Tema 0 unitats + corrector

of 6 /6
TEMA 0. MESURES I UNITATS ACTIVITATS 1. Completa segons la unitat demanada: a) 6,3 kg = ____________________________ g b) 2500 mg = _________________________ g c) 0,65 hg = __________________________ dg d) 0,7 dag = ___________________________ g e) 700 g = ____________________________ hg f) 3,64 dam = ________________________cm g) 50 dm = __________________________ hm h) 0,207 m = _________________________cm i) 3,6 km = ____________________________ m j) 405 cm = ___________________________ m k) 2,78 cm 2 = _______________________ mm 2 l) 0,45 hm 2 = _____________________ dam 2 m) 3,09 dm 2 = _______________________ cm 2 n) 0,1 m 2 = __________________________dm 2 o) 7 dm 2 = __________________________hm 2 p) 3 m 3 = ____________________________dm 3 q) 25000 dm 3 = _____________________hm 3 r) 33 cL = ______________________________ L s) 4 3 L = ______________________________ mL t) 300 min = __________________________ h u) 4 3 h = ________________________________ s 2. Escriu de forma decimal les expressions donades en notació científica: a) 6,24 x 10 -3 = __________________________________ b) 3,15 x 10 4 = ___________________________________ c) 2,8 x 10 -4 = ___________________________________ 3. Escriu en notació científica les següents xifres: a) 1.257.800 = __________________________________ b) 245,0034 = ____________________________ c) 0,00405 = ____________________________ 4. Escriu en notació científica les següents mesures: a) 188 cm = ______________________________ b) 0,00008 min = _________________________ c) 0,000276 kg = ___________________________ 5. Expressa en notació científica les següents quantitats: a) Dotze mil milions = ____________________________ b) 0,000000000001234 = _________________________

Embed Size (px)

Transcript of Tema 0 unitats + corrector

Page 1: Tema 0 unitats + corrector

TEMA 0. MESURES I UNITATS ACTIVITATS

1. Completa segons la unitat demanada:

a) 6,3 kg = ____________________________ g

b) 2500 mg = _________________________ g

c) 0,65 hg = __________________________ dg

d) 0,7 dag = ___________________________ g

e) 700 g = ____________________________ hg

f) 3,64 dam = ________________________cm

g) 50 dm = __________________________ hm

h) 0,207 m = _________________________cm

i) 3,6 km = ____________________________ m

j) 405 cm = ___________________________ m

k) 2,78 cm2 = _______________________ mm2

l) 0,45 hm2 = _____________________ dam2

m) 3,09 dm2 = _______________________ cm2

n) 0,1 m2 = __________________________ dm2

o) 7 dm2 = __________________________ hm2

p) 3 m3 = ____________________________ dm3

q) 25000 dm3 = _____________________ hm3

r) 33 cL = ______________________________ L

s) 43 L = ______________________________ mL

t) 300 min = __________________________ h

u) 43 h = ________________________________ s

2. Escriu de forma decimal les expressions donades en notació científica:

a) 6,24 x 10-3 = __________________________________

b) 3,15 x 104 = ___________________________________

c) 2,8 x 10-4 = ___________________________________

3. Escriu en notació científica les següents xifres:

a) 1.257.800 = __________________________________

b) 245,0034 = ____________________________

c) 0,00405 = ____________________________

4. Escriu en notació científica les següents mesures:

a) 188 cm = ______________________________

b) 0,00008 min = _________________________

c) 0,000276 kg = ___________________________

5. Expressa en notació científica les següents quantitats:

a) Dotze mil milions = ____________________________

b) 0,000000000001234 = _________________________

Page 2: Tema 0 unitats + corrector
Page 3: Tema 0 unitats + corrector
Page 4: Tema 0 unitats + corrector
Page 5: Tema 0 unitats + corrector
Page 6: Tema 0 unitats + corrector