Tres esdeveniments en l’univers?

of 13 /13
7 . 0 T r e s e s d e v e n i m e n t s Tres esdeveniments en l’univers? Bloc 3: L’ésser humà Unitat 7. Dimensió biològica, cultural... Apartat 0. Tres esdeveniments En la història de l’univers, tres esdeveniments o efemèrides destaquen per damunt de tots els altres. Quins són? ?

description

Bloc 3: L’ésser humà Unitat 7. Dimensió biològica, cultural... Apartat 0. Tres esdeveniments. Tres esdeveniments en l’univers?. 7.0 Tres esdeveniments …. En la història de l’univers, tres esdeveniments o efemèrides destaquen per damunt de tots els altres. Quins són?. ?. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Tres esdeveniments en l’univers?

Page 1: Tres esdeveniments en l’univers?

7.0

Tre

s es

dev

enim

ents

…Tres esdeveniments en l’univers?

Bloc 3: L’ésser humà

Unitat 7. Dimensió biològica, cultural...

Apartat 0. Tres esdeveniments

En la història de l’univers, tres esdeveniments o efemèrides destaquen per damunt de tots els altres. Quins són?

?

Page 2: Tres esdeveniments en l’univers?

7.0

Tre

s es

dev

enim

ents

…Tres esdeveniments en l’univers

En la història de l’univers, tres esdeveniments o efemèrides destaquen per damunt de tots els altres. Quins són?

Emergència de la matèria

Emergència de la vida

Emergència de la consciència

Big Bang, 13.700 Ma

Procariotes, 3.800 Ma

Humans, 100.000 a

Page 3: Tres esdeveniments en l’univers?

7.0

Tre

s es

dev

enim

ents

…Tres esdeveniments en l’univers

En la història de l’univers, tres esdeveniments o efemèrides destaquen per damunt de tots els altres. Quins són?

Emergència de la matèria

Emergència de la vida

Emergència de la consciència

Big Bang, 13.700 Ma

Procariotes, 3.800 Ma

Humans, 100.000 a

Tot l’existent en evolució i selecció constant

Èssers inerts: àtoms, pedres, galàxies

Èssers vius: bacteris, plantes, animals

Èssers culturals: ments creadores, poemes, teories

Selecció fonamental: per estabilitat, el no estable no dura.

Selecció natural: per adaptabilitat, el no adaptat no viu

Selecció cultural: per creativitat, el no creatiu s’arracona

Page 4: Tres esdeveniments en l’univers?

7.0

Tre

s es

dev

enim

ents

…Tres esdeveniments: matèria

Emergència de la matèria

Emergència de la vida

Emergència de la consciència

Big Bang, 13.700 Ma

Filòpolis: Un univers en expansió

Page 5: Tres esdeveniments en l’univers?

7.0

Tre

s es

dev

enim

ents

…Tres esdeveniments: matèria

Emergència de la matèria

Emergència de la vida

Emergència de la consciència

Big Bang, 13.700 Ma

Page 6: Tres esdeveniments en l’univers?

7.0

Tre

s es

dev

enim

ents

…Tres esdeveniments: matèria

Emergència de la matèria

Emergència de la vida

Emergència de la consciència

Big Bang = Teoria Cosmològica Estàndard

? Què és una teoria? Ordena, de més encertada a menys, les següents respostes sobre què s’entén per teoria.

a) Una llei científica sobre el funcionament de la realitat.

b) L'expressió matemàtica d'un fet.

c) Un conjunt de lleis, indiscutible i ja demostrat, que ens permet conèixer i transformar el món.

d) Un model o conjunt d'hipòtesis que ens il·luminen la realitat.

Page 7: Tres esdeveniments en l’univers?

7.0

Tre

s es

dev

enim

ents

…Tres esdeveniments: matèria

Emergència de la matèria

Emergència de la vida

Emergència de la consciència

Big Bang = Teoria Cosmològica Estàndard

? Què és una teoria? Ordena, de més encertada a menys, les següents respostes sobre què s’entén per teoria.

a) Una llei científica sobre el funcionament de la realitat. 2

b) L'expressió matemàtica d'un fet. 2

c) Un conjunt de lleis, indiscutible i ja demostrat, que ens permet conèixer i transformar el món.

3

d) Un model o conjunt d'hipòtesis que ens il·luminen la realitat. 1

? Dues teories, un mateix fet?És possible que dues teories fen diferents i amb semblant poder explicatiu teoritzin un mateix fet? S’ha donat algun cas? Quina, aleshores, és preferible?

? Analogia fets - teories Imagina que cada un dels punts de la imatge és un fet. Quantes teories explicatives es poden fer?

Page 8: Tres esdeveniments en l’univers?

7.0

Tre

s es

dev

enim

ents

…Tres esdeveniments: vida

Emergència de la matèria

Emergència de la vida

Emergència de la consciència

Procariotes, 3.800 Ma

Filòpolis: La matèria s’organitza vers la vida EsquemaEvolucióVida

Page 9: Tres esdeveniments en l’univers?

7.0

Tre

s es

dev

enim

ents

…Tres esdeveniments: vida

Emergència de la matèria

Emergència de la vida

Emergència de la consciència

Procariotes, 3.800 Ma

Page 10: Tres esdeveniments en l’univers?

7.0

Tre

s es

dev

enim

ents

…Tres esdeveniments: vida

Emergència de la matèria

Emergència de la vida

Emergència de la consciència

Procariotes, 3.800 Ma

Què és un ésser viu?

Característiques de la vidaTotes les següents característiques tenen a veure amb la vida. Ara bé, unes la descriuen amb més encert que altres. Selecciona les cinc més representatives. Justifica la teva selecció.

Individualització Moviment Reproducció Mort

Socialització Nutrició Lluita Sexualitat

Adaptació Creixement Evolució Genètica

?

?

Page 11: Tres esdeveniments en l’univers?

7.0

Tre

s es

dev

enim

ents

…Tres esdeveniments: vida

Emergència de la matèria

Emergència de la vida

Emergència de la consciència

Procariotes, 3.800 Ma

Què és un ésser viu?

Característiques de la vidaTotes les següents característiques tenen a veure amb la vida. Ara bé, unes la descriuen amb més encert que altres. Selecciona les cinc més representatives. Justifica la teva selecció.

Individualització + Moviment Reproducció + Mort +

Socialització Nutrició + Lluita Sexualitat

Adaptació Creixement Evolució + Genètica

?

?

NASA. Un ésser viu és un sistema automantingut capaç de sofrir evolució darwiniana .

Page 12: Tres esdeveniments en l’univers?

7.0

Tre

s es

dev

enim

ents

…Tres esdeveniments: consciència

Emergència de la matèria

Emergència de la vida

Emergència de la consciència

Humans, 100.000 a

Page 13: Tres esdeveniments en l’univers?

7.0

Tre

s es

dev

enim

ents

…Tres esdeveniments: consciència

Emergència de la matèria

Emergència de la vida

Emergència de la consciència

Humans, 100.000 a

Filòpolis: Un primat que esdevé sapiens

Neandertal,

300.000-250.000 a 35.000