Pla De Millora Tortosa

Click here to load reader

download Pla De Millora Tortosa

of 23

 • date post

  04-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  1.701
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Pla De Millora Tortosa

 • 1. PROGRAMA DE QUALITATI MILLORA DELIES JULIOANTONIO

2. La millora contnua,un comproms de lIES Julio Antonio

 • Dacord amb el projecte per la millora de la
 • qualitat dels centres educatius pblics, aprovat
 • per la Generalitat de Catalunya lagost de 2006,
 • lIES Julio Antonio es compromet a
 • desenvolupar un pla estratgic en el marc dun
 • programa educatiu basat en els principis
 • humanstics dequitat i excellncia.

3. Objectius Millorar els resultats educatius Potenciar la cohesi social Millorar la imatge del centre Objectiu 1 Objectiu 2 Objectiu 3 4. ESTRATGIES dels OBJECTIUS 5. EstratgiesObjectiu 1: Millorar els resultats educatius

 • 1.1 Millora de lassoliment dhbits socials i d'estudi
 • 1.2 Adquisici i s de tcniques destudi
 • 1.3 Millora de la comprensi lectora i lhbit de la lectura
 • 1.4 Millora de ladquisici del clcul i destratgies de resoluci de problemes
 • 1.5 Creaci de grups d'alumnes amb dificultutats d'aprenentatge (ritme ms lent) no tant sols a les instrumentals, tamb a la resta d'rees: EF, Visual i Plstica, Msica, Cincies Socials, Angls, C.N. i Tecnologia

6. EstratgiesObjectiu 2: Potenciar la cohesi social

 • 2.1 Participaci de les famlies en les comissions que s'organitzen a l'aula
 • 2.2 Implicaci de la comunitat educativa en el projecte educatiu
 • 2.3 Participaci en projectes d'escolaritat compartida i/o complementria
 • 2.4 Afavorir la integraci d'alumnes nouvinguts
 • 2.5 Acci tutorial com a estratgia d'integraci, relaci i orientaci

7. EstratgiesObjectiu 3: Millorar la imatge del centre

 • 3.1 Potenciaci de la implicaci dels diversos sectors educatius per millorar el funcionament del centre
 • 3.2 Optimitzaci dels espais del centre i vetllar pel seu bon s
 • 3.3 Millora dels mecanismes de comunicaci i difusi al centre i amb la comunitat educativa i l'entorn
 • 3.4 Promoci de l'educaci medioambiental

8. ACTIVITATS dels OBJECTIUS 9. Activitats Objectiu 1: Millorar els resultats educatius

    • 1.1.1 Unificar els criteris dactuaci del professorat diferenciats per cursos per tal dassegurar lassoliment dels hbits segents: utilitzaci de lagenda, aportaci del material necessari, treball a classe (ambient destudi, atenci i concentraci, puntualitat, )
    • 1.1.2 Fer participar a l'alumnat en la concreci dels hbits socials a travs de la tutoria i de forma transversal
    • 1.1.3 Avaluar el funcionament dels hbits dins l'acci tutorial
    • 1.1.4 Crear un aula de treball de hbits socials i acadmics
    • 1.2.1 Distribuir en els cursos i les assignatures per mitj de l'equip docent de lensenyament ls de les tcniques bsiques triades (Utilitzaci de lagenda, organitzaci del material, planificaci de les tasques escolars, subratllar i resumir,fer esquemes i prendre apunts)
    • 1.2.2 Avaluar el grau d'assoliment de les diferents tcniques d'estudi
    • 1.2.3 Promoure la renovaci didctica i el treball en equip: introducci de tcniques d'autoavaluaci, treball per projectes,utilitzaci dels recursos TIC, ...
    • 1.3.1 Promoure el consens del professorat per a treballar la comprensi lectora en totes les matries. Potenciar la tasca collegiada
    • 1.3.2 Potenciar la lectura diria en les diferents rees
    • 1.3.3. Augmentar latenci individualitzada o en petit grup a lalumnat amb dificultats lectores
    • 1.4.1 Sistematitzar l'aprenentatge del clcul i resoluci de problemes. Utilitzaci de les TIC
    • 1.5.1 Adequar el material, la metodologia a les dificultats dels alumnes
    • 1.5.2 Contractar especialistes que contribueixin a millorar el rendiment de l'alumnat i que ajudin a motivar-lo de cara a la seva formaci al centre i de cara al futur
    • 1.5.3 Adaptar el currculum al grau d'assoliment de l'alumnat en funci de les seves particularitats. Crear un grup per curs d'alumnes amb dificultats d'aprenentatge en totes les matries

10. Activitats Objectiu 2: Potenciar la cohesi social 2.1.1 Organitzar xerrades per motivar i informar els pares perqu s'impliquin en tot el que es fa a l'Institut: teatre, activitats esportives, activitats musicals, 2.2.1 Incentivar la participaci de tots els sectors implicats (professors, pares, alumnes i personal no docent) en el PEC 2.2.2 Avaluar sistemticament els resultats i les estratgies, aix com la posada en marxa del Projecte Educatiu. Trobades mensuals d'equips docents per cicles 2.3.1 Coordinar l'Institut amb Centres Especials per tal de compartir alumnes que presentin una dificultat d'aprenentatge o discapacitat fsica o psquica amb reunions peridics quan sigui necessari 2.3.2 Fer un seguiment sistemtic dels alumnes compartits2.4.1 Animar i promoure entre l'alumnat que hi hagi voluntaris per acompanyar l'acolliment dels alumnes nouvinguts2.4.2 Facilitar materials que siguin adients per realitzar la tasca docent i de tutoria: fotocpies, dossiers, llibres i ordinadors.2.5.1 Afavorir la realitzaci de l'acci tutorial tant en el grup classe com la individualitzada2.5.2 Afavorir i millorar relacions entre tutors i pares quan sigui necessari. Disposar i adequar sales per rebre les visites.2.5.3 Potenciar la mediaci escolar al centre. Crear un grup de mediaci entre alumnes i professors.2.5.4 Realitzar seminaris d'orientaci per el grup de mediaci escolar2.5.5 Crear un grup d'alumnes per orientar-los de cara a les proves d'accs i inserci laboral 11. ActivitatsObjectiu 3: Millorar la imatge del centre 3.1.1 Celebrar un festival de Nadal i una setmana cultural per Sant Jordi amb la participaci dels diferents rgans del Centre 3.1.2 Millorar el sistema de megafonia, retolaci i plnols del Centre 3.1.3 Donar prioritats als departaments i l'equip docent davant de lindividualitzat3.1.4 Seguiment de la compliment de l'horari i obligacions del professorat i de l'alumnat3.1.5 Establir mecanismes de correcci per a casos concrets3.2.1 Acompliment de les regles d's dels espais i material al centre3.2.2 Nomenar responsables de neteja de l'aula i del centre3.2.3 Condicionar la sala d'actes: pantalla de projecci i tel3.3.1 Crear i actualitzar la pgina web3.3.2 Celebrar una festa de final de curs amb entrega de graduats de final de cicle, concursos, ...3.3.3 Impulsar l'escola de pares: xerrades dorientaci professional, psicopedaggica i sanitries. Contractaci d'especialistes per dur a terme aquestes xerrades.3.3.4 Adquirir material TIC i condicionar les aules per a la seva aplicaci3.3.5 Elaborar material per activitats de difusi del Centre: elaboraci trptics, concursos, jornada de portes obertes3.4.1 Millorar els espais verds del Centre 3.4.2 Comprar contenidors i retolaci per dur a terme la recollida selectiva.3.4.3 Installar de plaques solars per escalfament d'aigua 12. FASE de VALORACI 13. Fase de Valoraci:

    • FASE 1: CURS 2007-2008
    • Avaluaci feta per la comissi del pla de millora

14. Fase de Valoraci:

    • FASE 2: CURS 2008-2009
    • Avaluaci interna del centre amb la participaci dels departaments i dels diversos organismes de la comunitat educativa.
    • Mitjanant un sistema de recollida qualitatiu: enquestes, entrevistes, ...

15. GRAU DAPLICACI O EXECUCI Curs 2007-2008 16. Grau daplicaciObjectiu 1: Millorar els resultats educatius

 • Compra i installaci de materials TIC, ordinadors, projectors,...
 • Contractaci tallerista, tcnic informtic, ARTIC
 • Nova sala de Professors/es
 • Nova sala multifuncions
 • Cursos de Formaci TIC
 • Creaci de grups dalumnes amb dificultat daprenen-tatge

17. Grau daplicaci Objectiu 2: Potenciar la cohesi social

 • Continutat de les activitats iniciades en cursos anteriors: coordinaci amb centres especials, facilitar materials, afavorir lacci tutorial...
 • Creaci dun grup per orientar-los a la prova daccs de cicles.

18. Grau daplicaciObjectiu 3: Millorar la imatge del centre

 • Celebraci de la Festa de la Diversitat, Festa de Sant Jordi, Festa de Final de curs

19. Grau daplicaciObjectiu 3: Millorar la imatge del centre

 • Revista CabrIES, revistes digitals Escoles en Xarxa i amb el Pas.
 • Creaci de departaments.
 • Millora de la retolaci.
 • Pgina web de lIES, pgines