II. Plan Estrategikoa 2015-2017 · Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017 Página...

19
Goierri-Urola Garaiko ESI OSI Goierri-Alto Urola Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017 Página 1 de 19 II. Plan Estrategikoa 2015-2017 Goierri-Urola Garaiko Erakunde Sanitario Integratua

Transcript of II. Plan Estrategikoa 2015-2017 · Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017 Página...

Page 1: II. Plan Estrategikoa 2015-2017 · Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017 Página 3 de 19 Sarrera Plan estrategiko hau hiru urtean egiteko pentsatu dugu. Gure erronka

Goierri-Urola Garaiko ESI

OSI Goierri-Alto Urola

Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017

Página 1 de 19

II. Plan Estrategikoa 2015-2017 Goierri-Urola Garaiko Erakunde Sanitario Integratua

Page 2: II. Plan Estrategikoa 2015-2017 · Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017 Página 3 de 19 Sarrera Plan estrategiko hau hiru urtean egiteko pentsatu dugu. Gure erronka

Goierri-Urola Garaiko ESI

OSI Goierri-Alto Urola

Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017

Página 2 de 19

Edukien taula

Sarrera ..................................... ¡Error! Marcador no definido.

a.- Goierri-Urola Garaiko Erakunde Sanitario Integratua. ............................................. ¡Error! Marcador no definido.

b.- Plana egiteko erronkak eta testuingurua .. ¡Error! Marcador no definido.

c) Egitasmoaren helburuak eta hedapena . ¡Error! Marcador no definido.

Egungo egoeraren analisia .................................................. 7

Interes taldeak .......................... ¡Error! Marcador no definido.

Estrategiak proposatzea .............. ¡Error! Marcador no definido.

Helburu estrategikoak ................ ¡Error! Marcador no definido.

Jardun-ildoak: ........................... ¡Error! Marcador no definido.

Page 3: II. Plan Estrategikoa 2015-2017 · Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017 Página 3 de 19 Sarrera Plan estrategiko hau hiru urtean egiteko pentsatu dugu. Gure erronka

Goierri-Urola Garaiko ESI

OSI Goierri-Alto Urola

Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017

Página 3 de 19

Sarrera

Plan estrategiko hau hiru urtean egiteko pentsatu dugu. Gure erronka estrategikoak eta

horiek lortzeko jarraibideak (ekimenak) zein izango diren definitzen ahaleginduko gara.

Arreta arloa oro har eta arreta maila ezberdinak nahiz erakundeak integratzearen aldeko

apustua eginda, uste dugu funtsezkoa dela erabakiak modu koordinatuan hartzea. Hala, argi

definitutako norabidean aurrera egin ahal izango dugu, eta, era berean, gizartean

gardentasun osoagoa lortuko dugu; izan ere, helburu zehatzak definitu dira, baita horiei

dagokien lorpen mailaren adierazleak ere.

Plangintza estrategikoak prozesu dinamikoa izan behar du, derrigor egokitu behar baitu

kasuan kasuko epean sortzen diren aldaketetara.

Era berean, helburuak lortzeko, ESIren zerbitzu, unitate eta prozesuetara bideratuta egongo

dira.

II. Plan Estrategiko hau zuzendaritza taldeak egin badu ere, ESIren profesionalen talde

ordezkari batek jo du baliozkotzat. Ezinbestekoa izan da euren parte-hartzea, erakundearen

nahiz bere inguruaren gainean duten esperientzia eta ezagutza ematen dutelako dokumentu

honetan jasotzen diren helburuak zehaztu eta definitzean.

a.- Goierri-Urola Garaiko Erakunde Sanitario Integratua. Goierri-Urola Garaiko ESI 2011n sortu zen Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua ente publikoaren Administrazio Kontseiluak 2011ko urriaren 3an hartutako ERABAKIA1ren bidez. Antolamendu diseinu jakin batean datza. Horren bidez, modu eraginkorragoan kudea daitezke baliabideak, arreta prozesuekin jarraitzea bermatzen da eta modu eraginkorragoan egiten zaio aurre kronikotasunaren erronkari Euskadin.

Page 4: II. Plan Estrategikoa 2015-2017 · Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017 Página 3 de 19 Sarrera Plan estrategiko hau hiru urtean egiteko pentsatu dugu. Gure erronka

Goierri-Urola Garaiko ESI

OSI Goierri-Alto Urola

Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017

Página 4 de 19

Gerentea Teresa Garmendia Tolosa Eraketa urtea 2011

Egoitzaren helbidea Argixao z/g: 20700 Zumarraga

Jarduketaren eremu geografikoa Gipuzkoa; Goierri-Urola Garaia eskualdea Erreferentziazko biztanleria 99.000 biztanle batez beste

Zentroak Lehen Mailako Arretako 7 unitate, eskualdeko 1 ospitale

Ospitaleko espezialitate kopurua 23 Ohe kopurua 128

Profesionalen kopurua 800

b.- Plana egiteko erronkak eta testuingurua

Goierri-Urola Garaiko ESIren eraketa akordioan jasotzen den bezala, erakunde sanitarioaren

eredu honen bidez, asmoa da etengabeko arreta ematea pertsonei, bere osotasunean, eta ez

aldizka, osasun zerbitzuen erakundea eratzeko ardatz nagusian eta sistemaren

iraunkortasuna bermatzeko. Hau da, guztion artean lan egin behar dugu gizarteak uler

dezan osasun publikoan inbertitutako baliabideak gastu produktibo, ekonomiko eta

sozialaren adibide onenetarikoak direla.

Plan Estrategiko honek, besteak beste, honako hauek hartuko ditu oinarri:

- Osakidetzaren 2013-2016ko ildo estrategikoak eta ekintza planak.

- Osasun Sailaren 2013-2020ko ildo estrategikoak eta ekintza planak

- 2013ko osasun galdeketa

- Goierri-Urola Garaiko ESIren I. Plan Estrategikoa

- Programaren kontratua: Osakidetza korporazioa osatzen dugun zerbitzuen

erakundeek Osasun eta Kontsumo Sailarekin urtero hartzen dugun konpromisoa

jarduerari eta bere kalitatearen ezaugarriei dagokienez. Bertan jasotzen dira osasun

arloko lehentasunezko arloak, kontuan hartuta osasun arazoen garrantzia, hurrengo

urteetako eboluzioaren kalkulua eta gizarte eta ekonomia arloan duen eragina.

Page 5: II. Plan Estrategikoa 2015-2017 · Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017 Página 3 de 19 Sarrera Plan estrategiko hau hiru urtean egiteko pentsatu dugu. Gure erronka

Goierri-Urola Garaiko ESI

OSI Goierri-Alto Urola

Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017

Página 5 de 19

c) Egitasmoaren helburuak eta hedadura

Hona hemen egitasmoaren helburu orokorra:

Plan Estrategiko bat izatea 2015-2017 eperako kalitatearen kudeaketa eredu aurreratuaren

erreferentzia esparruan. Helburua da Goierri-Urola Garaiko Erakunde Sanitario Integratuari

(ESI) ahalbidetzea euren interes taldeetako etorkizuneko erronkei ekiten, etorkizuneko

ildoak eta helburuak argi ezartzen eta parte-hartzearen bidez eta ESIren profesional

guztiengana hedatuz erakundeko zerbitzu, unitate eta prozesu guztien helburuak lortzen.

Oro har, honako hauek dira asmoak:

1. Pazienteak eta familiak, euren beharrizanak eta eskaerak izatea erreferentzia puntua

ESIren ekintzak antolatu eta bideratzeko.

2. ESIn lan egiten duten profesionalak ondo sentitzea euren lanean, trebakuntza eta

prestakuntza izanik, eta pozik egindako lanagatik.

3. Arreta ematea bermerik gehienarekin kalitate arloan eta arlo zientifiko eta teknikoan,

era berean, arretari jarraipena emanez.

4. Lan egiteko moduak eta prozesuak koordinatzea, hala arreta mailen artean nola

unitate eta zerbitzuen artean.

5. Sistemaren eraginkortasuna ahalbidetzea baliabideak behar bezala kudeatuz.

6. Iraunkortasunean parte hartzea gizartearen erantzukizunaren bidez.

Horrez gain, eraldaketa prozesu honetan erakunde sanitario berria eratzen lagunduko duten

lau osagai identifikatu dira:

- pazienteen beharrizanak eta sisteman zehar duten zirkulazioa

- ukiezinen kudeaketa (informazio sistemak, ezagutza, ikaskuntza, eskumenak,

berrikuntza eta ikerketa) ohiko egituretan sartu beharreko elementu berri gisa.

- prozesu eta ibilbide sanitarioak

- herritarren partaidetza eta

- osasun arloan lortutako emaitzak

Elementu horiek, medikuntzako espezialitateetan eta ekoizpen lerroetan oinarritutako

egiturarekin (kontsultak, larrialdiak, ospitaleratzeak eta abar) batera, ESI ulertzeko,

antolatzeko eta kudeatzeko modu berriei bide emango diete, mailan txikian, ertainean eta

handian.

Page 6: II. Plan Estrategikoa 2015-2017 · Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017 Página 3 de 19 Sarrera Plan estrategiko hau hiru urtean egiteko pentsatu dugu. Gure erronka

Goierri-Urola Garaiko ESI

OSI Goierri-Alto Urola

Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017

Página 6 de 19

Eginkizuna, ikuspegia eta baloreak

Eginkizuna:

Ikuspegia:

Baloreak:

ESIren eginkizunak honako balorea eta jokabide hauek hartzen ditu oinarri:

Erakunde sanitario publikoa gara, eta gure herritarren Osasuna hobetzeko lan egiten

dugu. Ematen dugun arretan profesional kualifikatuak ditugu, iraunkortasunarekin,

kalitatearekin eta segurtasunarekin konprometitutakoak.

Eredugarri izatea arreta integratu eta kalitatekoaren bidez osasunean emaitza onak

lortu izanagatik, hori dena profesional kualifikatuen bidez eta arretari nahiz

ekonomia, gizarte eta ingurumen iraunkortasunari dagokienez konprometituta

dauden profesionalen bidez. Horiek guztiak berritzaileak dira zerbitzuetan eta

kudeatzeko moduetan.

Page 7: II. Plan Estrategikoa 2015-2017 · Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017 Página 3 de 19 Sarrera Plan estrategiko hau hiru urtean egiteko pentsatu dugu. Gure erronka

Goierri-Urola Garaiko ESI

OSI Goierri-Alto Urola

Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017

Página 7 de 19

Herritarra da gure

jardueraren jomuga

ESIren funtsezko orientazioa da, eta gure zerbitzuak

herritarren beharrizan eta itxaropenetara bideratzen ditu,

besteak beste, informaziora eta tratura.

Profesionalen arteko eta

pazienteenganako

errespetua

Jokabide zintzo, errespetuzko eta osoen jarraibideak bere gain

hartzea ESIren talde profesionalean interes taldeekiko, betiere

oinarritzat hartuta gardentasuna, legezkotasuna,

profesionaltasuna, konfidentzialtasuna, zuzentasuna,

lanbideaz aparteko korporazioaren erantzukizuna edo pertsona

bakoitzaren banako ezaugarriak.

Lidergoa eta talde lana Taldeko lana sustatzea ESI osatzen duten pertsonen artean,

giza taldearen sinergia eta indarra bultzatzeko.

Komunikazio irekia,

gardena eta kalitatekoa Modu ireki, garden eta kalitatekoan komunikatzeko beharra.

Berrikuntzaren eta

etengabeko hobekuntzan

esku hartzearen aldeko

apustua

Jarrera proaktiboa izatea hobetzeko aldaketak egitean.

Horretarako, honako hauen alde egingo da: ezagutzak

partekatu eta ideiak sortzeko lankidetza esparruak, sormena

eta informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak.

Konpromisoa eta partaide

izatearen ideia

OSI G-AU / G-UG ESIren egitasmoa sortzea eta partekatzea,

kulturaren parte sentituz eta helburuak lortzeko esku hartuz.

Euskara erabiltzea

Euskara lan tresna gisa erabiltzea profesionalen arteko

harremanetan nahiz gure jardueraren helburu diren

pertsonekiko harremanetan, balio erantsia da gure

erakunderako.

Page 8: II. Plan Estrategikoa 2015-2017 · Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017 Página 3 de 19 Sarrera Plan estrategiko hau hiru urtean egiteko pentsatu dugu. Gure erronka

Goierri-Urola Garaiko ESI

OSI Goierri-Alto Urola

Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017

Página 8 de 19

Egungo egoeraren analisia

ESIk barne hartzen duen eskualdean, Eustaten 2013-01-01eko datuen arabera, 94.673

biztanle (47.990 gizon eta 46.683 emakume) daude. Kopuru horren % 50 baino gehiago

Azkoitia, Azpeitia, Beasain eta Zumarraga udalerrietan pilatzen dira.

Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen piramidea 2013-20261

2015-2020rako EAEko biztanleriaren hazkuntza % -2,13koa da, eta Gipuzkoa % 1,91n2

dago.

2012ko jaiotze tasa gordina honako hau da: 9.4 jaiotze 1.000 pertsonako. 2020rako,

berriz, % 7.87koa, eta herritarren % 18 20 urtetik beherakoa da.

2026. urtean aurreikusten da herritarren % 15,1 Araban bizitzea (2001ean baino ehuneko

1,5 puntu gehiago), % 52,3 Bizkaian (1,5 puntu gutxiago) eta % 32,6 Gipuzkoan.

Saldo negatiboak tartekatuko dira demografia hazkundearen bi osagaietan: naturalean

(jaiotzak ken heriotzak) eta migratorioan (immigrazioak ken emigrazioak). Hazkunde

1 Iturria: Eustat. 2014/02/21eko prentsa oharra. 2026ko demografia aurreikuspenak: Euskal Autonomia

Erkidegoko biztanlerian 100.000 pertsonatik gorako murrizketa egongo da 2013 eta 2026 urteen artean. [Azken kontsulta: 2014/12/05] 2 Iturria: Eustat. Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleria urtarrilaren 1ean, lurralde historikoen eta adin

taldeen eta urteen arabera (milaka). 2014-2026. [Azken kontsulta: 2014/12/05].

Page 9: II. Plan Estrategikoa 2015-2017 · Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017 Página 3 de 19 Sarrera Plan estrategiko hau hiru urtean egiteko pentsatu dugu. Gure erronka

Goierri-Urola Garaiko ESI

OSI Goierri-Alto Urola

Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017

Página 9 de 19

naturalak gero eta saldo negatiboak izango ditu heriotzak areagotzearen ondorioz eta jaiotze-

tasa nabarmen jaistearen ondorioz.

Horrek guztiak pentsarazten du herritarrek etorkizun hurbilean izango dituen osasun

beharrizanak egungoak ez bezalakoak izango direla. Beraz, beharrezkoak da osasunaren

prebentziora eta osasuna nahiz ohitura osasungarriak sustatzera bideratutako estrategia,

patologia aniztasuna, gerontologia eta gaixotasun kronikoak aintzat hartuko dituena eta

osasun arazo akutuak konponduko dituena.

Osakidetzako sareko ospitaleen diagnostiko nagusian ohikoenak diren prozesuei dagokienez,

2013an: “bihotz gutxiegitasuna” eta “osteoartrosia eta antzeko gaixotasunak” dira

diagnostiko nagusi kopuru handiena duten prozesuak.

2012. urtearen aldean, nabarmentzekoa da prozesu hauetako bigarren kasuak areagotu egin

direla. % 24 areagotu da, eta horietatik % 67 emakumeak dira. Aipatzekoa da, era berean,

prozesu ohikoenen artean "asma" sartu dela, aurreko urtean ez bezala.

Beraz, estrategia berria proposatu behar da, arreta arloan profesional egokiek osasun

beharrizanei erantzun egokia eman diezaioten.

Horri guztiari gaineratu behar zaio egungo testuinguru ezegonkorra; izan ere, krisialdi

ekonomiko eta finantzario orokorrak beharrezko egiten dute sistemaren iraunkortasunera

bideratutako estrategia sanitarioa (publikoa) diseinatzea.

Interes taldeak

Goierri-Urola Garaiko Erakunde Sanitario Integratu berri hau -gainerako enpresa erakundeak

bezalaxe-, inguruaren arabera baldintzatuta dago, baina, era berean, inguru horrek

garatzeko eta bere eginkizuna lortzeko aukerak ematen ditu.

Hori dela eta, beharrezkoa da eragin handia izango duten (garapenean funtsezkoak izan

daitezke) barne nahiz kanpoko faktoreak aztertzea.

Kanpoko testuinguruan, honako hauek dira baldintzatzaileak edo aukera esparruak:

demografia bilakaera, aldaketa soziologikoak, legezko esparruak, gertaera politiko eta

ekonomikoak, ingurumenaren babesaren aldeko sentsibilizazioa, jasangarritasun orokorra,

teknologien aurrerapenak eta abar. Hala, beharrezkoa egiten da ESIren estrategia zehatzak

ezartzea.

Inguru horren baitan daude ESIren interes taldeak. Horiek honela defini daitezke: "enpresa

jardueraren ondorioz zuzenean edo zeharka eragindako talde guztiak. Beraz, horien

garapenean zuzenean edo zeharka eragiteko gaitasuna ere badute” (Friedman, 1983) eta

Page 10: II. Plan Estrategikoa 2015-2017 · Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017 Página 3 de 19 Sarrera Plan estrategiko hau hiru urtean egiteko pentsatu dugu. Gure erronka

Goierri-Urola Garaiko ESI

OSI Goierri-Alto Urola

Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017

Página 10 de 19

ESIren zenbait beharrizan eta eskaera dituzte. Kontuan hartu beharrekoak dira erantzun

egokia emateko.

Honako interes talde esanguratsuak hartu ditugu aintzat:

- Erreferentziazko herritarrak, oro har, eta erabiltzaileak / pazienteak eta laguntzaileak

zehazki

- ESIn lan egiten dugun pertsonak.

- Gizartea eta berau osatzen duten erakundeak eta elkarteak.

- Osasun sistema eta sistema soziosanitarioa.

- Hornitzaileak.

- Ikastetxeak.

- Zentro edo enpresa teknologikoak.

- Gobernuz kanpoko erakundeak (GKE).

- Erakunde erlijiosoak.

Estrategiak proposatzea

Estrategien kontzeptuaren baitan dago erakundeak inguruan eragiten duten indarrei

erantzutea, modu eraginkorrean erantzuteko beharrari eustea eta eraginkortasunez jokatzea

aldaketa handiak dituen eta krisialdiari lotuta dagoen inguru konplexuan (generikoa eta

zehatza).

Goierri-Urola Garaiko Erakunde Sanitario Integratua, zalantzarik gabe, erakunde konplexua

da, eta erronka handiak ezarri ditu garatzen diren prozesuen dimentsio aniztasuna agerian

uzten duten estrategia orokorrak proposatzeko.

Helburu estrategikoak

Ikuspegiaren ideialera hurbilduko gaituzten ekintza multzoa ((bertan kokatu nahi dugu

etorkizunean GUG ESI) antolatzeko, lau helburu estrategiko nagusi identifikatu ditugu

hainbat proiektutan jorratzeko.

Page 11: II. Plan Estrategikoa 2015-2017 · Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017 Página 3 de 19 Sarrera Plan estrategiko hau hiru urtean egiteko pentsatu dugu. Gure erronka

Goierri-Urola Garaiko ESI

OSI Goierri-Alto Urola

Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017

Página 11 de 19

Hona hemen gure helburu estrategikoak:

1. HE: pertsonak Erakundearen ardatz nagusi.

Helburu hau, azken finean, lehen mailako arretaren, ospitaleen eta sektore soziosanitarioaren artean koordinazio handiagoa lortzean datza, hain zuzen, komunikazioko eta koordinazioko mekanismo adostuen bidez gure pazienteen eta familiakoen arreta integratzen aurrerapausoak eman daitezen. Erronka horrekin batera, kalitatea eta segurtasuna hobetzen da arreta sanitarioa ematean, eta gure pazienteen gogobetetzea areagotzen da.

ESIren zentroen erabilera hobetzea eta arrazionalizatzea, baita arreta esparruan dituzten baliabideak ere. Ahalik eta modu eraginkorrenean erabiliko dira horiek. Erronka hori arreta jasotzen jarraitzeko erronkaren eta kalitate eta segurtasun klinikoaren osagarri da.

2. HE: pertsonen arretan inplikatutako eta konprometitutako profesionalak.

Helburu guztiak lortzeko funtsezko elementua da profesional kualifikatuak lortzea, Erakundearekin inplikatuta eta konprometituta daudenak pertsonen arretari dagokionez.

3. HE: garapen jasangarria

Helburua da eskaria etengabe hazten ari den, eskaintzarako gero eta aukera handiagoak (teknologia berriak, tratamendu berriak eta abar) dauden eta baliabide mugatuak dauden testuinguru honetan, osasun arretan kalitatea bermatzeko gai izatea. Horretarako, kudeaketaren jomugan jarri dugu jasangarritasunaren kontzeptua, osasun sistema publikoaren etorkizunean eraginkortasunak zeresan handia baitu.

Ekonomiaren, gizartearen eta ingurumenaren jasangarritasunaren kudeaketa koordinatua egin nahi dugu, gizarteari balio handiagoa emateko.

4. HE: hazteko, ikertzeko, hobetzeko eta berritzeko guneak sustatzea.

Antolaketa eta kudeaketa sistema bat izatea, gure prozesuak etengabe hobetzea lagunduko duena eta berrikuntzara bideratzeko (erakundea, zerbitzuak, produktuak) aukera emango duena. Horretarako, berrikuntzaren kultura zabalduko da profesionalen artean, hori dena osasun esparruko emaitzak hobetzeko.

Page 12: II. Plan Estrategikoa 2015-2017 · Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017 Página 3 de 19 Sarrera Plan estrategiko hau hiru urtean egiteko pentsatu dugu. Gure erronka

Goierri-Urola Garaiko ESI

OSI Goierri-Alto Urola

Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017

Página 12 de 19

Ekintza ildoak:

Aipatu den bezala, lau helburu edo ardatz estrategiko daude. Horiek lortzeko, ekintza

lerroak definitu dira. Egitasmo horien bidez, ESIren emaitzak lortzea posible izango da.

1. HE: PERTSONAK ERAKUNDEAREN ARDATZ NAGUSI

Arretaren ikuspuntua garatzea, pertsonak gure jardueraren ardatz nagusian ezarriz, eta

etengabeko osasun arreta ematea, egokia, zientifikoki aproposa eta eraginkorra, herritarren

beharrizanekin bat datorrena eta erabilgarri dauden baliabideei dagokienez.

1. HE: 1.L. Arretaren integrazioan aurrerapausoak ematea.

Modu bateratuan eta koordinatuan lan egitea diziplina anitzeko taldeekin, osasun arreta

herritarren eta pazienteen beharrizanen arabera ematea lortzeko, euren osasun egoeraren eta

gaixotasunen arabera nahiz horiek eragiten dituzten mugen arabera.

Egitasmoak Rol profesional berriak

- Gaitasun profesional berriak garatzea eta sustatzea.

- Maila ezberdinen arteko lotura gisa profesionalen presentzia sustatzea.

IKTen erabilera

- Aurrez aurrekoak ez diren kontsultak ezartzea arreta maila ezberdinetako profesionalen artean eta pazienteekin.

- Arreta mailen artean protokoloetarako sarbidea erraztea.

- Osabide Global, Osanaia, Presbide, Agenden kudeaketa, Osasun Aholkua, Osasun karpeta eta abarren erabilera bultzatzea.

- Egoitza gerontologikoetan IKTak zabaltzen laguntzea.

- IKTak garatzea, profesionalen erabilera errazte aldera: Profesionalen iradokizunak helarazteko eta gauzatzeko bideak.

- Profesionalei teknologia berrien inguruko prestakuntza ematea.

- IKTak erabiltzea arreta maila guztietan.

Koordinazioa maila ezberdinen artean

- Protokoloak/Ibilbideak eta kudeaketa bateratuaren Bide Kliniko adostuak ezartzea eta garatzea, zuzentasunaren irizpideak barne.

- Bilera bateratuak eta saio orokor partekatuak bultzatzea.

- Lankidetza sustatzea Lehen Mailako Arretako eta Ospitaleko Arretako profesionalen artean. Behar ez diren baliabideen kontsumoa saihestuko da.

- Lankidetza eta koordinazioa bultzatzea estamendu ezberdinen artean.

- Lehentasunezko arretako zirkuituak ezartzea eta garatzea.

- Patologien ondoriozko ospitaleratzeak (ACSC) saihestea.

- Berrospitaleratzeak gutxiagotzeko estrategia garatzea.

- Ohiko ospitaleratzearen alternatibak sustatzea: Kirurgia Handi Anbulatorioa garatzea.

- Herritarrei informazioa eta prestakuntza ematea baliabideen erabilera eraginkorraren inguruan, eta horren gainean inplikatzea.

Page 13: II. Plan Estrategikoa 2015-2017 · Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017 Página 3 de 19 Sarrera Plan estrategiko hau hiru urtean egiteko pentsatu dugu. Gure erronka

Goierri-Urola Garaiko ESI

OSI Goierri-Alto Urola

Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017

Página 13 de 19

Egitasmoak - Soziosanitarioak.

- Beste erakunde batzuekin aliantzak ezartzea modelo berriak garatzeko.

1. HE: 2. L. Arreta pertsonalizatua eta informazio osoa eta kalitatezkoa.

Informazioa egokitzea pazienteen ezaugarrietara euren beharrizanekin lotuta eskuragarri dauden

baliabideei dagokienez, betiere konfidentzialtasuna eta intimitatea bermatuz.

Egitasmoak Arreta pertsonalizatua

- Aintzat hartzea informazio klinikoari dagokionez dituen hizkuntza lehentasunak (euskara/gaztelania).

- Informazioa eta arreta zenbait kolektibotara egokitzea, besteak beste, minusbaliatuei eta adinekoei, gurasoei eta abar.

Informazioa eta pertsonenganako tratua hobetzeko estrategiak garatzea, konfidentzialtasuna eta intimitatea bermatuz.

- Komunikazio tresnak erabiltzea pazienteak beharrezko informazio guztiak jaso eta ulertzen duela bermatzen ahalegintzeko.

- Informazioa moldatzea paziente mota bakoitzaren arabera (adinekoak, bakarrik daudenak…)

- Pribatutasunaren eta konfidentzialtasunaren inguruan kontzientziatzea eta “zaintzea”.

- Pazientearen iritzia, baloreak, lehentasunak eta beharrizanak kontuan hartzea eta errespetatzea.

1. HE. 3. L. Norbere buruaren zaintza bultzatzea

Paziente eta zaintzaileen artean hezkuntza eta norbere buruaren zaintza bultzatzea. Helburua da

euren gaixotasunak maneiatzen adituak izatea, baita funtsezko eragileak ere osasuna

mantentzen eta hobetzen eta sistema sanitarioaren iraunkortasunean.

Egitasmoak Norbere buruaren zaintza bultzatzea

- Pazientearen gaixotasunari buruzko informazioa ematea, berak kudea dezan bere gaixotasuna.

- Interes taldeak bultzatzea gizarteak kontzientzia har dezan gaixotasunaren autokudeaketan eta/edo prebentzioan.

1. HE. 4. L. Herritarren partaidetza

Sistemaren iraunkortasunean herritarren parte-hartzea eta beste interes talde batzuk bultzatzea.

Egitasmoak Herritarrak erantzunkide egitea gure zerbitzuen erabilera arduratsuari eta iraunkorrari dagokionez

- Herritarren parte-hartzea sustatzea, euren beharrizanak eta itxaropenak ezagutzea eta

Page 14: II. Plan Estrategikoa 2015-2017 · Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017 Página 3 de 19 Sarrera Plan estrategiko hau hiru urtean egiteko pentsatu dugu. Gure erronka

Goierri-Urola Garaiko ESI

OSI Goierri-Alto Urola

Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017

Página 14 de 19

sistemaren jasangarritasunean erantzule egitea.

- Parte-hartze organoen eraketa bultzatzea. Horietan, ahotsa emango zaie herritarrei eta

osasunarekin loturiko elkarte eta erakundeei.

- Informazio kanpainak egitea, herritarrei osasun jarduerak eta horien kostuak

helarazteko, baita erabilgarri dauden baliabideak, horien erabilera nahiz kudeaketak

dakartzan antolaketa zailtasunak ere.

1. HE. 5. L. Osasuna eta gaixotasunen prebentzioa sustatzea

Jokabide eta ohitura osasungarriak bultzatzen dituzten ekintzak definitzea eta integratzea,

gaixotasunak prebenitzen laguntzeko, hori guztia interes taldeen parte-hartzearen bidez.

Egitasmoak Hobetzeko estrategiak inplementatzea osasunaren sustapenari eta gaixotasunen prebentzioari dagokienez

- ESI integratzea osasuna hobetzeko programa komunitarioetan:

o Preskribatu Bizimodu Osasungarria programa (PBO)

o Aliantzak ezartzea gure inguruko enpresen Laneko Osasun Unitateekin.

o Gaixotasunak goiz detektatzeko (kolon-ondesteko minbizia, bularreko minbizia)

programetan herritarren parte-hartzea erraztea, besteak beste, zuzentasunaren

printzipioa aintzat hartuta.

o Tabakismoa.

o Alkohola eta nerabezaroa.

o Txertaketa: haurrak, helduak eta gripea.

- Osasun taldeetan “prebentzioaren” ikuspuntua txertatzea.

1. HE. 6. L. Pazienteei begira zerbitzuaren kalitatea areagotzea, arreta berezia jarrita segurtasun klinikoan

Arreta sanitarioa ematean, kalitatea eta segurtasuna hobetzea, arretaren adierazleak eta gure

pazienteen gogobetetze-maila hobetuz.

Egitasmoak Profesionalen artean pazienteen segurtasunaren kultura sustatzea

- Sentsibilizazioa, komunikazioa eta prestakuntza.

- Segurtasun arloan eta informazioaren esparruan dauden gorabeheren jakinarazpenak erraztea, proposatutako edo dagoeneko gauzatutako hobekuntza eta guzti.

Segurtasun klinikoko planak garatzea eta profesionalen jarrera proaktiboa sustatzea

Page 15: II. Plan Estrategikoa 2015-2017 · Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017 Página 3 de 19 Sarrera Plan estrategiko hau hiru urtean egiteko pentsatu dugu. Gure erronka

Goierri-Urola Garaiko ESI

OSI Goierri-Alto Urola

Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017

Página 15 de 19

Egitasmoak

- Segurtasuna jorratzeko lantaldeak: Segurtasun arriskuak identifikatzea, jakinarazpen

prozesu eta sistema guztiak barne hartuta.

- Segurtasuna medikamentuak eta hemoderibatuak erabiltzean

- Preskripzioaren tresna informatikoa sustatzea.

- Segurtasun kirurgikoa. Cheklist

- Erorketen eta presioko ultzeren lesioak izateko arriskuak gutxiagotzea

- Infekzioak izateko arriskua gutxiagotzea.

- Segurtasun erradiologikoa

Arreta arloan kalitatea hobetzea

- Pazienteen beharrizanak eta itxaropenak identifikatzea galdeketen “AHOTSA…”

prozesuaren kudeaketa sistematikoaren bidez.

Datuen babesa eta konfidentzialtasuna

- Aurrerapausoak egitea DPBL betetzean. Horretarako, prestakuntza ekintzak egingo dira eta xede horretarako eginiko auditorietan jasotako hobekuntza esparruak ezarriko dira.

1. HE. 7. L. Koordinazio soziosanitarioa

Osasun beharrizanen arreta integralari tartean dauden eragile guztien lankidetza

soziosanitariotik heldu behar zaio, estrategia bateratuak defendatuz eta partekatuz.

EGITASMOAK Koordinazio soziosanitarioa bultzatzea

- Batzorde soziosanitarioaren helburuen garapena bultzatzea.

- Jarduketa protokoloak ezartzea. Esku hartzen duten eragile guztiak egongo dira

identifikatuta bertan.

- Zentro gerontologikoekin arretaren jarraipena hobetzea xede duten estrategiak garatzea.

- Gizarte arloko eta osasun arloko profesionalen nahiz profesional soziosanitarioen artean

harremanen elkarguneak ezartzea.

2. HE: PERTSONEN ARRETAN INPLIKATUTAKO ETA KONPROMETITUTAKO PROFESIONALAK.

Dokumentu honetan proposatzen diren helburuak lortzeko, beharrezkoa da profesionalen

konpromisoa eta parte-hartzea lortzeko estrategia bat definitzea.

2. HE. 1. L. Profesionalen artean eta profesional eta pazienteen artean jokabide osasungarrien jarrerak eta kodeak bultzatzea

ESIren zentro guztiak, besteak beste, herritarrei ematen dieten arreta gizatiarrari esker ezagunak

izatea lortzea.

EGITASMOAK

Harreman modu berriak bultzatzea pazientearekin eta profesionalen artean

- Jokabide gizatiarrak sustatzea pazientearekiko arretan.

- Profesionalentzako prestakuntza sustatzea jendearekiko tratuari eta arretari dagokionez.

Page 16: II. Plan Estrategikoa 2015-2017 · Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017 Página 3 de 19 Sarrera Plan estrategiko hau hiru urtean egiteko pentsatu dugu. Gure erronka

Goierri-Urola Garaiko ESI

OSI Goierri-Alto Urola

Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017

Página 16 de 19

- ESIren profesionalen artean gizarte erantzukizunaren inguruan kontzientzia eta

sentsibilizazioa bultzatzea.

2. HE. L. 2. Barneko eta kanpoko komunikazioa bultzatzea

Komunikazioa funtsezko elementua da helburu asko eta asko lortzeko eta gure koordinazioa

nahiz gure profesionalen arteko harremana eta gure erakundeak gizarteari transmititzen dion

irudia hobetzeko.

EGITASMOAK Barneko eta kanpoko komunikazioa

- Komunikazio estrategia berriak garatzea.

- ESIren Komunikazio Plana egitea

2. HE. 3. L. Laneko segurtasun eta osasun baldintzak hobetzea

Arriskuen prebentzioa kudeatzeko sistemak bultzatuz, profesionalen laneko segurtasun

baldintzak hobetzeko arloan sakontzea.

Profesional onenak izatea antolaketa arloko aldaketei erantzuteko. Horretarako, prestakuntza

eman eta profesionalak bereganatuko dira.

EGITASMOAK Kudeaketa sistema bultzatzea lan arriskuen prebentzioan

- ESI osora zabaltzea lan arriskuen prebentzioa kudeatzeko sistema.

- Prestakuntza eta informazio plana definitzea eta aplikatzea lan arriskuak prebenitzeko

arloan.

- Profesionalen artean, osasuna sustatzeko ekimenak definitzea eta ezartzea.

- Lana eta familia uztartzeko ezarrita dauden neurriak erraztea.

2. HE. 4. L. Pertsonak motibatzea

Motibazio eta kualifikazio handia duten profesionalak izatea antolaketa arloko aldaketei

erantzuna emateko.

EGITASMOAK Kualifikazio eta garapen profesionalaren kudeaketa estrategikoa

- ESIren prestakuntza plana definitzea eskumen profesionalak hobetzeko eta/edo

bereganatzeko.

- Prestakuntza planak definitzea, egituraren barneko lanpostuen xehetasunetara edo

horietako bakoitzaren edukietara egokituta.

- Ezagutza sustatzea eta kudeatzea profesionalen eta arreta maila nahiz zentro

ezberdinen artean

Azterketa pertsonalizatuen eta taldeen ezagutzaren mekanismoetan aurrerapausoak ematea

- Azterketa Plana egitea eta ezartzea.

- Profesionalen gogobetetze maila ezagutzeko eta hobetzeko formulak proposatzea.

Profesionalek hobekuntza taldeen bidez parte hartzea.

Page 17: II. Plan Estrategikoa 2015-2017 · Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017 Página 3 de 19 Sarrera Plan estrategiko hau hiru urtean egiteko pentsatu dugu. Gure erronka

Goierri-Urola Garaiko ESI

OSI Goierri-Alto Urola

Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017

Página 17 de 19

EGITASMOAK

- Diziplina anitzeko taldeak sustatzea (ESIren barnean zein kanpoan) guztion esku-

hartzea sustatzeko ESIren helburu orokorretan.

2. HE. 5. L. Euskararen erabileraren normalizazioa

Pazienteen eta profesionalen hizkuntza eskubideak bermatzea.

EGITASMOAK Aurrerapausoak ematea hizkuntzaren normalizazioan

- Euskararen bigarren planaren garapena bultzatzea

- Arreta elebidunaren zeharkako ibilbideak

- Pazientearen hizkuntza lehentasuna identifikatzea

- Profesional euskaldunen erregistroa konfiguratzea

3. HE: GARAPEN JASANGARRIA.

Osasun sistema publikoaren etorkizunean, profesional guztien esku-hartzea eta

erantzukizuna beharrezkoa da baliabideen kudeaketari dagokionez, kudeaketa ekonomikoa

barne.

3. HE. 1. L. Ekonomia eraginkortasuna

Behar bezala eta irmotasunez kudeatzea baliabideak.

EGITASMOAK Eraginkortasunaren estrategia kostuei dagokienez

- Erosketen kudeaketa optimizatzea

- Kostuen aginte koadroa (eraginkortasun adierazleak) definitzea eta ezartzea

Baliabideak egokitzea

- Profesionalei informazioa ematea eta kontzientzia baliabideek duten balioari buruz.

3. HE. 2. L. Farmazia gastuaren kudeaketa eraginkorra

Eskura ditugun ebidentzietan oinarritutako preskripzioaren bidez, posible da efikazia eta/edo eraginkortasuna handiagotzea eta pazientearen askatasuna errespetatzea, hori dena ahalik eta kostu txikienarekin (eraginkortasuna).

EGITASMOAK Eraginkortasuna preskripzioan

- Jarduketa plana definitzea eta komunikatzea preskripzio eta uztartze terapeutikoaren eraginkortasunari dagokionez.

3. HE. L. 3. Diru-sarrera ekonomikoak

Page 18: II. Plan Estrategikoa 2015-2017 · Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017 Página 3 de 19 Sarrera Plan estrategiko hau hiru urtean egiteko pentsatu dugu. Gure erronka

Goierri-Urola Garaiko ESI

OSI Goierri-Alto Urola

Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017

Página 18 de 19

Finantzaketa publikoak ez bestelako diru-sarrerak lortzea ahalbidetzen duten ekintzak definitzea.

EGITASMOAK Finantzaketa bultzatzea xede duten ekintzak sustatzea

- Kanpoko finantzaketa bilatzeko plana ezartzea.

- Hirugarrenen fakturazioa bultzatzea.

3. HE. 4. L. Teknologia eta azpiegitura behar bezala kudeatzea

Jardunbide klinikoa modernizatzea eta horren errentagarritasuna eta produktibitatea areagotzea. Horretarako, behar bezala kudeatuko da teknologia eta azpiegitura.

EGITASMOAK Teknologiaren kudeaketa

- Teknologien ebaluazioa sistematizatzea.

- Beharrezko teknologia ezartzea pazienteen diagnostikoan eta tratamenduan.

Ekipamenduaren eta azpiegituren kudeaketa

- Azpiegituren modernizazio jasangarria.

3. HE. 5. L. Gobernu ona

Ikusgarri egitea jasangarritasunarekin dugun konpromisoa eta ESIk egitasmoaren arrakasta lortzeko beharrezko dituen lider motak definitzea.

EGITASMOAK Lidergo eredu bat garatzea

- Lidergo eredua definitzea:

- Tarteko agintarien, lider informalen eta klinikoen lidergoa sustatzea.

- Liderren etengabeko ebaluazioa ezartzea.

Gizartearekiko konpromisoa eta gardentasuna

- KGEren (Korporazioko Gizarte Erantzukizuna) memorian urtero onetsitako ekintzak ezartzea.

3. HE. 6. L. Ingurumen kudeaketa

Ingurumen jasangarriarekiko konpromisoaren kultura sortzea.

EGITASMOAK Ingurumena kudeatzeko sistemaren ziurtagiria sustatzea eta bultzatzea

- Ingurumen kudeaketarekiko konpromisoa bultzatzea

4. HE. BERRIKUNTZA ETA IKERKETA.

Page 19: II. Plan Estrategikoa 2015-2017 · Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017 Página 3 de 19 Sarrera Plan estrategiko hau hiru urtean egiteko pentsatu dugu. Gure erronka

Goierri-Urola Garaiko ESI

OSI Goierri-Alto Urola

Goierri-Urola Garaiko ESIren Plan Estrategikoa 2015-2017

Página 19 de 19

Pazientearentzat, profesionalentzat, eta, oro har, gizartearentzat irtenbide berri eta

onuragarriak diseinatzeko berrikuntza eta ikerketa indartuko duen sormenaren kultura

sustatzea.

4. HE. 1. L. Berrikuntza sistematikoki bultzatzea eta kudeatzea

Berrikuntzaren kultura definitzea eta sistematikoki kudeatzea balio soziala eta ekonomikoa sortzen dela bermatzeko.

EGITASMOAK Berrikuntzaren kultura sustatzea

- Profesionalen arteko lankidetza eta parte-hartze espazioak erraztea eta egituratzea

- Tresna estandarrak ezartzea berrikuntzaren kudeaketa sistematikoa egiteko

- Profesionalen arteko elkar trukeak bultzatzea, ideia berriak eta ezberdinak ezarri eta egokitu ahal izateko.

4. HE. 2. L. Ikerketaren kudeaketa

Ikerketa bultzatzea, ESIren estrategiarekin koordinatuta eta lerrokatuta.

EGITASMOAK Ikerketa sustatzea

- Diziplina anitzeko proiektuak sustatzea

- Ikerketa sustatzeko aliantzak ezartzea.

- Baliabideak bilatzea (giza baliabideak eta baliabide materialak) etorkizunean ikerketa eta berrikuntza ikerketak bultzatzeko.

Kudeaketa aurreratua

- Kudeaketa aurreratua sustatzea egiaztatutako eredu eta tresnen arabera. Helburua pazientea bideratzea izango da.

- Profesionalei informazioa eta prestakuntza ematea kudeaketan esku har dezaten.