TP1 Proyecto 4A

13
P4A PROFESORES: SONEIRA+PAPAPERRA+CORAZZA ALUMNOS: BOSSA+CUELLO+POGLIOTTO CONCEPTOS

description

Disparadores-lineamientos

Transcript of TP1 Proyecto 4A

Page 1: TP1 Proyecto 4A

P4A

PR

OF

ES

OR

ES

: S

ON

EIR

A+

PA

PA

PE

RR

A+

CO

RA

ZZ

A

ALU

MN

OS

: B

OS

SA

+C

UE

LLO

+P

OG

LIO

TT

OCONCEPTOS

Page 2: TP1 Proyecto 4A

P4A

PR

OF

ES

OR

ES

: S

ON

EIR

A+

PA

PA

PE

RR

A+

CO

RA

ZZ

A

ALU

MN

OS

: B

OS

SA

+C

UE

LLO

+P

OG

LIO

TT

OCONCEPTOS

Page 3: TP1 Proyecto 4A

P4A

PR

OF

ES

OR

ES

: S

ON

EIR

A+

PA

PA

PE

RR

A+

CO

RA

ZZ

A

ALU

MN

OS

: B

OS

SA

+C

UE

LLO

+P

OG

LIO

TT

OCONCEPTOS

Page 4: TP1 Proyecto 4A

P4A

PR

OF

ES

OR

ES

: S

ON

EIR

A+

PA

PA

PE

RR

A+

CO

RA

ZZ

A

ALU

MN

OS

: B

OS

SA

+C

UE

LLO

+P

OG

LIO

TT

OCONCEPTOS

Page 5: TP1 Proyecto 4A

P4A

PR

OF

ES

OR

ES

: S

ON

EIR

A+

PA

PA

PE

RR

A+

CO

RA

ZZ

A

ALU

MN

OS

: B

OS

SA

+C

UE

LLO

+P

OG

LIO

TT

OCONCEPTOS

Page 6: TP1 Proyecto 4A

P4A

PR

OF

ES

OR

ES

: S

ON

EIR

A+

PA

PA

PE

RR

A+

CO

RA

ZZ

A

ALU

MN

OS

: B

OS

SA

+C

UE

LLO

+P

OG

LIO

TT

OCONCEPTOS

Page 7: TP1 Proyecto 4A

P4A

PR

OF

ES

OR

ES

: S

ON

EIR

A+

PA

PA

PE

RR

A+

CO

RA

ZZ

A

ALU

MN

OS

: B

OS

SA

+C

UE

LLO

+P

OG

LIO

TT

OCONCEPTOS

Page 8: TP1 Proyecto 4A

P4A

PR

OF

ES

OR

ES

: S

ON

EIR

A+

PA

PA

PE

RR

A+

CO

RA

ZZ

A

ALU

MN

OS

: B

OS

SA

+C

UE

LLO

+P

OG

LIO

TT

OCONCEPTOS

Page 9: TP1 Proyecto 4A

P4A

PR

OF

ES

OR

ES

: S

ON

EIR

A+

PA

PA

PE

RR

A+

CO

RA

ZZ

A

ALU

MN

OS

: B

OS

SA

+C

UE

LLO

+P

OG

LIO

TT

OCONCEPTOS

Page 10: TP1 Proyecto 4A

P4A

PR

OF

ES

OR

ES

: S

ON

EIR

A+

PA

PA

PE

RR

A+

CO

RA

ZZ

A

ALU

MN

OS

: B

OS

SA

+C

UE

LLO

+P

OG

LIO

TT

OCONCEPTOS

Page 11: TP1 Proyecto 4A

P4A

PR

OF

ES

OR

ES

: S

ON

EIR

A+

PA

PA

PE

RR

A+

CO

RA

ZZ

A

ALU

MN

OS

: B

OS

SA

+C

UE

LLO

+P

OG

LIO

TT

OCONCEPTOS

Page 12: TP1 Proyecto 4A

P4A

PR

OF

ES

OR

ES

: S

ON

EIR

A+

PA

PA

PE

RR

A+

CO

RA

ZZ

A

ALU

MN

OS

: B

OS

SA

+C

UE

LLO

+P

OG

LIO

TT

OCONCEPTOS

Page 13: TP1 Proyecto 4A

P4A

PR

OF

ES

OR

ES

: S

ON

EIR

A+

PA

PA

PE

RR

A+

CO

RA

ZZ

A

ALU

MN

OS

: B

OS

SA

+C

UE

LLO

+P

OG

LIO

TT

OCONCEPTOS