Programa eleccions municipals 2015 PSC Vilanova del Vallès

Click here to load reader

 • date post

  22-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Programa eleccions municipals 2015 PSC Vilanova del Vallès

Transcript of Programa eleccions municipals 2015 PSC Vilanova del Vallès

docx

PROGRAMA

ELECCIONS MUNICIPALS 20154 EIXOS i 300 PROPOSTES, PER A UNA VILANOVA COHESIONADA, EMPRENEDORA, FELI I BEN GOVERNADA

24 DE MAIG DE 2015

Per tu i per Vilanova

Benvolgut i benvolguda :

El proper 24 de maig elegirem novament els regidors i regidores del nostre Ajuntament, i lequip de persones que vols que governi Vilanova els propers quatre anys . Durant aquest mandat que acaba he estat Regidora en el nostre Ajuntament i he defensat, per sobre de tot, els interessos dels vens i venes de Vilanova.

Ara em presento de nou, en nom dels Socialistes de Catalunya, juntament amb un grup dhomes i dones independents (Candidatura de Progrs) , que coneixen la feina que he fet com a regidora i creuen fermament en el nostre projecte de poble, un projecte al servei del benestar de les persones. Junts, formem la candidatura PSC-CP.

Tinc lhonor dencapalar aquesta llista electoral, formada per vens i venes dels diferents barris de Vilanova. Les nostres professions sn: funcionaris/ries, graduat social, enginyers, professors, petits empresaris/ries, tcnics, pedagog, comptable, entre daltres. Som gent preparada i lluitadora, amb formaci i experincia i un fort comproms social.

s el moment de donar un impuls diferent al nostre poble, i saber aprofitar les oportunitats que Vilanova ofereix per construir un futur millor per als nostres fills i filles, preservar el nostre paisatge i aportar riquesa i qualitat de vida.

Et prego doncs, ens donis el teu vot el proper dia 24, per tal de poder governar Vilanova, i tingues per segur que si confies en nosaltres no et defraudarem.

Per tu i per Vilanova

Mariallusa Ferr GarciaCandidata a lalcaldiaPSC-CP

Vilanova del Valls, maig 201

NDEX

1er. Eix TERRITORI I MEDI AMBIENT Vilanova cohesionada Vilanova 2025 Barris Seguretat, mobilitat i transport Habitatge Medi ambient Noves tecnologies

2on. Eix ECONOMIA I TREBALL Vilanova emprenedora Empresa Comer Turisme rural Treball

3er. Eix ATENCI A LES PERSONES Vilanova feli Educaci Cultura Esport Benestar social Salut Gent gran Joves Dones

4rt. Eix UN GOVERN COMPETENT I PROPER Vilanova ben governada Bon gestor. Transparent Proper Participatiu Innovador

1er. Eix TERRITORI I MEDI AMBIENT

Vilanova cohesionada

Vilanova 2025

Barris

Medi ambient

Seguretat, mobilitat i transport

Habitatge

Noves tecnologies

Vilanova 2025: Planificar el futur, construir el present: Elaborarem un Pla estratgic de la Vilanova del 2025 i revisarem i adaptarem el planejament urbanstics als seus objectius.

BarrisConnexi entre barris: Transport: Crearem un transport pblic (bus municipal) per corregir lactual desconnexi entre el centre urb i els diferents barris del municipi. Acabarem la xarxa de camins de vianants i de carrils per a bicicletes.

Lnies elctriques: Treballarem per aconseguir el soterrament de la lnia de mitja tensi de davant de Institut dEnsenyament Secundari. Negociarem amb la Generalitat i amb les companyies de serveis el desplaament de la lnia dalta tensi, aprovat en el Ple Municipal, que travessa els barris: barri Rodes, Can Cebri i Casa Alta.Manteniment dels carrers, places i espais pblics: Millora del manteniment per aconseguir uns mateixos ratis de qualitats en tots els barris del municipi tant en neteja viria, com en manteniment del ferm i de lenllumenat.Mateixos serveis per a tots els barris: gas, aigua, electricitat, connexi Internet: ne-gociarem amb les companyies de serveis un Pla dinversions i un calendari dexecuci per portar els serveis bsics a tots els barris. Farem una Auditoria econmica i de gesti del servei de laigua.

Manteniment dels boscos i les zones perimetrals: Estudiarem iniciatives econmiques viables i sostenibles mediambientalment que ajudin al seu manteniment.Les Roquetes: farem una Auditoria dImpacte Ambiental que determini limpacte ocasionat per lactivitat de la Pedrera i el monodipsit de residus de la construcci en el paisatge i en els habitatges de lentorn. Ens oposarem a la reobertura de la Pedrera i la planta de residus.Barri Rodes: Oferirem a la Generalitat que el Barri Rodes sigui un barri pilot dins del programa de millora i normalitzaci de les urbanitzacions de Catalunya, i evitar els elevats gravmens urbanstics. Retirarem lactual projecte i revisarem el planejament aprovat i els projectes de reparcellaci i urbanitzaci per tal de fer viable econmica i tcnicament la urbanitzaci del barri, i assegurar un tractament just entre propietats. Elaborarem un estudi social per tal de cercar solucions assequibles a la realitat social i econmicament diversa dels habitants del barri.Santa Quitria: Reduirem la participaci econmica en el projecte durbanitzaci del barri Rodes dels propietaris del sector del barri de Santa Quitria, al finanament daquells serveis comuns dels quals sen beneficin, cas que aquests hagin de ser finanats pels propietaris dins del projecte durbanitzaci.Can Rabassa: Treballarem juntament amb els propietaris per garantir la correcta urbanitzaci del barri.Can Cebri: Arranjarem els acabats de les obres durbanitzaci i serveis que queden pendents. Retornarem els diners sobrants als vens.Casa Nova: Tindrem cura dels espais de lentorn, parterres i eliminarem labocador de terres existent.Eixample: Oferirem als propietaris la possibilitat de reconversi a nous usos dels excedents de locals buits. Farem un millor manteniment del terra i de les zones verdes dels carrers i de la Plaa Pasos Catalans, per tal denfortir la seva centralitat. Casc Urb: Installarem tanques o elements de protecci a la Riera del Sorral, que evitin el perill de lactual accessibilitat dels infants..

Medi Ambient Energies renovables: Fomentarem ls de les energies renovables en els serveis pblics denllumenat i calefacci. Promocionarem ls privat mitjanant programes de sensibilitzaci i incentius fiscals.Ecoconstrucci: Crearem un espai pilot dexperimentaci en laplicaci de les energies renovables i la ecoconstrucci.Mesures anticontaminaci: Incentivarem les mesures anticontaminaci mitjanant bonificacions fiscals, com per exemple reduint lImpost de circulaci dels vehicles elctricsDeixalleries: Promocionarem ls de les deixalleries i crearem el carnet dusuari que donar dret a bonificacions a la taxa descombreries per ls adequat daquest servei.Recollida olis usats: Els olis usats sn altament contaminants. Crearem un servei de recollida dolis domstics usats Ecocompostatge: Promocionarem lelaboraci decocompostatge tant a nivell pblic com privat mitjanant el repartiment dun major nombre de compostadores domstiques.Reciclatge: Fomentarem el reciclatge i la transformaci de productes usats.Qualitat de les aiges: Vetllarem per la qualitat de les aiges de la nostra conca fluvial i en especial del riu Mogent.Vies Verdes Vilanova (VVV): Crearem el mapa de les 3 Vs, completant els itineraris de les Vies Verdes de Vilanova que potencin els circuts natura. Promourem les sortides natura pel nostre terme municipal, incloent-les dins de loferta ldica municipal i comarcal.

Camins fluvials: Farem zones desbarjo i descans al cam fluvial del riu Mogent perqu sigui zona de passejada i oci.

Patrimoni mediambiental: Preservarem lentorn i difondrem el patrimoni medi ambiental del municipi.

Horts urbans: Crearem dhorts urbans de lloguer social per aquells ciutadans que en tinguin necessitat.

Arbres adequats al medi: Farem plantaci darbres en les places i carrers del municipi amb les espcies adequades al medi, que garanteixin lombra a lestiu i el sol a lhivern.Natura propera: Rodejats de natura promourem el seu coneixement.Taller de prctiques ecolgiques i jardineria: Farem Tallers per a la difusi i laprenentatge de les alternatives i tcniques ecolgiques tils al nostre mbit privat. Per a laprenentatge de les tcniques bsiques i perfeccionament. Comissi de Promoci del Medi ambient: Crearem una Comissi municipal per a la Promoci del Medi ambient, encarregada de que la poltica de Medi Ambient sigui un vector que influeixi en totes les poltiques.

HABITATGEHabitatge jove: Crear una oferta pblica dhabitatge x joves en rgim de lloguer assequible i sostenible mediambientalment, que permeti lemancipaci dels joves i lexperincia vital de compartir alguns serveis.Conservaci habitatges: Incentivarem la conservaci dels edificis mitjanant reduccions fiscals.Barreres arquitectniques: Aprovarem reduccions fiscals per a les obres deliminaci de barreres arquitectniques.Estalvi energtic: Concedirem ajuts a les obres de rehabilitaci dhabitatges que fomentin lestalvi energtic i les energies alternatives.Stock excessiu de locals comercials: Estudiarem la reconversi del stock excessiu de locals comercials a altres usos, principalment dhabitatge i equipaments

SEGURETAT, MOBILITAT I TRANSPORTBus municipal: Crearem un transport municipal (bus) que enllaci els barris de Vilanova.Millora de les senyalitzacions horitzontals i verticals: Millorar les senyalitzacions i canviar aquelles que en lactualitat representen un perill.Reductors de velocitat: Installarem reductors de velocitat en els carrers i punts negres del trnsit rodat que creen perillositat.Protecci Civil: Potenciarem i donarem mitjans i suport tcnic al Servei de Protecci Civil perqu puguin dur a terme amb millors condicions les seves