Search results for A achega de Galicia ao quentamento global

Explore all categories to find your favorite topic

1. A ACHEGA DE GALICIA AO QUENTAMENTO GLOBAL As emisións de gases de efecto invernadoiro en Galicia (1990-2012) Unha sucesión de fortes temporais asolou a costa galega…

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.…

A CESIÓN PARCIAL DO IRPFOtero, A.B.; Alén, M.E.; Domínguez, T. Turismo LGTB. Unha aproximación... Revista Galega de Economía, vol. 23,

1.               A competencia dixital 2. Achega das novas aplicacións dixitais á clase de inglés Obxectivos do curso: • Promover o uso das novas tecnoloxías…

Normal(PLAN ICTUS) Subdirección Xeral de Planificación e Programación Asistencial Lugar: Santiago de Compostela GALICIA 2016 PRESENTACIÓN En Galicia

ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALICIA 2020 INSTRUCIÓNS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARA OSAS PRESIDENTESAS DAS XUNTAS ELECTORAIS Aprobado por Acordo do Consello da Xunta de…

ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALICIA 2020 INSTRUCIÓNS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARA OSAS PRESIDENTESAS DAS XUNTAS ELECTORAIS Aprobado por Acordo do Consello da Xunta de…

Hai cousas que parecen lousas. Unha nova achega á fraseoloxía do Cachafeiro Forcarei1 Ramón Anxo Martíns Seixo Escola Oficial de Idiomas de Vigo Resumo: Edición de 542…

1.              A competencia dixital 2. Achega das novas aplicacións dixitais ás linguas estranxeiras Obxectivos do curso: Promover o uso das novas tecnoloxías…

GUÍA PARA OA PERITO PSICÓLOGOA FORENSE Esta guía foi elaborada pola Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia María…

PLAN DE ASISTENCIA AO ICTUS EN GALICIA (PLAN ICTUS) Edita: Xunta de Galicia Consellería de Sanidade Servizo Galego de Saúde Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria Subdirección…

1º cuadrimestre 20202021 Campus Remoto Inscrición: campusactivouvigogal D es eñ o: Á re a de Im ax e V ic er re ito ría d e Co m un ic ac ió n e Re la ci ón s In st…

PLAN DE ASISTENCIA AO ICTUS EN GALICIA (PLAN ICTUS) Edita: Xunta de Galicia Consellería de Sanidade Servizo Galego de Saúde Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria Subdirección…

1. Maxisterio Infantil curso 2010/2011AS TIC.Unha nova achega ó mundoPatricia Iglesias GómezLorena Vilaboa VázquezG. 3.4Novas Tecnoloxías Aplicada á EducaciónLina Iglesias…

POS+ 2017 PRESENTACION 14 12 2016P O S+ 2017 - FINALIDADE: PLAN ÚNICO P O S+ 2017 SUBVENCIÓNS QUE SE MANTEÑEN NO 2017 Servizos de normalización

1 Este traballo1 que teñen diante é caracteristicamente sociolóxico: pouca literatura e moitas táboas e gráficas Non o fago por mal ou sadismo ou por non ter lectores…

QUEN CATA? Esta e outras moitas respostas podes atopalas no interiorPRESUME DE GALICIA Hai moitas razns para estar orgullo-sos da nosa terra e ter esperanzaA GALICIA QUE…

LUNS 25 DE MAIO DE 2020 Nº 118 ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALICIA – 12 DE XULLO - 2020 OFICINA DO CENSO ELECTORAL – DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LUGO Anuncio Relación…

SILVICULTURA E SERRADOIROS Evolución sectorial da sinistralidade en Galicia do ano 2010 ao 2013 Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral Marzo 2015 2 Autor: Manuel…

EDITORIAL Xeración Responsable 4 Brecha salarial e desigualdade 8 Francisco Conde , conselleiro de Economía, Emprego e Industria 12 TWEETS DESTACADOS grupos de interese…