informática anais 1

of 59 /59
1 UNIDAD 1 : SISTEMAS OPERATIVOS Y DE ALMACENAMIENTO Nombre : Anaïs García Martínez Curso : 4ºD Asignatura : Optativa informàtica , grupo C

Embed Size (px)

Transcript of informática anais 1

UNIDAD 1 : SISTEMAS OPERATIVOS Y DE ALMACENAMIENTO

Nombre : Anas Garca Martnez Curso : 4D Asignatura : Optativa informtica , grupo C1

Qestiones sencillas1.Quin sistema operatiu tens installat a I'ordinador de casa teva? I al de I'institut? En el ordenador de mi casa tengo instalado el Windows Vista Home Premium (versin 6.0.6002 Service Pack 2 Compilacin 6002) , y en el instituto hay instalado el Windows XP Professional ( versin 5.1.2600 Service Pack 3 Muntatge 2600). 2. Per qu creus que el sistema operatiu de Microsoft es diu Windows? Porque en ings , windows significa ventanas , y el sistema operativo de Microsoft , est basado en ventanas. 3. Identifica els logotips de la figura amb el sistema operatiu corresponent i el seu creador.

Apple Inc. Creador: Steve Jobs y Steve Wozniak

Solaris Creador : Inicialmente ,Sun Microsystem y actualmente por Oracle Corporation.

2

Ubuntu. Creador : Mark Shuttleworth.

Windows Vista. Creador : Microsoft. Pots ajudar-te d'Internet.

4. Explica les diferncies entre directori i arxiu. Que la carpeta es donde se guardan todos los archivos, y los archivos es el contenido que deseas que sea guardado ( una cancin , un vdeo , un documento de texto...). El archivo , es la unidad bsica de almacenamiento que permite a un equipo distinguir un conjunto de datos de otro equipo.

3

TALLER 1L'administrador de tasquesAmb aquesta eina podem veure com treballen els diferents processos i aplicacions, els recursos que utilitzen i la manera de forar que un procs o aplicaci finalitzi. 1.Clica, amb el bot dret del ratol, sobre un espai Iliure de la barra de tasques i selecciona Administrador de tareas.

4

2.Anota els valors que estan marcats a la figura que correspon al nombre de processos que s'estan executant, la memria disponible i total, i la memria que ocupen en nucli o kernel.

Procesos que se estn ejecutando.

Memoria disponible y total.

5

Memoria del ncleo.

6

3.Clica a la pestanya Procesos per veure els processos que s'estan executant. El nombre ha de coincidir amb el que has anotat anteriorment. Fixa't que et dna la memria utilitzada i el temps utilitzat de CPU en executar cada procs.

7

4.Ara clica sobre la pestanya Aplicaciones i mira si tens alguna aplicaci executant-se. Ara obre el Bloc de notas i fixa't que apareix a la llista d'aplicacions. Selecciona aquesta aplicaci que apareix a la llista i clica a Finalizar tarea. Fixa't que es tanca I'aplicaci. Aquesta opci s molt til quan una aplicaci o un procs falla: es pot tancar des d'aquesta finestra i recuperar el control del sistema.

8

9

5.Finalment, minimitza I'administrador de tasques i veurs que es queda a I'rea de notificaci indicant I's total de CPU.

10

TALLER 3Reps del Microsoft WindowsEn cursos anteriors ja has aprs a fer servir I'entorn grfic del sistema operatiu de Microsoft XP En aquest taller en farem un reps per refrescar-te la memria. 1.Crea I'arbre de carpetes o directoris de la figura a la teva unitat d'emmagatzematge, utilitzant I'Explorador de Windows o Mi PC. Recorda que, per accedir a I'Explorador de Windows, has d'anar a Inicio / Programas / Accesorios.

11

2.Localitza I'arxiu calc.exe. Per fer-ho, vs a Inicio / Buscar todos los archivos y carpetas. Anota'n la ubicaci, la mida i el tipus d'arxiu.

3.Copia I'arxiu calc.exe a la carpeta Infor de la teva unitat de treball.

4.Crea un accs directe d'aquest arxiu a I'escriptori de I'ordinador. Per fer-ho, pots clicar sobre I'arxiu amb el bot dret del ratol.

12

5.Ara analitza la unitat de disc dur (C: ) i la teva unitat de treball, si s diferent. Per fer-ho, des de Mi PC o I'Explorador de Windows clica a la unitat de disc, amb el bot dret del ratol, per veure'n les propietats. Anota la informaci segent: nom de la unitat, sistema d'arxius utilitzat, capacitat del disc dur, espai utilitzat i espai disponible.

13

6. Ara esbrinars amb quins sistemes d'arxius pot treballar aquest sistema operatiu. Clica sobre la unitat de disc dur (C: ), amb el bot dret del ratol, i tria I'opci Formatear. Vs amb molta cura, ja que podries arribar a esborrar tota la informaci que t la unitat. Fixa't que pots canviar de sistema d'arxius. Anota les opcions que et dna. Cancella I'acci.

14

*ANDROID , IPAD Y IPHONEQu es android ? Dnde se utiliza? Qu empresa lo desarroll? Cul es el sistema operativo de iphone y de ipad? Android es una variante de Linux orientada a dispositivos mviles o tablets. Fue desarrollado inicialmente por Android Inc. El sistema operativo proporciona todas las interfaces (conexin fsica y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes), necesarias para desarrollar aplicaciones que accedan a las funciones del telfono (como el GPS, las llamadas, la agenda, etc.) de una forma muy sencilla en un lenguaje de programacin muy conocido como es Java.

Google compr a Android en 2005 y su lanzamiento fue en 2008. Ventaja sobre los iphones y dems marcas Apple : siempre est en pleno desarrollo. Sistema operativo iphone :se trata de una versin reducida de Mac OS X optimizada para procesadores ARM que actualmente se encuentra en su versin 2.0, liberada el 11 de Julio de 2008. Sistema operativo ipad : Funciona a travs de una NUI (Interfaz natural de usuario) sobre una versin adaptada del sistema operativo iOS.2 3 Esta interfaz de usuario esta rediseada para aprovechar el mayor tamao del dispositivo y la capacidad de utilizar software para lectura de libros electrnicos y peridicos, navegacin web y correo electrnico, adems de permitir el acceso al usuario a otras actividades de entretenimiento como pelculas, msica y videojuegos

15

TALLER 4Installar i desinstallar programari1.Obre el navegador i accedeix a http://www.opera.com/ . Clica sobre el bot de la descrrega que trobars en aquesta pgina web.

16

2.Pots escollir qualsevol de les dues opcions, executar directament o desar primer I'arxiu. Desa'I a I'escriptori.

3.Ara ja pots installar el programa clicant directament sobre I'arxiu que has descarregat.

17

4.Executa el programa. Veurs que s un navegador com I'Internet Explorer o el Mozilla Firefox. Prova'n el funcionament i veurs que s molt senzill d'utilitzar.

5.Ara desinstallars el navegador Opera. Per fer-ho, has de tancar totes les finestres del navegador.

18

6.Ara Ara vs a Inicio / Panel de control i clica sobre I'opci Agregar o quitar programas. Mira la llista i clica sobre el programa Opera.

19

7. Finalment, clica a Quitar per desinstallar-lo de I'ordinador.

20

8.Ara pots tornar a installar el programa amb la mateixa eina, Agregar o quitar programas.

21

TALLER 5Comptes d'usuariEl sistema operatiu ens permet crear comptes diferents per a cada usuari. Tot seguit , veurs alguna de les possibilitats que ens ofereix. 1.Accedeix al tauler de control i clica sobre Cuentas de usuario. Fixa't que a la part inferior de la finestra que s'ha obert apareixen els diferents usuaris que tens actualment. Normalment, tens un compte anomenat Invitado que est desactivat. Per motius de seguretat, s convenient no activar aquest compte.

22

2.Clica sobre Crear una cuenta nueva. Posa Alum com a nom del compte.

23

3.Escull com a tipus de compte una Cuenta limitada. Aquest tipus de compte s molt til per evitar installacions de programes no desitjats i per limitar I'accs a usuaris que no tenen la nostra confiana total. Ja pots clicar sobre Crear.

4. Clica sobre el compte creat. Veurs que apareixen una srie d'opcions a modificar. Primer de tot canvia el nom i posa-hi Alum001. Afegeix una contrasenya al compte. s important treballar sempre amb contrasenya per augmentar la seguretat del sistema.

24

5.Ara ja pots canviar la imatge del teu compte per personalitzar-lo. Pots escollir entre les que t'ofereix el sistema o una de prpia.

25

6.Finalment, canvia el tipus d'administrador de lequip.

de

compte.

Escull

el

7.Canvia d'usuari fent Inicio | Cerrar sesin. Prova el funcionament del nou usuari creat i desprs torna a canviar a I'usuari original.

26

8.Esborra el compte Alum001 eliminant els arxius que s'hagin creat.

27

TALLER 6El centre de seguretatActualment, els ordinadors estan interconnectats a molts d'altres a travs de xarxes locals i Internet. Per tant, la seguretat s fonamental. El centre de seguretat controla I'estat de I'equip en relaci amb el tallafoc o firewall, amb les actualitzacions automtiques i amb la protecci antivirus. 1. Obre el tauler de control i accedeix al Centro de seguridad. En primer Iloc, observa visualment I'estat actual. Hauria d'aparixer tot activat en verd, cosa que indica el funcionament correcte de tot el sistema de seguretat. Ara analitzarem cada aspecte per separat.

28

2. Tot seguit, analitzarem el funcionament del tallafoc. Bsicament, un firewall s'encarrega de filtrar els accessos des de l'exterior. Com que solem estar connectats a Internet, s fonamental tenir-lo activat. Clica sobre la icona com la que veus a la figura i s'obrir la finestra de configuraci. Recorda que el tallafoc ha d'estar activat. A la pestanya Excepciones, pots veure a quins programes ha donat perms per entrar al teu sistema.

29

30

3.Les actualitzacions automtiques s'encarreguen de mantenir el sistema operatiu actualitzat. Quan es detecta un mal funcionament o un forat de seguretat, es dissenya una actualitzaci per solucionar el problema. Un equip que no est actualitzat s molt vulnerable. Clica sobre la icona com la que veus a la figura i s'obrir la finestra de configuraci. Fixa't que es pot programar I'hora a la qual vols que actualitzi el sistema.

31

4.Clica sobre la protecci antivirus per saber quin antivirus est funcionant. Si no en tens cap, en pots obtenir un a http://free.grisoft.com/, totalment gratut.

Qu es el tallafocs?Un firewall(tallafocs) es un dispositivo que funciona como cortafuegos entre redes, permitiendo o denegando las transmisiones de una red a la otra. Un uso tpico es situarlo entre una red local y la red Internet, como dispositivo de seguridad para evitar que los intrusos puedan acceder a informacin confidencial.

32

TALLER 8Tipus d'arxius utilitzats habitualmentTot seguit, analitzarem quin tipus d'arxius utilitzen els programes que fem servir habitualment. 1.Obre el Paint i anota els tipus d'arxius amb qu pots desar un dibuix.

33

2.Obre el reproductor del Windows Media i anota els tipus d'arxius multimdia que pot obrir.

34

3.Busca tots els arxius que tinguin l'extensi exe (*.exe) i anota'n el nombre total.

35

*DISPOSITIVOS DE ALMACENAJES'han desenvolupat diferents dispositius capaos d'emmagatzemar informaci i dissenyats per a diferents propsits, com ara obtenir una gran capacitat d'emmagatzematge i que siguin portables, de baix consum d'energia, de dimensions redudes i fins i tot que no tinguin parts mbils. Aquests dispositius ja els has estudiat en cursos passats; per tant, farem un recordatori deis dispositius mes utilitzats, per desprs centrar-nos en un estudi mes exhaustiu del dispositiu mes important actualment: el disc dur. Els dispositius que has estudiat i les seves capacitats d'emmagatzematge son els segents:

36

37

*PENDRIVESPendrive con mayor capacidad: DataTraveler 300. Precio:650 euros Pgina web: http://www.elotrolado.net/noticia_los-pendrivessuben-la-apuesta-hasta-los-256gb_16539

Hace tan solo un mes anuncibamos el hito de que los pendrives haban alcanzado la capacidad de almacenamiento de 128GB, pero Kingston ha tardado poco en doblar esa cifra. El nuevo DataTraveler 300 llega a los 256GB, en tan solo 70,68mm x 16,90mm x 21,99mm. De momento su precio, alrededor de 650 euros, es prohibitivo; pero ya tenemos disponible la tecnologa y es cuestin de tiempo que la adopten otros fabricantes ms competitivos. En cualquier caso hay que andarse con mucho ojo ante falsificaciones y pendrives que informan de forma incorrecta de su capacidad.

38

TALLER 7Practiquem amb la lnia d'ordresAra fars un exercici molt senzill per comprovar el funcionament de la lnia de ordres. 1. Vs a Inicio | Ejecutar i executa el comandament cmd. Veurs que s'obre la finestra de la lnia d'ordres.

39

2.Executa les instruccions segents, en el mateix ordre:

40

3.Comprova, mitjanant el comandament tree, I'estructura de directoris s'ha creat correctament.

que

41

4. Ara fes-ho amb I'Explorador de Windows.

5. Mou les carpetes a la teva unitat de treball, canviant el nom de la carpeta Taller7 per Taller8.

42

6.Executa l'ordre helpcd. Llegeix-ne el funcionament i explica el que fa el comandament cd.. a I'exercici de l'apartat 2.

Lo que hace el comandamento cd es cambiar directorio. 7.Esborra la pantalla i surt de la finestra amb la instrucci exit.

43

8. Comprova que tamb pots accedir a la lnia d'ordres a travs d'Inicio | Programas | Accesorios |Smbolo del sistema.

44

ANLISIS5.- Explica l'avantatge i l'inconvenient principals de les memries USB respecte a les targetes de memria. La ventaja de las memorias USB es que se puede conectar a casi cualquier ordenador mientras que las tarjetas tienes que tener el lector multitarjetas.Adems , son pequeas y se pueden perder y daar fcilmente. La desventaja de las memorias USB es que tambin se pueden perder , y des de que se inventan hasta que salen a la venta , tardan mucho tiempo.

45

6.- Indica quin tipus de dispositiu d'emmagatzematge seria el mes adequat per a les aplicacions segents: a) cmera de fotos d) desar treballs fets g) installaci de a l'escola l'Open Office h) portar una presentaci

b) reproductor MP3 de e) telfon mbil 30 GB c) disc de msica

f) una pellcula

a)Tarjeta de memoria b)Disco duro c)CD/Pendrive

d)Pendrive e)Tarjeta de memoria f)Pendrive / DVD g)Pendrive h)Pendrive

46

*IPHONE 4http://www.aliexpress.com/product-fm/494823754-2011-FreeShipping-Wholesale-for-iphone-4-Unlocked-wholesalers.html Positive Feedback (Past 6 months): 100.0% ( comentaris positius) Precio :142.11 USD = 105.374 EUR

47

TALLER 11Fem una cpia de seguretatTot i que hi ha diferents possibilitats a Nora de fer una cpia de seguretat,nosaltres utilitzarem una eina inclosa en el sistema operatiu. 1.Vs a Inicio |Todos los programas |Accesorios |Herramientas del sistema |Copia de seguridad.

48

2.Segueix l'assistent indicant que vols efectuar una cpia de seguretat d'arxius i configuraci.

49

3.Escull l'opci Elegir lo que deseo incluir en la copia de seguridad.

4.Selecciona les estructures de carpetes creades als tallers 3 i 11.

50

5.A la unitat de treball, crea una carpeta anomenada Backup per desar la cpia de seguretat.

6.Anomena la copia de seguretat Infor_taller i continua.

51

7.Ara clica a Opciones avanzadas, mira les opcions que t'ofereix el programa i anota-les. No canvis la selecci.

52

8.Fes la copia de seguretat.

53

9.Envia les dues estructures de carpetes a la paperera de reciclatge.

10.Torna a executar el programa seleccionant l'opci de restauraci.

54

11.Selecciona l'arxiu de la copia de seguretat i restaura les carpetes.

55

12.Comprova que la restauraci s'ha fet correctament i que tornes a tenir les carpetes eliminades.

56

13.Ara copia l'arxiu de seguretat en una altra unitat externa per assegurar que no es perd en cas d'avaria del disc.

57

*PROGRAMAS PORTABLES

58

59