Download - RX 1-50 SOLID RX 1-50/EXCLUSIVE RC. 3webmium.blob.core.windows.net/users/124115/assets/5049dc... · 2015. 11. 11. · RX 1 ASTRA RX 4 ASTRA 20 21 BEZPE èNOSTNÍ KOVÁNÍ RX BEZPE

Transcript
 • RX 1-50 SOLID

  RX 4-50 SOLID

  1918

  c � � � bez DPH v . DPH

  RC 3 2.387,- 2 � � � � � �

  RC 4 3.040,- 3 � � � � � �

  Nerez matProvedení

  c � � � bez DPH v . DPH

  RC 3 2.404,- 2 � � �

  RC 4 3.057,- 3 � � � �

  Nerez matProvedení

  BEZPE NOSTNÍ KOVÁNÍ RXBEZPE NOSTNÍ KOVÁNÍ RX

  R � � � RC. 4

  RC. 4 RC. 4

  RC. 3 RC. 3

  RC. 3 RC. 3

  RX 1-50/EXCLUSIVE

  RX 4-50/EXCLUSIVEc � � � bez DPH v . DPH bez DPH v . DPH

  RC 3 2.006,- 2 � � 2 � � � 2154,- 2 � � � � �

  RC 4 2.658,- 3 � 2 � � � 2.807,- 3 � 3 � � �

  Nerez Cr Nerez matProvedení

  c � � � bez DPH v . DPH bez DPH v . DPH

  RC 3 1.988,- 2 � � � � � 2.137,- 2 � � � � � �

  RC 4 2.640,- 3 � � � � 2.790,- 3 � 3 � � � �

  Nerez Cr Nerez matProvedení

  Rozte : 72, 90, (92-pouze u RC. 3)Tlouš ka dve í: 40 - 50 mm, (66-75 mm)Spojovací materiál: str. 31

  Rozte : 72, 90, (92-pouze u RC. 3)Tlouš ka dve í: 40 - 50 mm, (66-75 mm)Spojovací materiál: str. 31

  Rozte : 72, 90, (92-pouze u RC. 3)Tlouš ka dve í: 40 - 50 mm, (66-75 mm)Spojovací materiál: str. 31

  Rozte : 72, 90, (92-pouze u RC. 3)Tlouš ka dve í: 40 - 50 mm, (66-75 mm)Spojovací materiál: str. 31

  cena

  RC 3

  Prove

  cena

  Prove

  vací materiál: str. 31

  ací materiál: str. 31

 • RX 1 ASTRA

  RX 4 ASTRA

  2120

  BEZPE NOSTNÍ KOVÁNÍ RBEZPE NOSTNÍ KOVÁNÍ RX

  � � � � bez DPH � . DPH bez DPH � . DPH

  RC 3 2.213,- � � � � � � � 2.363,- � � � � � � �

  RC 4 2.865,- � � � � � � � 3.016,- � � � � � � �

  Nerez Cr Nerez matProvedení

  � � � � bez DPH � . DPH bez DPH � . DPH

  RC 3 2.236,- � � � � � � � 2.386,- � � � � � � �

  RC 4 2.888,- � � � � � � � 3.039,- � � � � � � �

  Nerez Cr Nerez matProvedení

  R1 ASTRA

  R4 ASTRA� � � � bez DPH � . DPH bez DPH � . DPH

  RC 3 2.213,- � � � � � � � 2.363,- � � � � � � �

  Nerez Cr Nerez matProvedení

  � � � � bez DPH � . DPH bez DPH � . DPH

  RC 3 2.236,- � � � � � � � 2.386,- � � � � � � �

  Nerez Cr Nerez matProvedení

  Rozte : 72, 90, (92-pouze u RC. 3)Tlouš ka dve í: 40 - 50 mm, (66-75 mm)Spojovací materiál: str. 31

  Rozte : 72, 90, (92)Tlouš ka dve í: 38 - 55 mm, (67 - 72 mm)Spojovací materiál: str. 31

  Rozte : 72, 90, (92-pouze u RC. 3)Tlouš ka dve í: 40 - 50 mm, (66-75 mm)Spojovací materiál: str. 31

  Rozte : 72, 90, (92)Tlouš ka dve í: 38 - 55 mm, (67 - 72 mm)Spojovací materiál: str. 31

  cena

  RC 3

  Provede

  cena

  Provede

  ací materiál: str. 31

  cí materiál: str. 31

  cena

  Prov

  cena

  RC 3

  Provedení

 • 802 ASTRA

  807 ASTRA

  22 23

  BEZPE NOSTNÍ KOVÁNÍ RBEZPE NOSTNÍ KOVÁNÍ R

  ! " # bez DPH $ . DPH bez DPH $ . DPH

  RC 3 1.245,- 1 % & ' ( ) * 1.395,- 1 % ( + + ) *

  Nerez Cr Nerez matProvedení

  ! " # bez DPH $ . DPH bez DPH $ . DPH

  RC 3 1.259,- 1 % & , - ) * 1.409,- 1 % . ' & ) *

  Nerez Cr Nerez matProvedení

  R1/O EXCLUSIVE

  R4/O EXCLUSIVE ! " # bez DPH $ . DPH bez DPH $ . DPH

  RC 3 1.888,- , % , + & ) * 2.037,- , % / ( & ) *

  Nerez Cr Nerez matProvedení

  ! " # bez DPH $ . DPH bez DPH $ . DPH

  RC 3 1.906,- , % - ' ( ) * 2.054,- , % / + & ) *

  Nerez Cr Nerez matProvedení

  Rozte : 72, 90, (92)Tlouš ka dve í: 38 - 55 mm, (67 - 72 mm)Spojovací materiál: str. 31

  Rozte : 72, 90, (92)Tlouš ka dve í: 38 - 55 mm, (67 - 72 mm)Spojovací materiál: str. 31

  Rozte : 72, 90, (92)Tlouš ka dve í: 38 - 55 mm, (67 - 72 mm)Spojovací materiál: str. 31

  Rozte : 72, 90, (92)Tlouš ka dve í: 38 - 55 mm, (67 - 72 mm)Spojovací materiál: str. 31

 • 24

  R1/O BRIT

  R4/O BRIT

  25

  0 4 5 6 bez DPH 7 . DPH

  RC 3 2.037,- 8 9 : ; < = >

  Nerez matProvedení

  0 4 5 6 bez DPH 7 . DPH

  RC 3 2.054,- 8 9 : ? < = >

  Nerez matProvedení

  BEZPE NOSTNÍ KOVÁNÍ RBEZPE NOSTNÍ KOVÁNÍ R

  802/O EXCLUSIVE

  807/O EXCLUSIVE

  0 4 5 6 bez DPH 7 . DPH bez DPH 7 . DPH

  RC 3 1.066,- @ 9 8 A B = > 1.216,- @ 9 : C @ = >

  Nerez Cr Nerez matProvedení

  0 4 5 6 bez DPH 7 . DPH bez DPH 7 . DPH

  RC 3 1.096,- @ 9 D 8 ; = > 1.246,- @ 9 < B ? = >

  Nerez Cr Nerez matProvedení

  Rozte : 72, 90, (92)Tlouš ka dve í: 38 - 55 mm, (67 - 72 mm)Spojovací materiál: str. 31

  Rozte : 72, 90, (92)Tlouš ka dve í: 38 - 55 mm, (67 - 72 mm)Spojovací materiál: str. 31

  Rozte : 72, 90, (92)Tlouš ka dve í: 38 - 55 mm, (67 - 72 mm)Spojovací materiál: str. 31

  Rozte : 72, 90, (92)Tlouš ka dve í: 38 - 55 mm, (67 - 72 mm)Spojovací materiál: str. 31

 • 26 27

  R1 OFFICE

  R4 OFFICE

  E F G H bez DPH I . DPH bez DPH I . DPH

  RC 3 2.860,- J K L M N O P 2.860,- J K L M N O P

  Satén Cr Satén NiProvedení

  E F G H bez DPH I . DPH bez DPH I . DPH

  RC 3 2.860,- J K L M N O P 2.860,- J K L M N O P

  Satén Cr Satén NiProvedení

  BEZPE NOSTNÍ KOVÁNÍ RBEZPE NOSTNÍ KOVÁNÍ R

  R1

  R4

  E F G H bez DPH I . DPH

  RC 3 1.739,- Q K N S L O P

  Nerez CrProvedení

  E F G H bez DPH I . DPH

  RC 3 1.755,- Q K N Q L O P

  Nerez CrProvedení

  Rozte : 72, 90Tlouš ka dve í: 38 - 55 mmSpojovací materiál: str. 31

  Rozte : 72, 90Tlouš ka dve í: 38 - 55 mmSpojovací materiál: str. 31

  Rozte : 72, 90Tlouš ka dve í: 38 - 55 mmSpojovací materiál: str. 31

  Rozte : 72, 90Tlouš ka dve í: 38 - 55 mmSpojovací materiál: str. 31

 • R1/H ROZETOVÉ HRANATÉ

  R4/H ROZETOVÉ HRANATÉ

  28 29

  T U V W bez DPH X . DPH

  RC 3 1.950,- Y Z [ \ ] ^ _

  T U V W bez DPH X . DPH

  RC 3 775,- ` a b d e

  Nerez matNerez Cr ProvedeníProvedení

  f g h i bez DPH j . DPH

  RC 3 1.970,- k l a b m d e

  f g h i bez DPH j . DPH

  RC 3 789,- ` n n d e

  Nerez matNerez Cr

  ProvedeníProvedení

  Nutné použít zadlabací zámek hloubky 80 mm s otvory pro ro-zetové kování.

  Nutné použít zadlabací zámek hloubky 80 mm s otvory pro ro-zetové kování.

  802

  807

  BEZPE NOSTNÍ KOVÁNÍ RBEZPE NOSTNÍ KOVÁNÍ R

  Rozte : 72, 90Tlouš ka dve í: 38 - 55 mmSpojovací materiál: str. 31

  Tlouš ka dve í: 38 - 45 mmSpojovací materiál: str. 31

  Rozte : 72, 90Tlouš ka dve í: 38 - 55 mmSpojovací materiál: str. 31

  Tlouš ka dve í: 38 - 45 mmSpojovací materiál: str. 31