Una gestió dels arbustos per a la...

18
1 Una gestió dels arbustos per a la Biodiversitat Programa de Biodiversitat. Ecologia Urbana. Ajuntament de Barcelona II Sessió Promoció de la Biodiversitat des del Verd Urbà 7 de març de 2018

Transcript of Una gestió dels arbustos per a la...

Page 1: Una gestió dels arbustos per a la Biodiversitatxarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/... · 2018-03-08 · Estrats de vegetació Estrat arbori Estrat arbustiu Estrat

1

Una gestió dels arbustos per a la Biodiversitat

Programa de Biodiversitat. Ecologia Urbana. Ajuntament de Barcelona

II Sessió Promoció de la Biodiversitat des del Verd Urbà 7 de març de 2018

Page 2: Una gestió dels arbustos per a la Biodiversitatxarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/... · 2018-03-08 · Estrats de vegetació Estrat arbori Estrat arbustiu Estrat

2

Parc de la Trinitat

Plaça Karl Marx Parc Central del Poble Nou

Turó de la Peira

Page 3: Una gestió dels arbustos per a la Biodiversitatxarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/... · 2018-03-08 · Estrats de vegetació Estrat arbori Estrat arbustiu Estrat

3

Estrats de vegetació

Estrat arbori

Estrat arbustiu

Estrat herbaci

Page 4: Una gestió dels arbustos per a la Biodiversitatxarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/... · 2018-03-08 · Estrats de vegetació Estrat arbori Estrat arbustiu Estrat

4

Un jardí, un hàbitat

Font: Els espais urbans Manual de gestió d’hábitats per a la fauna vertebrada. Diputació de Barcelona

Page 5: Una gestió dels arbustos per a la Biodiversitatxarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/... · 2018-03-08 · Estrats de vegetació Estrat arbori Estrat arbustiu Estrat

M. Chinery 5

Xarxa tròfica

Page 6: Una gestió dels arbustos per a la Biodiversitatxarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/... · 2018-03-08 · Estrats de vegetació Estrat arbori Estrat arbustiu Estrat

6

36 espècies en l’arbrat 15 espècies en el sotabosc 8 espècies en prats o matolls 21 espècies en edificis

On fan el niu els ocells de la ciutat de Barcelona ?

Font: Atles dels ocells nidificants de Barcelona

Gralla (Corvus monedula) Bitxac comú (Saxicola rubicola) Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)

Picot garser gros (Dendrocopos major)

Page 7: Una gestió dels arbustos per a la Biodiversitatxarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/... · 2018-03-08 · Estrats de vegetació Estrat arbori Estrat arbustiu Estrat

7

L’estrat arbustiu a la ciutat ...

Font: Atles dels ocells nidificants de Barcelona

Freqüència humana Gats assilvestrats i gossos solts

Context urbà (sòls compactats, podes dràstiques, tanques arbustives

monoespecífiques, …)

Estrat arbustiu empobrit

Incrementar els arbustos

autòctons en la jardineria

Bones pràctiques en la gestió dels

arbustos

Page 8: Una gestió dels arbustos per a la Biodiversitatxarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/... · 2018-03-08 · Estrats de vegetació Estrat arbori Estrat arbustiu Estrat

Afavorir la presència d’ocells: fructificació tardor-hivern

8

Incrementar els arbustos autòctons en la jardineria

Merla (Turdus merula)

Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)

Pit roig (Erithacus rubecula)

Cotxa fumada (Phoenicrurus ochruros)

Page 9: Una gestió dels arbustos per a la Biodiversitatxarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/... · 2018-03-08 · Estrats de vegetació Estrat arbori Estrat arbustiu Estrat

9

Nom científic Nom comú G F M A M J JL A S O N D

Arbutus unedo* Arboç

Buxus sempervirens Boix

Cornus sanguinea Sanguinyol

Crataegus monogyna* Arç blanc

Ilex aquifolium Boix grèvol

Juniperus communis Ginebró

Juniperus oxycedrus Càdec

Juniperus phoenicea Sabina

Laurus nobilis Llorer

Lycium europaeum Arç de tanques

Myrtus communis Murtra

Phillyrea angustifolia Aladern de fulla

estreta

Phillyrea latifolia Aladern fals

Pistacia lentiscus Llentiscle

Prunus spinosa Aranyoner

Quercus coccinea Garric

Rhamnus alaternus* Aladern

Rhamnus lycioides Arçot

Ruscus aculeatus Galceran

Sambucus nigra Saüc

Viburnum tinus Marfull

Page 10: Una gestió dels arbustos per a la Biodiversitatxarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/... · 2018-03-08 · Estrats de vegetació Estrat arbori Estrat arbustiu Estrat

Afavorir la presència de papallones (planta nutrícia):

Arboç (Arbutus unedo) --- Papallona de l’arboç (Charaxes jasius) Aladern (Rhamnus alaternus) --- Cleòpatra (Gonepteryx cleopatra)

Llimonera (Gonepteryx rhamni) Garric (Quercus coccifera) --- Marroneta de l’alzina (Satyrium esculi) Espantallops (Colutea arborescens) --- Blaveta de l’espanatllops (Iolana iolas) Botja (Dorycnium pentaphyllum) Estepes (Cistus albidus, C.salvifolius) --- Verdeta d’ull blanc (Callophrys rubi)

10 Papallona de l’arboç (Charaxes jasius) Marroneta de l’alzina (Satyrium esculi) Cleòpatra (Gonepteryx cleopatra)

Page 11: Una gestió dels arbustos per a la Biodiversitatxarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/... · 2018-03-08 · Estrats de vegetació Estrat arbori Estrat arbustiu Estrat

11 Blaveta dels pèsols Blaveta estriada Papallona zebrada

Ginesta (Spartium junceum) --- Blaveta dels pèsols (Lampides boeticus) Romaní (Rosmarinus officinalis) Gatosa (Ulex parviflorus) --- Blaveta estriada (Leptotes pirithous) Lligabosc (Lonicera implexa, L. reducta) --- Nimfa mediterrània (Limenites reducta)

Nimfa mediterrània Verdeta de l’ull blanc

Page 12: Una gestió dels arbustos per a la Biodiversitatxarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/... · 2018-03-08 · Estrats de vegetació Estrat arbori Estrat arbustiu Estrat

Afavorir la presència d’insectes pol·linitzadors:

Matapoll (Daphne gnidium) Corniol (Cornus sanguinea) Matabou (Bupleurum fruticosum) Gavó (Ononis natrix) Albada (Anthyllis cytisoides) Arçot (Rhamnus lycioides) Botja d’escombres (Dorycnium penthaphylum) Marfull (Viburnum tinus) Rosers caní (Rosa canina) Englantina (Rosa sempervirens)

12

Sírfids (Fam. Syrphidae)

g. Anthidiellum

g. Colletes

g. Osmia

Page 13: Una gestió dels arbustos per a la Biodiversitatxarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/... · 2018-03-08 · Estrats de vegetació Estrat arbori Estrat arbustiu Estrat

BONES PRÀCTIQUES: ARBUSTS

Tanques vegetals en jardineria: teucri blau (Teucrium fruticans), troanella (Ligustrum ovalifolium), escal·lònia (Escallonia rubra), evònim (Euonymus japonicus), abèlia (Abelia grandiflora) ...

Evitar l’ús d’espècies invasores RD 630/2013“Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores” EXOCAT - CREAF Estudi de les plantes invasores i proposta d’espècies alternatives

13

Pitòspor (Pittosporum tobira)

Bones pràctiques en la gestió dels arbustos

Piracant (Pyracantha angustifolia) Cotoneàster (Cotoneaster pannosus)

Page 14: Una gestió dels arbustos per a la Biodiversitatxarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/... · 2018-03-08 · Estrats de vegetació Estrat arbori Estrat arbustiu Estrat

Budleia (Buddleja davidii)

Aloc (Vitex agnus-castus)

Estudi de plantes invasores a la ciutat de Barcelona i proposta d’espècies alternatives. CREAF-Ajuntament de Barcelona

Page 15: Una gestió dels arbustos per a la Biodiversitatxarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/... · 2018-03-08 · Estrats de vegetació Estrat arbori Estrat arbustiu Estrat

Potenciar l’estrat arbustiu en la perifèria de parcs i jardins:

Espècies d’elevat valor ecològic i poc valorades: esbarzer (Rubus ulmifolius) englantina (Rosa sempervirens) Tanques de protecció

15

Marge arbustiu al Palau Reial Eriçó europeu (Erinaceus europaeus)

Plaça Sagrada Família

Page 16: Una gestió dels arbustos per a la Biodiversitatxarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/... · 2018-03-08 · Estrats de vegetació Estrat arbori Estrat arbustiu Estrat

Adaptar les tasques de manteniment de l’estrat arbustiu als cicles de la flora i de la fauna - Respectar els períodes de fructificació - Concentrar les podes durant el període hivernal - Evitar podar tota la zona arbustiva el mateix any Conservar el port natural de l’arbust Afavorir la presència de fullaraca i practicar l’encoixinat

- Desenvolupament de la fauna invertebrada - Incorporació de matèria orgànica al sòl

16

Page 17: Una gestió dels arbustos per a la Biodiversitatxarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/... · 2018-03-08 · Estrats de vegetació Estrat arbori Estrat arbustiu Estrat

Plantació d’arbusts preferiblement autòctons, amb floració i fruits interessants per a la fauna, amb port més natural, menys poda, respectant el calendari de floració i fructificació, i el cicle de fauna, afavorint la presència de fullaraca i d’encoixinat, ...

Canvi en la gestió dels arbusts

Page 18: Una gestió dels arbustos per a la Biodiversitatxarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/... · 2018-03-08 · Estrats de vegetació Estrat arbori Estrat arbustiu Estrat

18

Octavi Borruel Trenchs [email protected] Programa de Biodiversitat Ecologia Urbana. Ajuntament de Barcelona

MOLTES GRÀCIES !!!!