Funció de reproducció i les malalties

129
La Funció de reproducció Alex Burdoy Marc del Estal

Transcript of Funció de reproducció i les malalties

Page 1: Funció de reproducció i les malalties

La Funció de reproducció

Alex BurdoyMarc del Estal

Page 2: Funció de reproducció i les malalties

Índex

• Què és?

• La seva Funció

• Característiques de la funció de relació de l’esser humà

Page 3: Funció de reproducció i les malalties

Què és?

Page 4: Funció de reproducció i les malalties

La seva funció

Page 5: Funció de reproducció i les malalties

La fecundación interna

Page 6: Funció de reproducció i les malalties

Vivípars

Page 7: Funció de reproducció i les malalties

Els Gàmetes

Page 8: Funció de reproducció i les malalties

El desenvolupament humà

Page 9: Funció de reproducció i les malalties
Page 10: Funció de reproducció i les malalties

L’aparell reproductori els gàmetes masculins

Page 11: Funció de reproducció i les malalties

Índex

Lucia:

Lis:

Testicles Pròstata Uretra Epidídim

Conductes deferents Vesícules seminals Penis escrot

Page 12: Funció de reproducció i les malalties

Parts de l’aparell reproductor masculí(I)

Testicles Es produeixen els

espermatozoides i es la part l’ou que hi ha dintre de l’escrot

Page 13: Funció de reproducció i les malalties

Pròstata Produeix el líquid prostàtic

Page 14: Funció de reproducció i les malalties

Uretra Conducte a partir

del qual, a través de l’ejaculació surten els espermatozoides

Page 15: Funció de reproducció i les malalties

Epidídim És on maduren els

espermatozoides

Page 16: Funció de reproducció i les malalties

Parts de l’aparell reproductor masculí(II)

Conductes deferents Conjunt de conductes que

transporten el semen

Page 17: Funció de reproducció i les malalties

Vesícules seminals Glàndules productores de la major

part del líquid seminal

Page 18: Funció de reproducció i les malalties

Escrot és la bossa

que cobreix i allotja els testicles

Page 19: Funció de reproducció i les malalties

Penis Es un òrgan extern de l’aparell

reproductor masculí

Page 20: Funció de reproducció i les malalties

AQUÍ HA ACABAT LA NOSTRE EXPOSICIÓ SOBRE L’APARELL REPRODUCTOR MASCULÍ

Page 21: Funció de reproducció i les malalties

L'APARELL REPRODUCTOR I ELS GÀMETES FEMENINS

Joan Molins i Gonzalo Camprecios

Page 22: Funció de reproducció i les malalties

ÍNDEX1. Portada i presentació. (Gonzalo)

2. Que és l'aparell reproductor femeni i les seves parts. (Joan)

3. Explicació del Úter. (Gonzalo)

4. Parts del Úter. (Gonzalo)

5. Explicació dels Ovaris. (Joan)

6. Parts dels Ovaris. (Joan)

7. Malalties de l'aparell femeni. (Gonzalo i Joan)

Page 23: Funció de reproducció i les malalties

QUE ÉS L'APARELL REPRODUCTOR FEMENI?

L'aparell reproductor femení és el sistema sexual femení. Juntament amb el masculí, és un dels encarregats de garantir la reproducció humana.

El aparell reproductor femeni consta de quatre parts:

● Ovaris

● Trompes de fal·lopi

● Úter

● Vagina

Page 24: Funció de reproducció i les malalties

Que és el Úter?

És l'òrgan encarregat de la gestació en els mamífers. Està situat entre la vagina i les trompes de Fal·lopi i allotja la blàstula, que s'implanta a l'endometri, iniciant-se així la gestació.

Page 25: Funció de reproducció i les malalties

Que són els ovaris

● L'ovari és una part interna dels organismes sexuals femenins tant en animals com en els vegetals. Els ovaris són part de l'aparell reproductor femení. És on maduren els òvuls.

Page 26: Funció de reproducció i les malalties

Parts Dels Ovaris

Page 27: Funció de reproducció i les malalties

EL CICLE HORMONAL DE LA DONA

Èlia Civit Torns

Tània Soto Gómez

Page 28: Funció de reproducció i les malalties

Índex

1. El cicle hormonal de la dona. 1.1 què és. 1.2 cicle menstrual. 1.2.1 trencament d’un fol·licle. 1.2.2 cos luti. 1.2.3 regla o menstruació. 1.2.4 durada cicle menstrual.

Page 29: Funció de reproducció i les malalties

Què és?

Les hormones sexuals femenines són els estrògens i la progesterona. Els estrògens es produeixen a les cèl·lules fol·liculars dels ovaris i són els responsables del desenvolupament i el manteniment dels caràcters sexuals secundaris.

Page 30: Funció de reproducció i les malalties

Cicle menstrual

Primer el fol·licle de Graaf; petit sac que es troba en un teixit conjuntiu i té funció secretora, es trenca i fa que l’òvul surti per l’ovari. Això és diu ovulació.

Page 31: Funció de reproducció i les malalties

Cos luti

Produeix la progesterona que introdueix el creixement i la maduració de l’endometri, que és el teixit que recobreix l’úter.

Page 32: Funció de reproducció i les malalties

Regla o menstruació

Al no haver una fecundació, l’òvul mor; el cos luti deixa de produir estrògens i progesterona i l’endometri es trenca i es desprèn. Això provoca la regla.

Page 33: Funció de reproducció i les malalties

Durada del cicle menstrual

El cicle menstrual és un conjunt d’esdeveniments que tenen lloc entre dues menstruacions.

Aquest cicle té una durada aproximada ment de 28 dies.

Page 34: Funció de reproducció i les malalties
Page 35: Funció de reproducció i les malalties

ÍNDEX

• 1. La fecundació• 2. L’embaràs 2.1. L’inici 2.2. El desenvolupament 2.2.1. igot / embrió / fetus 2.3. Proteccions• 3. El part 3.1. Fases 3.2. Les complicacions

Page 36: Funció de reproducció i les malalties
Page 37: Funció de reproducció i les malalties
Page 39: Funció de reproducció i les malalties
Page 40: Funció de reproducció i les malalties
Page 41: Funció de reproducció i les malalties
Page 42: Funció de reproducció i les malalties
Page 43: Funció de reproducció i les malalties
Page 44: Funció de reproducció i les malalties
Page 45: Funció de reproducció i les malalties
Page 46: Funció de reproducció i les malalties
Page 47: Funció de reproducció i les malalties

L’esterilitat, les tècniques de reproducció assistida i els mètodes anticonceptius

Page 48: Funció de reproducció i les malalties

L’esterilitatImpossibilitat de tenir fills. Es pot trobar en els

homes i en les dones.

Page 49: Funció de reproducció i les malalties

Home

-Producció d’un nombre insuficient d’esperma-tozòides.-Transtorn que impedeix el pas dels espermato-zòides, com ara inflamació dels conductesdeferents.

Page 50: Funció de reproducció i les malalties

Dona

-Obstrucció en les trompes de fal·lopi.-Manca d’ovulació per desequilibris hormonals.

Page 51: Funció de reproducció i les malalties

Les tècniques de reproducció assistida

-Inseminació Artificial.

-Fecundació in vitro (FIV) .

Page 52: Funció de reproducció i les malalties
Page 53: Funció de reproducció i les malalties

Mètodes Anticonceptius

-N’hi ha de diversos tipus:

-Mecànics: Preservatiu masculí, Preservat- femení. -Químics: Espermicides,anticonceptius, - Quirúrgics: Lligadura de trompes, Vasectomia.

Page 54: Funció de reproducció i les malalties

Preservatiu Masculí

Page 55: Funció de reproducció i les malalties

Preservatiu Femení

Page 56: Funció de reproducció i les malalties

La salut i la malaltia

Page 57: Funció de reproducció i les malalties

LA SALUT

És un estat de complet benestar físic, mental i

social.

Page 58: Funció de reproducció i les malalties

LA SALUT

Page 59: Funció de reproducció i les malalties
Page 60: Funció de reproducció i les malalties

LA MALALTIA

Page 61: Funció de reproducció i les malalties

És l’estat en que es troba una persona quan s’altera el seu estat de salut.

Page 62: Funció de reproducció i les malalties

Malalties físiques

Page 63: Funció de reproducció i les malalties

Malalties mentals

Page 64: Funció de reproducció i les malalties

Malalties socials

Page 65: Funció de reproducció i les malalties
Page 66: Funció de reproducció i les malalties

Les malalties infeccioses

Daniel de la Torre i Ricard Cuberos

Page 67: Funció de reproducció i les malalties

Index 1.Agents patògens 2. Que són les malalties

infeccioses 3. Agents causants de les malalties

infeccioses 3.1. Fongs 3.2. protozous 3.3. bacteris 3.4. virus

Page 68: Funció de reproducció i les malalties

Agents patògens

Page 69: Funció de reproducció i les malalties

Que són les malalties infeccioses

Page 70: Funció de reproducció i les malalties

Agents causants de les malalties infeccioses

Page 71: Funció de reproducció i les malalties

Fongs

Page 72: Funció de reproducció i les malalties

Protozous

Page 73: Funció de reproducció i les malalties

Bacteris

Page 74: Funció de reproducció i les malalties

Virus

Page 75: Funció de reproducció i les malalties

La transmissió de malalties

infeccioses

Aleix Cubiñá YzernArnau Mestre Calvet

Page 76: Funció de reproducció i les malalties

Índex

• 1.Els microorganismes habituals i els oportunistes(Aleix)

• 2.Els organismes vectors(Aleix)• 3.El contagi,les epidèmies i les

pandèmies(Arnau)• 4.Les malalties de transmissió sexual (MTS) (Arnau)

Page 77: Funció de reproducció i les malalties

• La invasió del nostre organisme per agents patògens pot ser facilitada per alguns factors que augmenten la probabilitat que es produeix una infecció.

Page 78: Funció de reproducció i les malalties

Microorganismes habituals i els oportunistes

Page 79: Funció de reproducció i les malalties

Els or

ganis

mes

vecto

rs

Page 80: Funció de reproducció i les malalties

Contagi,les epidèmies i les pandèmies

Page 81: Funció de reproducció i les malalties

Malalties de transmissi

ó sexual

EXEMPLESHerpes genital Candidiasi

Page 82: Funció de reproducció i les malalties
Page 83: Funció de reproducció i les malalties

La defensa del nostre

organisme

Mariona JoanMarina de las Heras

Page 84: Funció de reproducció i les malalties

INDEX

LES BARRERES FÍSIQUES LA RESPOSTA IMMUNITÀRIA

INESPECÍFICA LA RESPOSTA IMMUNITÀRIA ESPECÍFICA DIFERENCIA ENTRE RESPOSTA

IMMUNITÀRIA INESPECÍFICA I RESPOSTA IMMUNITÀRIA ESPECÍFICA

Page 85: Funció de reproducció i les malalties

LES BARRERES FÍSIQUES

Page 86: Funció de reproducció i les malalties
Page 87: Funció de reproducció i les malalties

LA RESPOSTA IMMUNITÀRIA INESPECÍFICA

Page 88: Funció de reproducció i les malalties
Page 89: Funció de reproducció i les malalties

LA RESPOSTA IMMUNITÀRIA ESPECÍFICA

Page 90: Funció de reproducció i les malalties

DIFERÈNCIA ENTRE RESPOSTA IMMUNITÀRIA INESPECÍFICA I RESPOSTA IMMUNITÀRIA ESPECÍFICA

Page 91: Funció de reproducció i les malalties

El tractament i la prevenció de les malalties infeccioses

Jordi Perarnau CostaAnna Garcia Forcada

Page 92: Funció de reproducció i les malalties

El tractamentSubstàncies que es proporcionen per

prevenir les malalties.

Page 93: Funció de reproducció i les malalties

Tipus de malalties amb el seu tractament

Hi ha quatre malalties provocades per diferents microorganismes.

Cada tipus de malaltia infecciosa requereix un tractament diferent.

Page 94: Funció de reproducció i les malalties

Malalties produïdes pels fongsL' infecció es tracta amb fungicides que es

posen sobre la zona i maten els fongs.

Page 95: Funció de reproducció i les malalties

MALALTIES PROVOCADES PER BACTERISEs tracten amb antibiòtics, que són

substàncies químiques que maten o eviten que es reprodueixin. Es poden ingerir o fer un ús tòpic (aplicar directament a la ferida).

Page 96: Funció de reproducció i les malalties

MALALTIES PRODUÏDES PER PROTOZOUSS’eliminen amb substàncies químiques

específiques.

Page 97: Funció de reproducció i les malalties

MALALTIES PROVOCADES PER VIRUSEs curen amb anticossos que produeixen el

nostre organisme. Alguns virus tenen medicaments específics, com els que produeixen els herpes.

Page 98: Funció de reproducció i les malalties

LES VACUNES

Page 99: Funció de reproducció i les malalties

Què són?És un sistema de prevenció que consisteix en

introduir els microorganismes debilitats o morts al cos, perquè produeixi anticossos capaços de destruir-los.

Page 100: Funció de reproducció i les malalties

MALALTIES QUE PREVENENMalalties víriques:PoliomielitisDiftèriaMalalties

bacterianesTètan

Page 101: Funció de reproducció i les malalties

LES LESIONS I LES MALALTIES NO INFECCIOSES

MARC ROS ESPINAL,SERGI LLUSÀ BURGOS

Page 102: Funció de reproducció i les malalties

ÍNDEX

• 1. Definició de lesió.• 2.Tipus de morts cel·lulars.• 3.Tipus de malalties no infeccioses.

Page 103: Funció de reproducció i les malalties

LESIONS

Page 104: Funció de reproducció i les malalties

MORT CEL·LULAR

Page 105: Funció de reproducció i les malalties

MALALTIES METABÒLIQUES

Page 106: Funció de reproducció i les malalties

MALALTIES GENÈTIQUES

Page 107: Funció de reproducció i les malalties

MALALTIES DEGENERATIVES

Page 108: Funció de reproducció i les malalties

MALALTIES AUTOIMMUNES

Page 109: Funció de reproducció i les malalties

MALALTIES PER PROLIFERACIÓ CEL·LULAR

Page 110: Funció de reproducció i les malalties

BIBLIOGRAFIA

• www.google.cat • www.viquipedia.org• www.youtube.com

Page 111: Funció de reproducció i les malalties

VIDEO

• http://www.youtube.com/watch?v=OVssvEZy6vI

Page 112: Funció de reproducció i les malalties

CONCLUSIÓ

• Les lesions i les malalties que tenim els éssers humans tenen solució mèdica.

• Sabem diferenciar les lesions i les malalties no infeccioses.

• Sabem diferenciar les lesions ( que són produïdes als òrgans o als teixits) si són degudes a un cop, s’anomena traumatisme.

Page 113: Funció de reproducció i les malalties

Els accidents i els primers auxilis.

Page 114: Funció de reproducció i les malalties

Precaucions per evitar accidents

Respectar les normes de circulació viària:

Page 115: Funció de reproducció i les malalties

No manipular aparells elèctrics si es va descalç.

Page 116: Funció de reproducció i les malalties

Ser molt prudents quan es fan servir eines.

Page 117: Funció de reproducció i les malalties

Posar-se ulleres protectores

Page 118: Funció de reproducció i les malalties

Utilitzar escales en bones condicions.

Page 119: Funció de reproducció i les malalties

Què fer davant d’un accident.

Page 120: Funció de reproducció i les malalties

Cremades.

Page 121: Funció de reproducció i les malalties

Ferides amb hemorràgia

Page 122: Funció de reproducció i les malalties

Cops i traumatismes.

Page 123: Funció de reproducció i les malalties

Insolació

Page 124: Funció de reproducció i les malalties

DONACIÓ DE CEL·LULES, TEIXITS I ÒRGANS

Fet per: christian velarde dani cubiña

Page 125: Funció de reproducció i les malalties

Avantatges dels transplants

Page 126: Funció de reproducció i les malalties

EXEMPLES DE TRANSPLANTS

• - CEL·LULES: EX: ÒVULS, CÈL·LULES MARE...

• -TEIXITS: MEDUL·LA ÒSSIA, TRANSFUSIONS...

• - ÒRGANS: COR, FETGE, RONYONS...

Page 127: Funció de reproducció i les malalties

INCONVENIENTS DELS TRANSPLANTAMENTS

• -REBUIGS• -CONTAGI DE MALALTIES• -ESCASSETAT DE DONANTS

Page 128: Funció de reproducció i les malalties
Page 129: Funció de reproducció i les malalties