l'aprenentatge del tra§at gr fic de l'escriptura. incid¨ncies i

download l'aprenentatge del tra§at gr fic de l'escriptura. incid¨ncies i

of 851

 • date post

  28-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  255
 • download

  9

Embed Size (px)

Transcript of l'aprenentatge del tra§at gr fic de l'escriptura. incid¨ncies i

 • FACULTAT DE PSICOLOGIA, CINCIES DE LEDUCACI

  I DE LESPORT BLANQUERNA

  DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA

  LAPRENENTATGE DEL TRAAT GRFIC DE LESCRIPTURA. INCIDNCIES I PROPOSTES

  DINTERVENCI

  Tesi Doctoral presentada per

  SNIA BLASCO I ROMEO

  Dirigida pel Dr. MARIAN BAQUS I TRENCHS

  i

  la Dra. CARMEN BUISN SERRADELL

  Barcelona, 2007

 • LAPRENENTATGE DEL TRAAT GRFIC DE LESCRIPTURA. INCIDNCIES I PROPOSTES DINTERVENCI

  Endrea

  A mi madre y mi padre,

  mis mejores maestros y educadores.

  A ellos dedico mi trabajo.

  Snia

 • LAPRENENTATGE DEL TRAAT GRFIC DE LESCRIPTURA. INCIDNCIES I PROPOSTES DINTERVENCI

  Agraments

  En el moment de tancar la introducci last, but not least vull manifestar un

  agrament ben sincer i clid a les persones que mhan acompanyat en el cam

  recorregut.

  Al catedrtic Sebastin Rodrguez, que majud a centrar lestudi en els primers

  moments i em pos en contacte amb especialistes del tema.

  A la Dra. Carmen Buisn i al Dr. Marian Baqus per acceptar la direcci daquesta

  tesi, pel seu inters i per la seva constant orientaci durant tot aquest temps; i

  perqu han sabut animar-me i motivar-me quan ha calgut.

  A la catedrtica Montserrat Freixa, la Dra. Maribel Per i el professor Juan Carlos

  Hernando pel seu assessorament en el camp de lestadstica informtica.

  Al senyor Josep Maria Fontcuberta, que ha polit un text a vegades prou feixuc per

  ra del tema.

  Vull fer una referncia especial a tots els mestres, i les mestres, que han treballat en

  les diferents fases delaboraci del qestionari. I a aquells que lhan omplert.

  A tots els qui he trobat pel cam i ara no he mencionat, encara que els tinc presents.

  Finalment, una menci molt especial als meus pares, als quals dono les grcies pel

  suport que mhan donat sempre i per la pacincia que han tingut amb mi durant tot

  aquest temps.

  MOLTES GRCIES.

 • LAPRENENTATGE DEL TRAAT GRFIC DE LESCRIPTURA. INCIDNCIES I PROPOSTES DINTERVENCI

  ndex

  INTRODUCCI _______________________________________________________1

  CAPTOL I: ESCRIPTURA _______________________________________________9

  1.1. Sobre lescriptura __________________________________ 11

  1.1.1. Concepte descriptura ______________________________________11

  1.1.2. Lacte grfic ______________________________________________14

  1.1.2.1. Les condicions imposades a lacte grfic____________________14

  1.1.2.2. Les etapes evolutives del gest grfic i de lescriptura__________16

  1.2. Lescriptura i la seva relaci amb la lectura ______________ 23

  1.2.1. Teories piagetianes/naturalistes ______________________________24

  1.2.1.1. Supsits bsics________________________________________25

  1.2.1.2. Investigaci en lectura i escriptura ________________________25

  1.2.1.3. Avantatges i limitacions _________________________________27

  1.2.2. Teories socio-constructivistes ________________________________27

  1.2.2.1. Supsits bsics________________________________________28

  1.2.2.2. Investigaci en lectura i escriptura ________________________29

  1.2.2.3. Avantatges i limitacions _________________________________30

  1.2.3. Teories cognitivistes del processament de la informaci ___________31

  1.2.3.1. Supsits bsics________________________________________31

  1.2.3.2. Investigaci en lectura i escriptura ________________________32

  1.2.3.3. Avantatges i limitacions _________________________________33

  1.3. Necessitat dun mtode densenyament-aprenentatge______ 34

  1.3.1. Concepte de mtode _______________________________________34

  1.3.1.1. Mtode i concepci espontnia de laprenentatge (concepci

  constructivista) _______________________________________36

  1.3.1.2. Mtode i concepci convencional daprenentatge_____________38

  1.3.2. Ensenyament-aprenentatge de lescriptura _____________________42

  1.3.2.1. Ensenyament-aprenentatge simultani______________________45

  1.3.2.2. Ensenyament-aprenentatge diferencial de la lectura i lescriptura 52

  1.4. Conclusions_______________________________________ 56

 • CAPTOL II: PSICOPEDAGOGIA DE LESCRIPTURA __________________________57

  2.1. Processos cognitius implicats en lensenyament de lescriptura 59

  2.1.1. La planificaci del missatge _________________________________62

  2.1.1.1. Generar idees_________________________________________63

  2.1.1.2. Organitzar idees_______________________________________64

  2.1.1.3. Estructurar la informaci en funci dels objectius ____________65

  2.1.2. La construcci de lestructura sintctica ________________________65

  2.1.3. Els processos lxics ________________________________________67

  2.1.3.1. Ruta lxica o directa ___________________________________71

  2.1.3.2. Ruta fonolgica o indirecta ______________________________71

  2.1.4. Els processos motors_______________________________________72

  2.1.4.1. La selecci del model de lletra a emprar____________________73

  2.1.4.2. La traducci de lallgraf en moviment ____________________73

  2.1.4.3. Requeriments de laprenentatge dels esquemes motrius grfics _74

  2.1.4.4. Lexistncia de patrons motrius com a responsables __________74

  2.2. Mecanismes neurofisiolgics implicats en lescriptura ______ 75

  2.2.1. Fisiologia implicada en ladquisici de lescriptura ________________76

  2.2.1.1. Inici de lescriptura: rees premotores del lbul frontal ________77

  2.2.1.2. Programaci de lescriptura ______________________________80

  2.2.1.3. Columnes de lrea motora primria: primera etapa de lexecuci81

  2.2.1.4. Cervellet, centre de clcul, control i aprenentatge ____________82

  2.2.1.5. El tlem, eix de lescriptura ______________________________84

  2.2.2. Diagnstic diferencial a travs de tcniques neuropsicolgiques ____85

  2.2.2.1. Test de Pea-Casanova _________________________________85

  2.2.2.2. Test de Helm-Estabrooks________________________________87

  2.2.2.3. Test dArdila [i altres] __________________________________88

  2.3. El mtode escrit basat en els processos cognitius _________ 90

  2.3.1. Les bases conceptuals del mtode escrit ______________________91

  2.3.2. Les funcions mediadores de lescriptura amb el mtode escrit _____93

  2.3.2.1. Factors psicomotrius ___________________________________93

  2.3.2.2. Factors perceptius _____________________________________95

  2.3.2.3. Factors cognoscitius____________________________________96

  2.3.3. El material didctic de linfant________________________________97

  2.4. Conclusions______________________________________ 102

 • LAPRENENTATGE DEL TRAAT GRFIC DE LESCRIPTURA. INCIDNCIES I PROPOSTES DINTERVENCI

  CAPTOL III: FACTORS IMPLICATS EN LAPRENENTATGE DEL GRAFISME ______103

  3.1. Factors implicats en laprenentatge del grafisme _________ 105

  3.1.1. Factors exgens o condicions dexecuci ______________________108

  3.1.1.1. El mobiliari __________________________________________108

  3.1.1.2. La llum _____________________________________________110

  3.1.1.3. Condicions socioemocionals_____________________________111

  3.1.1.4. Altres aspectes_______________________________________112

  3.1.2. Factors endgens: els processos motrius______________________112

  3.1.2.1. Desenvolupament motriu_______________________________113

  3.1.2.2. Posici de lescriptor i actituds segmentries _______________119

  3.1.2.3. La posici de la m i la pina descriptor___________________122

  3.1.2.4. Pressi adequada_____________________________________130

  3.1.2.5. Posici del paper _____________________________________131

  3.1.3. Factors endgens: els processos cognitius_____________________134

  3.1.3.1. La percepci_________________________________________135

  3.1.3.2. La memria _________________________________________139

  3.1.3.3. Latenci____________________________________________141

  3.1.4.4. El llenguatge ________________________________________143

  3.1.3.5. La motivaci_________________________________________147

  3.2. Conclusions______________________________________ 148

  CAPTOL IV: EL GRAFISME I LESCRIPTURA: PROGRAMACI DEL PROCS

  DENSENYAMENT-APRENENTATGE ___________________________151

  4.1. Programaci del procs densenyament-aprenentatge _____ 153

  4.1.1. Avaluaci inicial __________________________________________153

  4.1.2. Aspectes previs a la programaci ____________________________154

  4.1.2.1. Factors a tenir en compte en organitzar els continguts del procs

  densenyament-aprenentatge ___________________________154

  4.1.2.2. Organitzaci del grup classe ____________________________156

  4.1.2.3. Prioritzaci de la mecnica o la comprensi: els mtodes

  daprenentatge ______________________________________157

  4.2. La grafia ________________________________________ 158

 • 4.2.1. Laprenentatge del traat de les grafies _______________________158

  4.2.1.1. Seqncia daprenentatge ______________________________159

  4.2.2. El model________________________________________________165

  4.2.3. Aprenentatge del lligam: el pas a la cursiva____________________168

  4.2.2.1. Quan realitzar el canvi _________________________________169

  4.2.2.2. Necessitat dacompanyar els infants en el procs____________170

  4.2.2.3. Com fer el canvi. Recursos a utilitzar _____________________172

  4.2.4. Lordre dintroducci ______________________________________183

  4.2.5. La inclinaci____________