La reproducció dels éssers vius (part animal)

of 8 /8
LA REPRODUCCIÓ DELS ANIMALS La majoria d’animals es reprodueixen sexualment però hi ha alguns que ho fan de forma asexual, i d’altres que inclús alternen les dos formes

Embed Size (px)

Transcript of La reproducció dels éssers vius (part animal)

Page 1: La reproducció dels éssers vius (part animal)

LA REPRODUCCIÓ DELS ANIMALSLa majoria d’animals es reprodueixen sexualment

però hi ha alguns que ho fan de forma asexual, i

d’altres que inclús alternen les dos formes

Page 2: La reproducció dels éssers vius (part animal)

LA REPRODUCCIÓ ASEXUAL Es pot dur a terme mitjançant dues maneres: La Gemmació: És la formació, en el cos d’un animal, la gemma,

que donarà lloc a un de nou. La Regeneració: Es produeix quan es fragmenta el cos d’un

animal i cada part és capaç de tornar a regenerar tot l’individu

Page 3: La reproducció dels éssers vius (part animal)

LA REPRODUCCIÓ SEXUAL Els gàmetes o cèl·lules sexuals que intervenen en una

reproducció sexual són:

Hi ha algunes espècies que poden

produir tan espermatozoides com

òvuls, s’anomenen hermafrodites, com

el cas dels caragols

Page 4: La reproducció dels éssers vius (part animal)

La fecundació en els animals

INTERNA:

Té lloc a l’interior del cos de la femella, després de que el mascle dipositi els espermes (rèptils, ocells, mamífers)

EXTERNA:

Té lloc fora del cos de la femella, que pon els ous sense fecundar perquè el mascle després, dipositi els espermes a sobre d’ells (peixos, amfibis)

Page 5: La reproducció dels éssers vius (part animal)

El desenvolupament de l’embrió en les diferents

classes d’animalsDesprés de la fecundació, el zigot, resultant de la unió d’un òvul i un

esperma, es divideix i dóna lloc a un embrió.

Segons on es desenvolupa,

podem classificar els animals en:

VIVÍPARS: L’embrió neix dins del cos de la

mare des del moment de la fecundació

fins al naixement. Ex: Mamífers

Page 6: La reproducció dels éssers vius (part animal)

OVÍPARS: L’embrió es desenvolupa dins d’un ou, fora del cos de la

mare. L’ou protegeix l’embrió i conté els nutrients que necessiten fins al

moment de néixer. Ex: Ocells, amfibis, peixos, rèptils

Page 7: La reproducció dels éssers vius (part animal)

OVOVIVÍPARS: Neixen d’un ou que fica la femella dins del seu

cos però la només els hi dóna protecció i no alimentació.

Ex: Cavallet de mar, alguns taurons i l’escurçó

Page 8: La reproducció dels éssers vius (part animal)

CuriositatsELS VIVÍPARS: Els marsupials són vivípars, però les cries neixen sense acabar de formar-se. La mare els posa a la bossa que té a l’abdomen des de la qual poden mamar i s’hi queden fins que estan preparats per sortir

ELS OVÍPARS: Entre els mamífers només són

ovípars l'ornitorinc i l’equidna

ELS OVOVIVÍPARS: Els cavallets de mar son els únics animals en el que el mascle te l’ou a la panxa