HAZIAK - argia.eus · sentimenduak”, azaldu du Barrosok. Norbanakotik taldera, ipuina eta komikia...

of 4 /4
28 2016/04/24 | ARGIA HARREMANAK | SENTIMENDUAK HEZKUNTZA Lidergoaren gaiak protagonismo handia hartu du Koro Uria irakaslearen gelan; 11-12 urte dituzte bere ikasleek. “Lide- rrak nahi gabe egiten ditugu” bota du batek, eta hortik abiatu dute eztabaida. Lider izatearen alde onak nabarmendu dituzte gazteek: “Denek kasu egiten dio- te, famatua da, lagun asko ditu, ez da ba- karrik sentitzen, berak egin nahi duena egiten dute besteek…”. Eta baita txarrak ere: “Bakarrik egon nahi duenean kosta egiten zaio, beti berak hartu behar du erabakia, erabakitzen duena kopiatu egiten diote gainerakoek…”. Tentsio mo- mentu handiak izan dira, gelako lide- rrengana joan dira begirada guztiak, eta hasierako isiltasun orokorra gainditzea lortu dutenean, barruak askatu dituzte, hitza hartzeko ohitura gutxiago dutenak ere mintzatu dira. Egoera ugari azalera- tu dituzte, liderrentzako mezuak egon dira, eta haiekin ados egon ez arren nor- bere erabakia adierazteko ausardiaz eta ezetz esaten jakiteaz aritu dira. Hala- xe kontatu digu Koro Uriak. “Gaiaz hitz egin dugu, eta hurrengo aldian, adibidez arratsaldeko plana erabaki behar dute- nean, hau guztia barneratua izango dute behintzat”. Haziak proiektuaren baitako espe- rientzietako bat da aurrekoa, Oiartzun- go Haurtzaro ikastolan martxan jarria. Ikastola horretako guraso eta proiek- tuaren bultzatzaile dira Nora Barroso eta Nekane Martiarena. Beharretik sor- tutako proiektua dela diote, gizartean ez diogulako nahikoa denbora eskaintzen harremanei eta elkarbizitzari. “Bote- re harremana ikuspegi poliedriko ba- tetik ulertzen dugu, forma ezberdinak hartzen dituelako: izan daiteke bull - yinga, izan daiteke naturarekiko dugun erlazioa, gizonak emakumeengana in- darrez zuzentzea…”. Harreman deso- rekatuoz jabetzea da horiek iraultzeko lehen urratsa. “Haziak proiektuan ez dugu inor epaitzen, ez dugu esaten ba- koitzak zer eta nola egin behar duen, ateak irekitzen ditugu, bakoitzak era- baki dezan: gelditu, pausatu, barrura begiratu, eta gero begiak ireki, barrutik begiratu ingurua, inguruarekin eta ingu- ruko pertsona eta entitateekin ditugun harremanak, baita norbere buruarekin ere (sarri zama handiak jartzen dizkio- gulako geure buruari), barrua eta kan- poa elkar elikatuz. Haserre gaudenean adibidez dena apurtzen edo besteei min ematen hasi ordez, segundo batez ba- rrura begiratu eta benetan haserre zer- gatik gauden begiratzea ona da. Hortik aurrera, norberak ikusiko du zer behar duen, nola gestionatuko dituen bere sentimenduak”, azaldu du Barrosok. Norbanakotik taldera, ipuina eta komikia lagun Lehen Hezkuntzako 2. mailan (7-8 urte- ko haurrekin) eta Lehen Hezkuntzako 5 eta 6. mailan (10-12 urtekoekin) jorra- tu dute Haziak, urte bereziak direlako: LH2n, bost urte eman dituzte haurrek elkarrekin, eta rolak markatuta izan ohi dituzte ordurako. LH5-6n, aurreko ur- teko gelak nahastu eta berriak sortzen dituzte, egoerak eta harremanak alda- tuz. LH2n “Enpatia” izan da landutako gaia, eta LH5-6n, “Norbanakotik talde funtzionamendura edo bizitzen ikastea”. Txikienek, enpatia gaiari heltzeko, egoera jakin bat sufritzen ari den Igel marroitxo ipuina erabili dute, eta 10-12 urtekoek, rol markatuak dituzten eta gertaera bati aurre egin beharko dioten lagunei buruzko BarruKLIK komikia. Material hori sortzeko, irakasleen ikus- pegia funtsezkoa izan da, behar erreale- tatik abiatzeko, egunerokoan ikastolan bizi eta ikusten duten horretatik. Sor- kuntza prozesuan, beste hainbat bide- lagunen iritzia ere garrantzitsua izan da –adibide bat jartzearren, Antiju Mo- rik herriko talde feministak materiala gainbegiratu du, genero ikuspegitik– eta jakina, haurren beraien parte-hartzean oinarritu dute materiala: egin ahala, gaztetxoei galdetzen eta aholkuak eska- Botere erlazioek kutsatzen dituzte gure eguneroko harremanak. Haur eta gazteen artean harreman desorekatuok iraultzea helburu, Haziak proiektua abiatu dute Oiartzungo ikastolan: ikasleen barruak mugitzeko, denetariko sentimenduak azaleratzeko eta elkarren arteko hartu-emanen eraginaz kontzientzia hartzeko balio izan du. HAZIAK HARREMAN OSASUNTSUAK EREITEN Mikel Garcia Idiakez @mikelgi

Embed Size (px)

Transcript of HAZIAK - argia.eus · sentimenduak”, azaldu du Barrosok. Norbanakotik taldera, ipuina eta komikia...

 • 28 2016/04/24 | ARGIA

  HARREMANAK | SENTIMENDUAKHEZKUNTZA

  Lidergoaren gaiak protagonismo handia hartu du Koro Uria irakaslearen gelan; 11-12 urte dituzte bere ikasleek. “Lide-rrak nahi gabe egiten ditugu” bota du batek, eta hortik abiatu dute eztabaida. Lider izatearen alde onak nabarmendu dituzte gazteek: “Denek kasu egiten dio-te, famatua da, lagun asko ditu, ez da ba-karrik sentitzen, berak egin nahi duena egiten dute besteek…”. Eta baita txarrak ere: “Bakarrik egon nahi duenean kosta egiten zaio, beti berak hartu behar du erabakia, erabakitzen duena kopiatu egiten diote gainerakoek…”. Tentsio mo-mentu handiak izan dira, gelako lide-rrengana joan dira begirada guztiak, eta hasierako isiltasun orokorra gainditzea lortu dutenean, barruak askatu dituzte, hitza hartzeko ohitura gutxiago dutenak ere mintzatu dira. Egoera ugari azalera-tu dituzte, liderrentzako mezuak egon dira, eta haiekin ados egon ez arren nor-bere erabakia adierazteko ausardiaz eta ezetz esaten jakiteaz aritu dira. Hala-xe kontatu digu Koro Uriak. “Gaiaz hitz egin dugu, eta hurrengo aldian, adibidez arratsaldeko plana erabaki behar dute-nean, hau guztia barneratua izango dute behintzat”.

  Haziak proiektuaren baitako espe-rientzietako bat da aurrekoa, Oiartzun-go Haurtzaro ikastolan martxan jarria.

  Ikastola horretako guraso eta proiek-tuaren bultzatzaile dira Nora Barroso eta Nekane Martiarena. Beharretik sor-tutako proiektua dela diote, gizartean ez diogulako nahikoa denbora eskaintzen harremanei eta elkarbizitzari. “Bote-re harremana ikuspegi poliedriko ba-tetik ulertzen dugu, forma ezberdinak hartzen dituelako: izan daiteke bull-yinga, izan daiteke naturarekiko dugun erlazioa, gizonak emakumeengana in-darrez zuzentzea…”. Harreman deso-rekatuoz jabetzea da horiek iraultzeko lehen urratsa. “Haziak proiektuan ez dugu inor epaitzen, ez dugu esaten ba-koitzak zer eta nola egin behar duen, ateak irekitzen ditugu, bakoitzak era-baki dezan: gelditu, pausatu, barrura begiratu, eta gero begiak ireki, barrutik begiratu ingurua, inguruarekin eta ingu-ruko pertsona eta entitateekin ditugun harremanak, baita norbere buruarekin ere (sarri zama handiak jartzen dizkio-gulako geure buruari), barrua eta kan-poa elkar elikatuz. Haserre gaudenean adibidez dena apurtzen edo besteei min ematen hasi ordez, segundo batez ba-rrura begiratu eta benetan haserre zer-gatik gauden begiratzea ona da. Hortik aurrera, norberak ikusiko du zer behar duen, nola gestionatuko dituen bere sentimenduak”, azaldu du Barrosok.

  Norbanakotik taldera, ipuina eta komikia lagunLehen Hezkuntzako 2. mailan (7-8 urte-ko haurrekin) eta Lehen Hezkuntzako 5 eta 6. mailan (10-12 urtekoekin) jorra-tu dute Haziak, urte bereziak direlako: LH2n, bost urte eman dituzte haurrek elkarrekin, eta rolak markatuta izan ohi dituzte ordurako. LH5-6n, aurreko ur-teko gelak nahastu eta berriak sortzen dituzte, egoerak eta harremanak alda-tuz. LH2n “Enpatia” izan da landutako gaia, eta LH5-6n, “Norbanakotik talde funtzionamendura edo bizitzen ikastea”.

  Txikienek, enpatia gaiari heltzeko, egoera jakin bat sufritzen ari den Igel marroitxo ipuina erabili dute, eta 10-12 urtekoek, rol markatuak dituzten eta gertaera bati aurre egin beharko dioten lagunei buruzko BarruKLIK komikia. BarruKLIK komikia. BarruKLIKMaterial hori sortzeko, irakasleen ikus-pegia funtsezkoa izan da, behar erreale-tatik abiatzeko, egunerokoan ikastolan bizi eta ikusten duten horretatik. Sor-kuntza prozesuan, beste hainbat bide-lagunen iritzia ere garrantzitsua izan da –adibide bat jartzearren, Antiju Mo-rik herriko talde feministak materiala gainbegiratu du, genero ikuspegitik– eta jakina, haurren beraien parte-hartzean oinarritu dute materiala: egin ahala, gaztetxoei galdetzen eta aholkuak eska-

  Botere erlazioek kutsatzen dituzte gure eguneroko harremanak. Haur eta gazteen artean harreman desorekatuok iraultzea helburu, Haziak proiektua abiatu dute Oiartzungo ikastolan: ikasleen barruak mugitzeko, denetariko sentimenduak azaleratzeko eta elkarren arteko hartu-emanen eraginaz kontzientzia hartzeko balio izan du.

  HAZIAKHARREMAN OSASUNTSUAK EREITEN

  Mikel Garcia [email protected]

 • ARGIA | 2016/04/24 29

  HARREMANAK | SENTIMENDUAK HEZKUNTZA

  tzen joan dira, haien ikuspuntua txerta-tuz. Haziak egitasmoaren webgunerako ere, helduei bururatu ez zitzaien ekar-pen ugari egin dituzte haurrek: txat-a, iritzia emateko leku baten beharra, ha-sieratik atal guztiak batera ikusi ahal izatea… Eta batik bat itsuak diren hau-rrengan pentsatuz, ipuin eta komikiaren audioak egin dituzte, materiala ahalik eta zentzumen gehienetatik iritsi dadin. Saio bakoitzaren aurretik, hutsetik hasteko, arnasketa, erritmo, musika eta koloreekin jokatzen duten Barrurako bi-dean bideo eta audio laburrak ikusi/en-tzun dituzte, erlaxatuta ekiteko. Bakar-

  ka, taldeka eta orokorra (ikasgela osoa elkarrekin) izan da lanketa. Lehenik, ipuinaren edo komikiaren hasiera ira-kurri eta nahieran adierazi dute iradoki-takoa (marrazki bidez, idatziz, gogoeta pertsonala eginez…). “Bakarkako une hori oso garrantzitsua da, sarri zuze-nean taldeka heltzen diegulako gaiei, eta batzuei gehiago kostatzen zaie irekitzea, betikoek hartzen dute gain. Gero taldera eramateko gaitasuna izango dute edo ez, baina gutxienez aurretik nork bere tar-tea izan dezala”, azpimarratu du Martia-renak. Ipuinaren hasieraz gain, bukaera ere irakurri dute ondoren, eta ausaz osa-

  tutako taldeetan, elkarrekin joan dira bi-dea adosten: “Triste nago eta zoriontsu izan nahi dut, horretarako bidea egingo dut, bakarka pentsatuz eta taldean ez-tabaidatuz, nahiz eta beharbada ideala ez lortu”. Materiala irekia da eta bidean ezustekoak daude, istorioek interpreta-zio bat baino gehiago izan ditzakete eta bide ezberdinak egiteko aukera dago, baita ipuin edo komikia nahieran eta nahi beste osatzeko ere –orri edo bineta berriak txertatuz–. Talde dinamiketara-ko lagungarri, materialarekin batera gal-dera zerrenda prestatu dute ekimenaren sortzaileek.

  Barne mundua azaleratzeko, hitzaz gain lau askebide izan dituzte aukeran ikasleek: ipuina (Pello Añorga gidari), marrazkia eta irudia (Idurre Ugalde buru), argazkian ageri den gorputz espresio tailerra (Odei Astibiak zuzendua) eta rap-a (Odei Barrosoren eskutik).

  » Koro Uria, irakaslea: “Tentsio uneak izan dira, eta hasierako isiltasun orokorra gainditzea lortu dutenean, barruak askatu dituzte, hitza hartzeko ohitura gutxiago dutenak ere mintzatu dira. Egoera ugari azaleratu dituzte”

  » N. Martiarena, gurasoa: “Aurretik bakarka nork bere tartea izatea garrantzitsua da, sarri zuzenean taldeka heltzen diegulako gaiei, eta batzuei gehiago kostatzen zaie irekitzea, betikoek hartzen dute gain”

  » Nora Barroso, gurasoa: “Beste herri eta eskoletan errealitatea bestelakoa izango da, baina hona guk landutako gai eta materialak. Elkar elikatu gaitezen, ikuspuntu anitzak jaso eta sare aberatsa sor dezagun”

 • 30 2016/04/24 | ARGIA

  HEZKUNTZA | HARREMANAK | SENTIMENDUAK

  Askebideak, etxeko lanketa eta herri osorako ekimenaHitzaz gain, bestelako adierazpideak ere bideratu dituzte, “haur bakoitzak bere barne mundua azaleratzeko”. Ikas-leek lau askebide izan dituzte aukeran: ipuina (Pello Añorga idazle eta ipuin-kontalaria gidari), marrazkia eta irudia (Idurre Ugalde hezkuntza sortzailean aditua buru), gorputz espresioa (Odei Astibia perkusionistak zuzendua) eta rap-a (Odei Barroso raperoaren esku-tik). “Rapa hautatu dutenek, esatera-ko, ‘nik sufritzen dut’ diote konposatu duten kantuan, sentitzen dutena argi adierazi dute musikaren bitartez”, kon-tatu digute.

  Etxean ere landu dute proiektua. 7-8 urteko haurren kasuan, galtzerdi bate-kin ipuineko igela egin eta etxera era-man dute. Sufritzen ari den igelarekin identifikatzen denak haren bidez erra-

  zago adierazi dezake gertatzen zaiona; identifikatzen ez denak berriz, enpa-tia garatu dezake haren azalean jarrita. 10-12 urteko ikasleek berriz, komikia etxera eraman eta gurasoekin irakurri eta eztabaidatu dute. Galdera batzuk eraman dituzte –haurrek beraiek ge-lan adostuak batetik, proiektuaren sor-tzaileek proposatuak bestetik– eta gu-rasoek seme-alabekin erantzun behar izan dituzte, nortasunari buruzko itau-nak, rolen ingurukoak, txikiak zirenean bizitako egoerez… “Hemen ere, askatzea izan da helburua”, dio Nora Barrosok.

  Azkenik, kalera atera da egitasmoa, sozializatu eta beste ikastetxe eta adin tarteko haurrei eskaini zaie, herri guz-tiari oro har. Hezkuntza ez formala, zehazki Oiartzungo ludoteka, bitarte-kari inportantea izan da zeregin horre-tan. Besteak beste, ipuina eta komikia herrian barna banatuko dira (anbula-

  torioan, liburutegian, tabernetan…), as-kebideetan landutakoa erakutsiko da eta Futbolariak eta printzesak antzezlaFutbolariak eta printzesak antzezlaFutbolariak eta printzesak -na egin da. Gai hauek jorratzeko, jolasa erreminta bat gehiago izan da bai ikas-tetxean bai ludotekan. Ispilu jolasean, bikoteka batek erabakitakoa besteak errepikatzen du; Espazio hutsak betedeiturikoan, norberak gorputzarekin bateko eta besteko formak hartu eta utzitako espazio hutsak bete behar ditu ondokoak, txandaka; trenaren jolasean gidariak egiten duena egin behar dute atzekoek; erlaxatzeko edo kontaktua sustatzeko jolasak ere izan dituzte…

  10-12 bat saio/ordu eskaini dizkiote Haziak proiektuari ikastetxean. Orain, ekainera bitarte beste hainbeste behar-ko dute prestaturiko bigarren gaia jo-rratzeko: harremanen kudeaketa LH2n, eta neska-mutilen arteko harremanak eta harreman ereduak LH5-6n. Dejabu Panpin Laborategiak gidatuko du biga-rren txanpa eta dagoeneko hiru fikzio sortu ditu arlo horietan sakontzeko.

  Haserrea, bakardadea, kuadrilla…“Haziak aitzakia eta bitartekoa izan da pausatu, gai hauei ateak gehiago ire-ki eta denbora eskaintzeko –dio Koro Uria irakasleak–. Batetik, ohiko jardu-netik apartekoa izateak misterioa eta jakin-mina sorrarazi du; bestetik, kan-poko egitasmoa izanik, ikasleek ez dute ohiko moduan hartu, ‘badator Koro be-rriz ere kontu hauekin’, gaiari komikiak,

  Proiektuko lanketa guztiak barrutik hasi eta kanpora joaten dira, berriro ere barrurako bidea egiteko. “Barrukoa eta ingurukoa errespetatzean dago gakoa eta oreka hori mantentzen saiatzen gara. Muinean, barne ahalduntze prozesua dago”, diote ekimenaren sortzaileek. Eskuineko argazkian, “Futbolariak eta printzesak” antzezlana.

  DANI BLANCO

  “Igel marroitxo” eta “BarruKLIK”.

 • ARGIA | 2016/04/24 31

  HARREMANAK | SENTIMENDUAK HEZKUNTZA

  Haziak proiektuko jendeak, etxekoek… ere heldu diotelako. Bestela, ikasleek ghettoak egiten dituzte: irakaslearekin kode hauek ditugu, eta hortik kanpo, bestelakoak. Ghettoa hautsi, ireki, eta eskola, etxea, plaza… dena bat dela kon-turatzeko balio izan du ekimenak”.

  11-12 urteko ikasleak dituen gela ho-nen ekosistema aztertzeko ere onuraga-rria izan zaie Haziak. Komikietako per-tsonaiak ekarri dituzte taldera: lotsatia, oharkabe pasatzen den ikusezina, elba-rria, liderra, denagatik protestatzen due-na… Eta lehen aipatu moduan lidergoaz aritzeaz gain, haserreak ere protagonis-mo handia hartu du saioetan: nola hase-rretzen garen, nola kanporatzen dugun haserrea, hitzak jartzen al dizkiogun, zer-gatik halakoetan ezberdin jokatzen du-gun gurasoekin edo lagunekin… Gogoeta-

  tzeko beste galdera ugari dituzte oraindik zerrendatuta, gatazkez, ezberdin izateaz, bakardadeaz, kuadrillaz, laguntasunaz… Gurasoentzat ere iraultza txiki bat izan dela gaineratu du Uriak: “Guraso asko in-plikatu egin dira, beste batzuentzat akui-lu edo presio txikia izan da proiektua, parte hartzeko. Eta eskolak eta etxeak gunea partekatzea oso inportantea da, ez daitezen bi mundu aparte izan”.

  Sentimenduei hitza jarri dietela eta oinarrizko printzipioez mintzatzeko aukera izan dutela nabarmendu digu irakasleak: denok garela inportanteak, irtenbide bat baino gehiago daudela, norberak bere iritzia izateko aukera daukala… “Printzipio horien arabera, bakoitzak kokatuko du bere burua. Ez pentsa, esan ohi diet, zuek sentitzen du-zuen hori guztia helduok soluzionatuta

  dugunik. Bizitzan egiten den bidea da, eta guk esperientzia gehiago dugu, bai-na oraindik ere ikasten jarraitzen dugu”.

  Proiektuaren sustatzaileak prest dau-de berau beste ikastetxe eta herrieta-ra zabaltzeko. Errealitatea bestelakoa izango da, “baina hemen dituzue esku-ragarri guk landutako gaiak eta horre-tarako materiala, eta beste gai edo ma-terialik erabiliz gero, pasa guri. Elkar elikatu gaitezen, ikuspuntu anitzak jaso ditzagun, sare aberatsa sor dezagun”, proposatu du Barrosok.

  Erreportajean zehar aipaturikoez eta konplize izan dituzten irakasle eta gu-rasoez gain, bidelagun ugari izan ditu egitasmoak. Hala nola, koordinazio oro-korraz, zeregin teknologikoez eta susta-penaz arduratu den Iametza Interakti-boa, Oiartzun Irratia, Lorea Agirre, Eider Eibar, Lur Korta, Jon Martin, Idoia Bera-tarbide… Proiektu bizia eta irekia da, eta sortzen doazen premien arabera joango dira gehitzen lagun eta eragile berriak, joango da egokitzen ekimena. Uria ira-kasleak argi du, oinarrizkoa da gaia behin eta berriz mahaigaineratzea: “Askotan landuagatik, beti agertzen dira zirrikitu txikiak, kontrolatzen ez ditugunak. Hur-bil eta sentsibilizatuta egon arren, egoera itsusiak ematen dira, oso adi egon behar dugu, eta teknologiak eta sare sozialak ere autopista ezezaguna dira gutako as-korentzat. Horregatik dira hain garrantzi-tsuak Haziak bezalako egitasmoak”. n

  MGI

  Ezker-eskuin: Nora Barroso, Nekane Martiarena eta Koro Uria, Haurtzaro ikastolan. Haziak aitzakia izan da pausatu, harremanen gaiari ateak gehiago ireki eta denbora eskaintzeko. “Kanpoko egitasmoa izanik, ikasleek ez dute ohiko moduan hartu, ‘badator Koro berriz ere kontu hauekin’”, dio irakasleak.

  Euskara airean dago: egunerokoaren txoko guztietara Euskara airean dago: egunerokoaren txoko guztietara Euskara airean dago: egunerokoaren txoko guztietara

  zabaldu da, eta nahi duguna adierazteko eta lortzeko zabaldu da, eta nahi duguna adierazteko eta lortzeko zabaldu da, eta nahi duguna adierazteko eta lortzeko

  erabil dezakegu. Egin dezagun hegaz euskararekin eta erabil dezakegu. Egin dezagun hegaz euskararekin eta erabil dezakegu. Egin dezagun hegaz euskararekin eta

  euskaraz lagunekin, kideekin, neska-mutil berezi euskaraz lagunekin, kideekin, neska-mutil berezi euskaraz lagunekin, kideekin, neska-mutil berezi

  horrekin… noranahi heltzeko. Geure modura.horrekin… noranahi heltzeko. Geure modura.horrekin… noranahi heltzeko. Geure modura.

  gure artean

  www.bizkaia.eus