TORTOSA E-Costa extracte - Museu de Horta de Sant Joan Alfara de Carles Paüls Arnes Tivenys 251...

Click here to load reader

 • date post

  27-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of TORTOSA E-Costa extracte - Museu de Horta de Sant Joan Alfara de Carles Paüls Arnes Tivenys 251...

 • B A I X E B R E

  TortosaErnest Costa i Savoia

  guies per veure i viure

  Tortosa

  Baix Ebre

 • Amb el suport de

  Edita Arola Editors

  daquesta edici Arola Editors

  1a edici

  del text i les fotografies Ernest Costa i Savoia

  Assessorament referit al text

  Jordi Llad Josep Maria Massip i Gibert

  Rafel Balada i Llasat

  Assessorament botnic

  Rafel Balada i Llasat

  Logotip A Espaiet Lloren Brell

  Disseny grfic

  Felix & Paula

  @ del dibuix de la pgina 157

  Dolors Pinatella

  Suport tcnic

  Anna Bricha i RicartJoan Costa i Bricha

  Pep Armengol

  Revisi dels mapes i els itineraris

  Joan Pontacq i Seguranyes

  Correcci lingstica

  Jordi Gavald Batalla

  Impressi Grfiques Arrels

  ISBN

  Dipsit legal

  T

  La majoria de dades daquesta guia shan obtingut entre els anys 2008 i 2014

  Agraments

  Arxiu Comarcal del Baix Ebre per la cessi de les fotografies

  Ernest Costa i Savoia

  Tortosa

  Baix Ebre

  9

  guies per veure i viure

 • 6

  Introducci

  Mapa general 8Terra compartida 9Mapes locals 10Calendari 16

  La ciutat

  SORTIR DE LOBLIT 21Del barri de Ferreries al nucli histric de Tortosa pel pont del Tren 24Passeig urb 30Llaguters 40Capitans 46Aumediaires 48Pescadors 51

  Ciutat de Tortosa des de les figueres de pala que arralen a les muralles que la protegien

  7

  Sumari

  Els voltantsPELS CAMINS DE BARCELONA 57De Tortosa a Coll de lAlba, hostal de Don Ramon, Fullola, bassa del Povet de lAmors, Btem i Tortosa 60

  CARO 107

  De Ferreries a Caro pel cargol de Tortosa i port dels Pous de la Neu 110La costa del Port, al voltant de la font del Bassi 132Del portell del Cargol a tossa del Rei (als mapes dita tossa de la Reina) 140Del port dels Pous de la Neu a lrea Recreativa de Cova Avellanes, Carlares, Millers i les Bassetes 142Solitud a lombria de Caro 164

  VIDA DESPRS DE LA MORT 169Crnica grfica dun ressorgir 172

  ndex toponmic 184Glossari 194Bibliografia i cartografia 196Adreces 198Agraments 200

 • TGV

  Horta de Sant Joan

  Alfara de Carles

  PalsArnes Tivenys

  Coll de Som251

  la Snia

  TORTOSA

  Tortosa no seria ciutat capital sen-se lEbre. Lo Riu, per als vens. Per no sexplicaria sense el Port, entenent amb aquest nom lampli territori mun-tanys presidit pel cim de Caro i que depassa de manera ambigua lespai municipal davui dia o els que shan determinat en temps pretrits. El Port en concret, els Ports en general i el riu, sn escenografies imprescindibles on emmarcar la ciutat. Per als tortosins sn una referncia inequvoca i una font de recursos, particularment fores-tals, sostinguda segle rere segle. Ms encara, s un sentiment arrelat al cor de cadascun dels seus ciutadans.

  Tortosa s la gran i indiscutible capi-talitat de lrea central dels Pasos Ca-talans, amb una irradiaci que arriba molt i molt lluny i que ve dantic: fa cap a mil cinc-cents anys ja era seu episcopal! Amb aquesta avior a les-quena Tortosa ha estat capa daglu-tinar territoris molt distints, donant-los un sentiment de terra compartida. Els abraats pel bisbat tenien, fins fa poc

  ms de mitja centria, els punts ex-trems a Maials, al Segri garriguenc, a lHospitalet de lInfant, ja al Camp, a Almenara, ja fora ms avall de Caste-ll de la Plana, i a Forcall, als Ports en-tesos com a comarca.

  En el llibre que teniu a les mans no hi trobareu tot aquest extens marc per-qu no sadiria amb lobjectiu propo-sat. Com en els altres volums de la collecci mhe ocupat, sobretot, dels Ports corresponents a cadascuna de les municipalitats que hi tenen terri-toris, per prenent aquests mbits no-ms a grans trets, que ja s sabut com els lmits administratius poden anar per una banda i els escenaris de la ge-ografia i la voluntat dels homes per una altra. Naturalment, per a satisfer la meva finalitat dexplicar els Ports te-nint molt presents les persones minte-ressen ms aquests escenaris que no pas els cenyits per unes lnies traades damunt dun mapa.

  9

  Terra compartida

 • Barranc de Vallservera

  Barranc

  de Va

  ll de

  la

  F

  iguera

  Farrbio798

  Tossa del Rei1114

  Refugi de Caro Pepito

  Anguera

  Barranc de la C

  aramella

  Ba rranc de C

  ova l ta

  Can

  al d

  e X

  erta

  Barra

  nc

  de L

  lo

  re

  t

  Barranc de Lloret

  Tosseta Rasa1217

  Barranc de la V

  all

  Barranc de la Galera

  Can

  al d

  e X

  erta

  Barranc de les Carroveres

  Mola la Cabra 801

  lEspina1181

  les Foies

  los Llinars

  Regatxol

  lo F

  orca

  llet

  Mola d

  e Cat

  >

  a la Snia

  >

  a Fredes

  1

  Pals

  Alfara de Carles

  Tossal de Montcl

  960

  Penyaflor

  Mas de Barberans

  1:200.000

  1.000m 1.000m0

  TERME MUNICIPAL DE TORTOSA

  Punta de la Barcina1354

  Mola el Boix 1334

  Caro 1441

  Mola de la Castellona1034

  Mola del Moro936

  Lloret

  lo Rastell528

  Roca Xapada 986

  Casa Forestal

  Catinell 1347

  Casetes Velles

  Morral de Catinell 1235

  les Seri

  ssoles

  el Toscar

  Mola el Boix

  Mas de Millers

  Mas de Carlares

  Barran

  c de Fullola

  Canal de lEsquerra d

  e lEbre

  lAldea

  Amposta

  MasdenvergeSanta

  Brbara

  Camp-red

  Vinallop

  >a Lleida >a Rasquera

  >

  a Bar

  celo

  na

  AP-7

  lEbr

  e

  >

  a Valncia

  >

  a Valncia

  Btem

  Aldover

  TivenysXerta

  els Reguers

  Roquetes

  FerreriesRaval de Cristo Tortosa

  Jess

  La Galera

  Serra del Boix

  Creu de Santos942

  Mola de Fullola 493

  Mola Porquera 474

  les M

  oles

  Torre de Fullola

  Corral de lAlentar

  Mas de Lled

  Bassa del Povet de lAmors

  Creu de Collred

  384

  Cam

  de Fullo

  la

  Cam de B

  arcelo

  na

  Hostal de Don Ramon

  Hostalel de la Mosca

  Cam

  del Mas d

  e Ll

  ed

  Serra de Card

  Cam

  del

  Ran

  xero

  Ermita del Coll de lAlba

  Ermita de Mig Cam

  Vall den Rub

  (o Rob)

  Barranc de Sant An

  toni

 • Ba r ranc de ls Tanca ts

  a Tivenys

  >

  Barranc dels

  Barranc de la

  Val

  l

  den

  R

  obi

  Barranc del Rastre

  Can

  al d

  e lEs

  quer

  ra d

  e lEb

  re

  l E

  bre

  Ba rranc de l Tor ren t

  Bar ranc de ls Es

  t rets

  Cementeri de Btem

  Tortosa

  Barra

  nc de

  Caputxin

  s

  2

  Btem Caseta Vella de Sagasta Caseta de

  Flor de LlumCaseta de la Fariga

  Mas de Lled

  Caseta de Jover

  Cam

  del

  Mas

  de

  Lled

  Mas del Bisbe

  Codina del Botet

  Portell de Tragafetges

  Illa dAud

  Bassa Gran

  Bassa de Saranau

  Sendera de Montaspre

  Les Banyeres

  Bassa del Coll de lAlba

  Caseta de Mija Mquila

  Mina del Ciment

  Creu de Collred

  384

  Ermita de Coll de lAlbaSant Josep de la Muntanya

  Museu de Tortosa

  Remolins

  Ermita de Mig Camla Simptica

  Capella dels Reis

  FULLOLA1:50.000

  500m 500m0

  Costa de les Crevetes

  Cam

  de lA

  lenta

  r

  Hort

  a de

  Pim

  p

  Barr

  an

  c d

  e C

  oll

  de

  lAlba

  Bar ra

  nc de

  l a G

  alia

  ssa

  a Rasquera

  >

  Barranc del Morell

  Barranc del Foraster

  Barranc de la Font de la Grcia

  Barran

  c de Fu

  llola

  Barran

  c de C

  am

  arles

  els Valons

  Barranquet de C orreus

  Barranquet d

  e Mola Po

  rqu

  era

  Barranc del Toto

  Barranc del Favaret

  Cam

  del

  Fav

  aret

  Cam

  del Filato

  Cam

  del

  R

  anxe

  ro

  Cam

  de Bar

  celona

  >al Perell

  Corrals de la Peixera

  Corral de lAlentar

  Caseta dels Guardes de Fullola

  Mas de Bermejo

  Hostalet de la Mosca

  Collv

  ent

  s

  Garrofer BordCorreus

  les Barraques

  Mas de Regina

  Torre de Fullola

  Mas de Piga

  Caseta de Bages

  Parc Elic del

  Baix Ebre

  Basses de la PalleraBassa del Povet de lAmors

  Fullola

  les Moles

  Povet de lAmors

  Bassa de Nou Carreres

  Pla del Bif

  Caseta dels Guardes

  Hostal de Don Ramon

  Torre de Vinaixarop

  Mola de Punx372

  Parc

  Elic de

  Tortosa

  Barranc dels Pixadors

  Mola de Fullola493

  Cova Fumada

  Cam de Guerra

  lEncrusa626

  Mola Porquera 475

  lo Moll 644

  Send

  era

  de le

  s C

  oves

  del

  Lla

  mp

  Mallada de les Coves del Llamp

  Cam

  de Fullola

  Coll de la Mola

  GR

  -192

 • Barranc de Farrbio

  Barranc de la Vall den Pastor

  Barranc de les Canals

  Barranc de la Caramella

  Barra

  nc d e

  Val

  l de la

  Figuera

  >

  als Llinars

  >

  a Fredes

  lo Campanari

  Pas de la Barcina

  Revolta dAufara

  lo Portell

  Rac Roig

  Basse

  s de l

  a Cara

  mella

  Costa del Port

  Cam de

  la Ga

  varda

  Cam de

  Carlares

  CARO1:75.000

  500m 500m0

  CARLAR