LAN MERKATUAREN TXOSTENAiraila 11-azaroa 12-urt 12-martxoa 12-maiatza 12-uzt 12-ira 12-azaroa 13-urt...

22
LAN MERKATUAREN TXOSTENA Debagoiena 2015-10-13 Datu eguneratuena: 2015eko iraila

Transcript of LAN MERKATUAREN TXOSTENAiraila 11-azaroa 12-urt 12-martxoa 12-maiatza 12-uzt 12-ira 12-azaroa 13-urt...

Page 1: LAN MERKATUAREN TXOSTENAiraila 11-azaroa 12-urt 12-martxoa 12-maiatza 12-uzt 12-ira 12-azaroa 13-urt 13-martx 13-mai 13-uzt 13-ira 13-aza 14-urt 14-martx 14-mai 14-uzt 14-ira 14-aza

LAN MERKATUAREN TXOSTENA

Debagoiena

2015-10-13

Datu eguneratuena: 2015eko iraila

Page 2: LAN MERKATUAREN TXOSTENAiraila 11-azaroa 12-urt 12-martxoa 12-maiatza 12-uzt 12-ira 12-azaroa 13-urt 13-martx 13-mai 13-uzt 13-ira 13-aza 14-urt 14-martx 14-mai 14-uzt 14-ira 14-aza

Debagoiena. Langabeziaren tendentzia

Irailan guztira Debagoienean 3.500 pertsona daude langabezian inskribatuta.

Abuztuan baino 18 pertsona gutxiago, hau da, %-0,51ko jaitsiera eman da.

2014ko sasoi berdinean zeuden langabe kopuruaz konparatuz, jaitsi egin da, %-7,16 langabe gutxiago.

Gipuzkoako langabeziaren %8,18a suposatzen du Debagoienekoak.

Otsailetik aurrera 2014ko datuak hobetuz doa 2015a.

4.500

Langabetu kopurua (Debagoiena)2008-2015 bilakaera hilabeteka

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

urt ots mart api mai eka uzt abu ira urri aza abe

La

ng

ab

etu

ko

pu

rua

Hilabeteak

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Page 3: LAN MERKATUAREN TXOSTENAiraila 11-azaroa 12-urt 12-martxoa 12-maiatza 12-uzt 12-ira 12-azaroa 13-urt 13-martx 13-mai 13-uzt 13-ira 13-aza 14-urt 14-martx 14-mai 14-uzt 14-ira 14-aza

Debagoiena. Langabetu kopurua sexuaren arabera banatuta

Iraileko datuen arabera, eskualdean langabetuen ia %46,31a gizonezkoa da (1.621), eta %53,69a emakumezkoa (1.879).

Abuztutik irailera, langabeziaren igoera gizonezkoetan soilik eman da, baina oso neurri txikian.

Duela urtebeteko zifrekin konparatuz, Debagoienea orokorreanemakumezkoetan, zein gizonezkoetan (%6-7) langabe gutxiago daude irailan. Gipuzkoan ere orokorrean %2,78 langabe gutxiago dago aurreko urtearekinkonparatuz gero.

Debagoiena. Langabetuen bilakaera sexuaren arabera Guztira

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Ins

kri

batu

ko

p.

Debagoiena. Langabetuen bilakaera sexuaren arabera GuztiraGizonezkoakEmakumezkoak

Page 4: LAN MERKATUAREN TXOSTENAiraila 11-azaroa 12-urt 12-martxoa 12-maiatza 12-uzt 12-ira 12-azaroa 13-urt 13-martx 13-mai 13-uzt 13-ira 13-aza 14-urt 14-martx 14-mai 14-uzt 14-ira 14-aza

Gipuzkoan langabeziaren bilakaera

Guztira irailan 42.772 langabetu daude Gipuzkoan inskribatuta.

Abuztuaz alderatuta, %-0,16ko jaitsiera da hile honetan.

Dena den, joan den urteko zifra 100 pertsonatan hobetzen du.

Debagoieneko langabeak Gipuzkoako langabeen % 8,18a suposatzen dute.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Gipuzkoako langabeziaren bilakaera (2007-2015)

Page 5: LAN MERKATUAREN TXOSTENAiraila 11-azaroa 12-urt 12-martxoa 12-maiatza 12-uzt 12-ira 12-azaroa 13-urt 13-martx 13-mai 13-uzt 13-ira 13-aza 14-urt 14-martx 14-mai 14-uzt 14-ira 14-aza

Debagoiena. Langabezia bilakaera.Adin-sexu banaketaren arabera

200

400

600

800

1.000

1.200Langabetuak sexu/adinaren arabera (Debagoiena)

Irailan, batik bat langabe gazteetan, 25 urtetik beherakoetan egin du gora langabe kopuruak, %7a gutxigora behera. Bai emakume eta bai gizonezkoetan.

Langabeen %7,46a suposatzen dute 16-25 urte arteko gazteek. Dena den, joan den urteko zifra %4,41ean hobetzen du.

Joan den urtearekin alderatuta igo den zifra, 45 urtetik gorako kolektiboari dagokiona da, ia %3ko igoerarekin. Kolektibo honek langabeen %45a baino gehiago suposatzen du.

0

08-u

rt.

08-m

ar.

08-m

ai.

08-u

zt.

08-i

ra.

08-a

za.

09-u

rt.

09-m

ar.

09-m

ai.

09-u

zt.

09-i

ra.

09-a

za.

10-u

rt.

10-m

ar.

10-m

ai.

10-u

zt.

10-i

ra.

10-a

za.

11-u

rt.

11-m

ar.

11-m

ai

11-u

zt

11-i

raila

11-a

zaro

a

12-u

rt

12-m

art

xoa

12-m

aia

tza

12-u

zt

12-i

ra

12-a

zaro

a

13-u

rt

13-m

art

x

13-m

ai

13-u

zt

13-i

ra

13-a

za

14-u

rt

14-m

art

x

14-m

ai

14-u

zt

14-i

ra

14-a

za

15-u

rt

15-m

ar

15-m

ai

15-u

zt

15-i

ra

Gizonezkoak ≤25 Gizonezkoak 25-44 Gizonezkoak ≥45

Emakumezkoak ≤25 Emakumezkoak 25-44 Emakumezkoak ≥45

Page 6: LAN MERKATUAREN TXOSTENAiraila 11-azaroa 12-urt 12-martxoa 12-maiatza 12-uzt 12-ira 12-azaroa 13-urt 13-martx 13-mai 13-uzt 13-ira 13-aza 14-urt 14-martx 14-mai 14-uzt 14-ira 14-aza

DebagoienaLangabezia sektoreen arabera

Irailan langabeen igoeran aurreko lan gabeetan eta industrian eman da gehienbat. Aurreko lanik gabekoek %11,17a suposatzen dute (391 pertsona). Industriatik datozen langabeek %28a suposatzen dute.

Zerbitzu sektoretik datozen langabe kopuruak behera egin du abuztutik irailera (%-2,03) eta joan den urteko zifra ere %8,79an hobetzen du.

Hala ere, langabeen erdia baino gehiago zerbitzu sektoretik dator (%52,46ª).

Eraikuntzatik datozen langabeak %5,8 inguru dira; 203 pertsona.

Bai industriatik datozen langabeak, bai zerbitzutatik datozenak joan den urtekoirailean baino%8 gutxiago dira.

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Langabezia sektoreka (Debagoiena)

Nekazaritza Industria Eraikuntza Zerbitzuak Aurreko lan gabe

Page 7: LAN MERKATUAREN TXOSTENAiraila 11-azaroa 12-urt 12-martxoa 12-maiatza 12-uzt 12-ira 12-azaroa 13-urt 13-martx 13-mai 13-uzt 13-ira 13-aza 14-urt 14-martx 14-mai 14-uzt 14-ira 14-aza

Debagoieneko langabeak ikasketa mailaren arabera

0200400600800

100012001400

Le

he

n

Hezk

un

tza

Big

arr

en

H

ezk

un

tza

ko

leh

en

eta

pa

Big

arr

en

H

ezk

un

tza

ko

2.e

tap

a

GM

HZ

(G

oi

maila

ko

Hezi

keta

Z

iklo

a)

Unib

ert

sita

te

ika

ske

tak

Zeh

azt

u g

ab

e

Pert

s. K

op

.

Debagoieneko langabetuakikasketa mailaren eta sexuaren arabera

(2015 iraila)

Emakumeak

Gizonak

Hezk

un

tza

ko

leh

en

eta

pa

Hezk

un

tza

ko

Unib

ert

sita

te

Zeh

azt

u g

ab

e

Lehen Hezkuntza

Bigarren Hezkuntzako lehen etapa

Bigarren Hezkuntzako

2.etapa

GMHZ (Goi mailako Heziketa Zikloa)

Unibertsitate ikasketak

Zehaztu gabe

891

1415

695

400 440

126

917

1223

570

321 312

113

Langabeak ikasketa mailaren arabera(2014-2015 konparaketa)

2014 iraila 2015 iraila

Page 8: LAN MERKATUAREN TXOSTENAiraila 11-azaroa 12-urt 12-martxoa 12-maiatza 12-uzt 12-ira 12-azaroa 13-urt 13-martx 13-mai 13-uzt 13-ira 13-aza 14-urt 14-martx 14-mai 14-uzt 14-ira 14-aza

KontratazioaGipuzkoa-Debagoiena

Abuztuko kontratazio bajuaren ostean, kontratazioak gora egin du berriroirailean. 843 kontrataziotik 1.940ra (%130eko igoera).

Dena den, joan den urteko kontratuak baino %14 gutxiago izan dira aurten. Eskualdean Gipuzkoako kontratuen ia %8a egin da irailan. Gipuzkoan ere joan den urteko irailan baino %5 kontratu gehiago egin dira; eta

abuztuarekin konparatuz, %45 kontratu gehiago egin dira.

1.083

2.408

2.115

1.680

1.269

1.999

1.4561.5841.518

1.713

2.011

2.271

1.170

1.713

2.343

1.805

1.350

1.7321.812

1.301

1.6201.6561.722

1.948

1.442

1.7391.849

1.2431.205

1.007918932

1.022891

1.1241.094984

1.3431.431

1.292

1.052

817

1.090

1.324

990

1.4321.539

1647

869

165216381608

1327

1553

12711357

1158

14641302

1805

970

1724

14671406

10781129

1308

1011

826

1288

1000

1719

750

13831368

1038962

11491.047

880881

12581150

1727

1017

14791609

949

11201027

887

1224

9051065

1231

1557

698

2258

1556

10431034

12521137

12071108

164315991593

843

1940

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Ko

ntr

atu

ko

pu

rua

Kontratazioaren bilakaeraDebagoiena

Page 9: LAN MERKATUAREN TXOSTENAiraila 11-azaroa 12-urt 12-martxoa 12-maiatza 12-uzt 12-ira 12-azaroa 13-urt 13-martx 13-mai 13-uzt 13-ira 13-aza 14-urt 14-martx 14-mai 14-uzt 14-ira 14-aza

KontratazioaDebagoiena herrika

•. •Orokorrean herri guztietan egin du gora kontratazioak, abuztuarekin

konparatuz.

•Dena den, Arrasate, Oñati, Eskoriatza eta Elgeta aurreko iraileko zifren azpitik

geratu dira.

Antzuola2,89%

Aretxabaleta6,86%

Arrasate38,76%Bergara

23,97%Elgeta3,04%

Eskoriatza5,15%

Gatzaga0,10%

Oñati19,23%

Kontratuen banaketa herrika (2015 iraila)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

ene-0

9

mar-

09

may-

09

jul-09

sep

-09

nov-

09

ene-1

0

10-m

art

10-m

aia

tza

10-u

zt

10-i

raila

10-a

zaro

a

11-u

rt

11-m

art

11-m

aia

tza

11-u

zt

11-i

ra

11-a

zaro

a

12-u

rt

12-m

art

x

12-m

aia

tz

12-u

ztaila

12-i

ra

12-a

zaro

a

13-u

rt

13-m

art

x

13-m

aia

tz

13-u

zt

13-i

ra

13-a

za

14-u

rt

14-m

ar.

14-m

ai

14-u

zt

14-i

ra

14-a

za

15-u

rt

15-m

ar.

15-m

ai

15-u

zt

15-i

ra

Kontratazioaren bilakaera (herrika)

Antzuola

AretxabaletaArrasate

Bergara

Elgeta

Eskoriatza

Page 10: LAN MERKATUAREN TXOSTENAiraila 11-azaroa 12-urt 12-martxoa 12-maiatza 12-uzt 12-ira 12-azaroa 13-urt 13-martx 13-mai 13-uzt 13-ira 13-aza 14-urt 14-martx 14-mai 14-uzt 14-ira 14-aza

KontratazioaDebagoiena sektoreka

Joan den urteko irailarekin alderatuta, kontratazioak %14 egin du behera sektore guztietan, nekazaritzan izan ezik.

Irailean egin diren kontratuen %68,20a zerbitzu sektorean egin da.

Industrian kontratuen %29a eman da.

Dena dela, sektore guztietan eman da kontratazioaren gorakada abuztuarekin alderatuta.

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

01/0

1/2

009

01/0

3/2

009

01/0

5/2

009

01/0

7/2

009

01/0

9/2

009

01/1

1/2

009

01/0

1/2

010

01/0

3/2

010

01/0

5/2

010

01/0

7/2

010

01/0

9/2

010

01/1

1/2

010

01/0

1/2

011

01/0

3/2

011

01/0

5/2

011

01/0

7/2

011

01/0

9/2

011

01/1

1/2

011

01/0

1/2

012

01/0

3/2

012

01/0

5/2

012

01/0

7/2

012

01/0

9/2

012

01/1

1/2

012

01/0

1/2

013

01/0

3/2

013

01/0

5/2

013

01/0

7/2

013

01/0

9/2

013

01/1

1/2

013

01/0

1/2

014

01/0

3/2

014

01/0

5/2

014

01/0

7/2

014

01/0

9/2

014

01/1

1/2

014

01/0

1/2

015

01/0

3/2

015

01/0

5/2

015

01/0

7/2

015

01/0

9/2

015

Kontratuak Debagoienean (sektoreka)

Nekazaritza Industria Eraikuntza Zerbitzuak

Page 11: LAN MERKATUAREN TXOSTENAiraila 11-azaroa 12-urt 12-martxoa 12-maiatza 12-uzt 12-ira 12-azaroa 13-urt 13-martx 13-mai 13-uzt 13-ira 13-aza 14-urt 14-martx 14-mai 14-uzt 14-ira 14-aza

Gizarte Segurantzako datuakDebagoiena

Abuztuan Gizarte Segurantzako afiliazioak beherakada handia jasan du maiatzetik abuztura.

Eskualdean abuztuan 24.218 afiliatu zenbatu dira. Ikusi egin behar zenbat igotzen den irailean.

Uztailarekin alderatuta, erregimen orokorrean eta autonomoetan, bietan eman da jaitsiera.

Dena den, autonomoen erregimenean eman da jaitsiera nabarmena azken urtean, %-3,4 jaitsiz. Erregimen orokorrean ordean, joan den urteko zifra hobetzen du aurtengoak %1,45 gehiago.

14.70561%

8.92937%

5632%

210%

Debagoienean, Gizarte Segurantzako afiliazioa (2015eko abuztua)

Orokorra

Autonomoa

Etxeko langileen erreg.

Nekazaritza erreg.

%1,45 gehiago.

20.000

21.000

22.000

23.000

24.000

25.000

26.000

27.000

28.000

urt

arr

ila

ots

aila

ma

rtxo

a

apirila

ma

iatz

a

eka

ina

uzt

aila

abu

ztu

a

ira

ila

urr

ia

aza

roa

abe

nd

ua

urt

arr

ila

ots

aila

ma

rtxo

a

apirila

ma

iatz

a

eka

ina

uzt

aila

abu

ztu

a

ira

ila

urr

ia

aza

roa

abe

nd

ua

urt

arr

ila

ots

aila

ma

rtxo

a

apirila

ma

iatz

a

eka

ina

uzt

aila

abu

ztu

a

2013 2014 2015

Gizarte Segurantzan afiliatuen bilakaera DEBAGOIENEAN (2013-14-15)

Page 12: LAN MERKATUAREN TXOSTENAiraila 11-azaroa 12-urt 12-martxoa 12-maiatza 12-uzt 12-ira 12-azaroa 13-urt 13-martx 13-mai 13-uzt 13-ira 13-aza 14-urt 14-martx 14-mai 14-uzt 14-ira 14-aza

ARRASATE

GUZTIRA Aurreko hilea ∆ %

Aurreko urtea ∆ %

Emakumezkoak Gizonezkoak

Langabe kopurua

1.553

% -0,19 %-7,34

822 731

Langabezi tasa

% 14,99 %17,37 %12,98

Kontratazioa 752 % 109,47 % -14,55Nekazaritza Industria Eraikuntza Zerbitzuak

1 97 24 630

Afiliazioa 9.826 % -1,03 % -0,27

Erregimenorokorra

Autonomoen erregimena

Etxeko langileen

erregimena

Nekazaritza

erregimena

6.440 3.212 172 0

0200400600800

100012001400160018002000

Arrasate Langabetu eta kontratazioaren bilakera (2006-2015)

Kontratu kop.

Langabetuak

Page 13: LAN MERKATUAREN TXOSTENAiraila 11-azaroa 12-urt 12-martxoa 12-maiatza 12-uzt 12-ira 12-azaroa 13-urt 13-martx 13-mai 13-uzt 13-ira 13-aza 14-urt 14-martx 14-mai 14-uzt 14-ira 14-aza

BERGARA

GUZTIRA Aurreko hilea ∆ %

Aurreko urtea ∆ %

Emakumezkoak Gizonezkoak

Langabe kopurua

842

% -2,55 %0,48

438 404

Langabezi tasa

% 12,01 %14,01 %10,39

Kontratazioa 465 %70,96 %18,32Nekazaritza Industria Eraikuntza Zerbitzuak

1 177 15 272

Afiliazioa 4.699 % 0,80 % -3,67

Erregimenorokorra

Autonomoen erregimena

Etxeko langileen

erregimena

Nekazaritzaerregimena

3.031 1.493 168 7

0100200300400500600700800900

1000

ag

o-0

6

no

v-0

6

feb-0

7

ma

y-0

7

ag

o-0

7

no

v-0

7

feb-0

8

ma

y-0

8

ag

o-0

8

no

v-0

8

feb-0

9

ma

y-0

9

ag

o-0

9

no

v-0

9

10-o

ts

10-m

aia

tza

10-a

bu

10-a

zaro

a

11-o

ts

11-m

aia

tza

11-a

bu

11-a

zaro

a

12-o

ts

12-m

aia

tz

12-a

bu

ztu

a

12-a

zaro

a

13-o

ts

13-m

aia

tz

13-a

bu

zt

13-a

za

14-o

ts

14-m

ai

14-a

bu

14-a

za

15-o

ts

15-m

ai

15-a

bu

z

Bergara Langabetu eta kontratazioaren bilakera (2006-2015)

Kontratu kop.

Langabetuak

Page 14: LAN MERKATUAREN TXOSTENAiraila 11-azaroa 12-urt 12-martxoa 12-maiatza 12-uzt 12-ira 12-azaroa 13-urt 13-martx 13-mai 13-uzt 13-ira 13-aza 14-urt 14-martx 14-mai 14-uzt 14-ira 14-aza

OÑATI

GUZTIRA Aurreko hilea ∆ %

Aurreko urtea ∆ %

Emakumezkoak Gizonezkoak

Langabe kopurua

425

%3,16 % -12,91

245 180

Langabezi tasa

% 8,10 %10,14 %6,35

Kontratazioa 373 %284,54 % -30,67Nekazaritza Industria Eraikuntza Zerbitzuak

3 151 3 216

Erregimenorokorra

Autonomoen erregimena

Etxeko langileen

Nekazaritza erregimena

Afiliazioa 4.840 % -1,37 % 4,31orokorra erregimena

langileen erregimena

erregimena

2.977 1.748 110 5

0

100

200

300

400

500

600

Oñati Langabetu eta kontratazioaren bilakera (2006-2015)

Kontratu kop.

Langabetuak

Page 15: LAN MERKATUAREN TXOSTENAiraila 11-azaroa 12-urt 12-martxoa 12-maiatza 12-uzt 12-ira 12-azaroa 13-urt 13-martx 13-mai 13-uzt 13-ira 13-aza 14-urt 14-martx 14-mai 14-uzt 14-ira 14-aza

ARETXABALETA

GUZTIRA Aurrekohilea ∆ %

Aurreko urtea ∆ %

Emakumezkoak Gizonezkoak

Langabe kopurua

311

%-0,32 %-7,72

172 139

Langabezi tasa

% 9,20 %10,91 % 7,70

Kontratazioa 133 % 343,33 %27,88Nekazaritza Industria Eraikuntza Zerbitzuak

0 57 4 72

Afiliazioa 2.095 %-1,32 % 3,87

Erregimenorokorra

Autonomoen erregimena

Etxeko langileen

erregimena

Nekazaritza erregimena

Afiliazioa 2.095 %-1,32 % 3,87orokorra erregimena

erregimenaerregimena

771 1.280 43 1

0

50

100

150

200

250

300

350

400

ag

o-0

6

no

v-0

6

feb-0

7

ma

y-0

7

ag

o-0

7

no

v-0

7

feb-0

8

ma

y-0

8

ag

o-0

8

no

v-0

8

feb-0

9

ma

y-0

9

ag

o-0

9

no

v-0

9

10-o

ts

10-m

aia

tza

10-a

bu

10-a

zaro

a

11-o

ts

11-m

aia

tza

11-a

bu

11-a

zaro

a

12-o

ts

12-m

aia

tz

12-a

bu

ztu

a

12-a

zaro

a

13-o

ts

13-m

aia

tz

13-a

bu

zt

13-a

za

14-o

ts

14-m

ai

14-a

bu

14-a

za

15-o

ts

15-m

ai

15-a

bu

z

Aretxabaleta Langabetu eta kontratazioaren bilakaera (2006-2015)

Kontratazio kop.

Langabetuak

Page 16: LAN MERKATUAREN TXOSTENAiraila 11-azaroa 12-urt 12-martxoa 12-maiatza 12-uzt 12-ira 12-azaroa 13-urt 13-martx 13-mai 13-uzt 13-ira 13-aza 14-urt 14-martx 14-mai 14-uzt 14-ira 14-aza

ESKORIATZA

GUZTIRA Aurreko hilea ∆ %

Aurreko urtea ∆ %

Emakumezkoak Gizonezkoak

Langabe kopurua

219

%0 %-15,77

118 101

Langabezi tasa

% 10,75 %12,98 %8,95

Kontratazioa 100 %284,62 % -55,56Nekazaritza Industria Eraikuntza Zerbitzuak

0 44 1 55

Afiliazioa 1.380 % -0,93 % -9,74

Erregimenorokorra

Autonomoen erregimena

Etxeko langileen

erregimena

Nekazaritza erregimena

Afiliazioa 1.380 % -0,93 % -9,74orokorra erregimena

erregimenaerregimena

621 735 20 4

0

50

100

150

200

250

300

Eskoriatza Langabetu eta kontratazioaren bilakera (2006-2015)

Kontratu kop.

Langabetuak

Page 17: LAN MERKATUAREN TXOSTENAiraila 11-azaroa 12-urt 12-martxoa 12-maiatza 12-uzt 12-ira 12-azaroa 13-urt 13-martx 13-mai 13-uzt 13-ira 13-aza 14-urt 14-martx 14-mai 14-uzt 14-ira 14-aza

ANTZUOLA

GUZTIRA Aurreko hilea ∆ %

Aurreko urtea ∆ %

Emakumezkoak Gizonezkoak

Langabe kopurua

98

% 0 % -4,85

61 37

Langabezi tasa

% 8,98 %13,09 %5,92

Kontratazioa 56 % 180 % 24,44Nekazaritza Industria Eraikuntza Zerbitzuak

0 9 1 46

Afiliazioa 730 % -2,93 %-1,48

Erregimenorokorra

Autonomoen erregimena

Etxeko langileen

erregimena

Nekazaritza erregimena

Afiliazioa 730 % -2,93 %-1,48 erregimena

376 322 30 2

0

20

40

60

80

100

120

140

AntzuolaLangabetu eta kontratazioaren bilakera (2006-2015)

Kontratu kop.

Langabetuak

Page 18: LAN MERKATUAREN TXOSTENAiraila 11-azaroa 12-urt 12-martxoa 12-maiatza 12-uzt 12-ira 12-azaroa 13-urt 13-martx 13-mai 13-uzt 13-ira 13-aza 14-urt 14-martx 14-mai 14-uzt 14-ira 14-aza

ELGETA

GUZTIRA Aurreko hilea ∆ %

Aurreko urtea ∆ %

Emakumezkoak Gizonezkoak

Langabe kopurua

49

%-3,92 % -14,04

21 28

Langabezi tasa

% 9,04 %9,33 %8,83

Kontratazioa 59 % 55,26 %-16,90Nekazaritza Industria Eraikuntza Zerbitzuak

0 29 0 30

Afiliazioa 586 % 0,51 % 4,27

Erregimenorokorra

Autonomoen erregimena

Etxeko langileen

erregimena

Nekazaritza erregimena

Afiliazioa 586 % 0,51 % 4,27 erregimena

475 94 17 0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ElgetaLangabetu eta kontratazioaren bilakera (2006-2015)

Kontratu kop.

Langabetuak

Page 19: LAN MERKATUAREN TXOSTENAiraila 11-azaroa 12-urt 12-martxoa 12-maiatza 12-uzt 12-ira 12-azaroa 13-urt 13-martx 13-mai 13-uzt 13-ira 13-aza 14-urt 14-martx 14-mai 14-uzt 14-ira 14-aza

LEINTZ-GATZAGA

GUZTIRA Aurreko hilea ∆ %

Aurreko urtea ∆ %

Emakumezkoak Gizonezkoak

Langabe kopurua

3

%-50 %-72,73

2 1

Langabezi tasa

% 2,22 % 4,08 % 1,16

Kontratazioa 2 %100 %0Nekazaritza Industria Eraikuntza Zerbitzuak

0 0 0 2

Afiliazioa 62 %-3,13 % -7,46

Erregimen orokorra

Autonomoen erregimena

Etxeko langileen

erregimena

Nekazaritzaerregimena

Afiliazioa 62 %-3,13 % -7,46orokorra erregimena

erregimenaerregimena

14 45 3 0

0

5

10

15

20

Leintz GatzagaLangabetu eta kontratazioaren bilakera (2006-2015)

Kontratu kop.

Langabetuak

Page 20: LAN MERKATUAREN TXOSTENAiraila 11-azaroa 12-urt 12-martxoa 12-maiatza 12-uzt 12-ira 12-azaroa 13-urt 13-martx 13-mai 13-uzt 13-ira 13-aza 14-urt 14-martx 14-mai 14-uzt 14-ira 14-aza

D.B.E.(Diru-sarrerak bermatzeko Errenta)-ren onuradunak2015 abuztua

R.G.I (Renta de Garantía de Ingresos)

Guztira 1.021 dira DBE-en onuradunak, horietatik 230 pentsiodunak izanik.

Urtea hasi zenetik, 41 pertsonagutxiago daude DBE jasotzen.

Sexuari dagokionez, nahikopareko mantentzen diraonuradunak.

DBE jasotzaileen erdia bainogehiago 44 urtetik beherakoakdira. Eta %14ª 65 urtetik

523; 51%498; 49%

DBEren jasotzailea sexuaren arabera (Debagoiena. 2015 abuztua)

EmakumezkoakGizonezkoak

2%

14%

DBE jasotzaileak adineka (Debagoiena. 2015 abuztua)

25 artegehiago 44 urtetik beherakoakdira. Eta %14ª 65 urtetikgorakoak.

%61ak oinarrizko ikasketakbesterik ez dituzte. Baina %17ak adibidez, Lanbide Heziketako edounibertsitate ikasketak ditu.

Etxebizitzaren osagarria 406 pertsonek jasotzen dute, eta 149 guraso bakarrak dira (%94 emakumeak).

50%34%

25 arte

25-44 urte

45-64 urte

65etik gora

61%

7%

12%

5%15%

DBG jasotzaileen formazio maila(Debagoiena. 2015 abuztua)

Oinarrizkoak

Batxilerra

Lanbide Heziketa

Unibertsitarioak

Ez dago informazio hori

Page 21: LAN MERKATUAREN TXOSTENAiraila 11-azaroa 12-urt 12-martxoa 12-maiatza 12-uzt 12-ira 12-azaroa 13-urt 13-martx 13-mai 13-uzt 13-ira 13-aza 14-urt 14-martx 14-mai 14-uzt 14-ira 14-aza

LANGABEZIA TASAREN BILAKAERA.

PROBINTZIA ARTEKO KONPARAKETA, EAE eta ESKUALDEA

8,40

10,18

12,0011,50

12,2311,8912,80

11,7112,4012,60

13,9013,4013,1613,49

14,9314,5815,1415,59

17,0016,5016,73

15,8716,47

15,5115,6815,3316,11

14,75

8,08

9,98

11,7611,2912,0711,62

12,2811,56

12,8012,24

13,8213,0313,1313,34

15,1314,6915,4815,91

17,7017,02

17,5217,5217,1916,26

17,52

16,0917,04

15,75

8,96

10,86

12,8012,25

12,9912,6913,68

12,4713,00

13,70

15,0714,6414,3814,78

16,0815,7916,2916,74

18,1017,6817,8617,8617,5416,62

17,86

16,32

17,56

15,99

7,76

9,21

10,8710,4511,1210,77

11,6710,58

11,7011,04

12,1211,6411,3011,55

12,9912,57

14,5813,59

14,8514,3214,51 13,7614,36 13,3313,60 13,32

13,3912,34

6,64

9,2011,4011,02 11,05

10,1410,61

9,09 9,30 8,979,82

9,23 8,989,43

10,83 10,4411,34 11,67

12,7712,02 12,38 12,05 12,3511,67 12,38 11,99

11,8910,98

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

Langabezi-tasa (hiruhilekoak)

• 2015eko 2.hiruhilabetean 3 probintzietan eta EAEn langabezi tasak behera egin du.

•Bizkaia eta Araban, Gipuzkoan baino gehiago jaitsi da, baina oraindik ere langabezi-tasa altuagoa dute.

• Debagoienean ere langabezi-tasak behera egin du, 2015eko 2.hiruhilekoan.

•Debagoienaren kasuan, langabezi-tasa %10,98an kokatzen da, 2012ko zifretara hurbilduz.

• EAEko langabezi-tasa %14,75an kokatzen da, hau ere, 2012ra gehiago hurbiltzen da, azken hiruhiletako zifretara baino.

• Bizkaia eta Araban langabezi-tasa %16tik behera kokatu da, azken bi urtetan lehen aldiz.

E.A.E Araba Bizkaia Gipuzkoa Debagoiena

Page 22: LAN MERKATUAREN TXOSTENAiraila 11-azaroa 12-urt 12-martxoa 12-maiatza 12-uzt 12-ira 12-azaroa 13-urt 13-martx 13-mai 13-uzt 13-ira 13-aza 14-urt 14-martx 14-mai 14-uzt 14-ira 14-aza

Langabezi-tasen konparaketaDebagoieneko herriak

Debagoienean, 2.hiruhilabetean, langabezia-tasak behera egin du (ia %1); Gipuzkoan (%1,05) eta EAEn (%1,36) ere oraingoan jaitsiera eman da.

Debagoienean langabezi-tasak gora egin duten herri bakarra Antzuola izan da. Gainontzekoetanbehera egin du.

Eskoriatza eta Oñatin %1,5 baino gehiago jaitsi da, eta Arrasate eta Aretxabaletan %1 inguru.