldeetako entitateekin, eta bereziki Gipuzkoako SOS Arrazakeriarekin.

Lurraldez gaindiko ezarpena. EkimenaErkidego-mailan egingo da, hartzaile gehienakBizkaiko LHaz gaindikoak direlako: hezkuntza-zentroak, UPV/EHUko irakasle, ikertzaile etaikasleak, gizarte-erakundeak, etab.

Komunitatea garatzeko bideak sustatzea. Zenbait erakunde publikoren lankidetza espero da, hala nola Arartekoa, Eusko JaurlaritzarenInmigrazio Zuzendaritza, Ikuspegi, Getxo, Basauri eta Santurtziko Udalak, eta UPV/EHU.

IKTak erabiltzen ditu materialak zabaltzeko, eta bere webgunearen, sare sozialen eta blogenbidez, eztabaida eta hausnarketa sustatzeko. Gune horiek dokumentuak deskargatzeko, salaketak egiteko eta abarrerako ere erabilgarridaude.

PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA PRAKTIKA ONAK