Singulars: Ricard Verges - Graficos (25.01.2010)

Click here to load reader

 • date post

  30-May-2018
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Singulars: Ricard Verges - Graficos (25.01.2010)

 • 8/14/2019 Singulars: Ricard Verges - Graficos (25.01.2010)

  1/8

  Visats direcci d'obra. Total 1997-2009: 7,3 millons d 'habitatges

  CC.AA per so ta de la mitja espanyola per mi l habitants (13,4)

  And.Oest

  I

  I

  I

  Espanya

  ________ Arag

  __ Astries

  ____ Lle

  _______ Galcia

  ____ Nav.

  Catalunya

  Madrid

  Euskadi

  __ Extrem.EE.UU.

  Franai

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  1993

  1994

  1995

  1996

  1997

  1998

  1999

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  Espanya

  Andalusia Oest

  Arag

  Asturies

  Lle

  Galcia

  Navarra

  Catalunya

  Madrid

  Euskadi

  Extremadura

  EE.UU.

  Frana

  Visats direcci d'obra. Total 1997-2009: 7,3 millons d 'habitatges

  CC.AA per damunt de la mit ja espanyola per mil habitants (13,4)

  ______

  Espanya

  ______ Andal. Est

  _______ Balears

  Canries ____

  ______ Cantabria

  _______ Cast. Est

  _____ Cast.-L.M.

  _______ Com.Val.

  ________ Mrcia

  _______ La Rioja

  EE.UU.

  Frana,

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  1993

  1994

  1995

  1996

  1997

  1998

  1999

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  Espanya

  Andalusia Est

  Balears

  Canries

  Cantabria

  Castella Est

  Castella-L.M.

  Com. Valenciana

  Mrcia

  La Rioja

  EE.UU.

  Frana

 • 8/14/2019 Singulars: Ricard Verges - Graficos (25.01.2010)

  2/8

  Contrataci d'Obra Pbli ca. Total 1997-2009: 345.000 millons d'euros

  CC.AA. per damunt de la mitja espanyo la (607 euros per any i habitant)

  Espanya,

  Franan

  0

  200

  400

  600

  800

  1.000

  1.200

  1.400

  1.600

  1.800

  2.000

  1993

  1994

  1995

  1996

  1997

  1998

  1999

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  Espanya

  Arag

  Astries

  Cantbria

  Castella i Lle

  Catalunya

  Euskadi

  La Rioja

  Frana ponderada

  Contrataci d'Obra Pbl ica. Total 1997-2009: 345.000 millons d'euros

  CC.AA. per sota de la mitja espanyola (607 euros per any i habitant )

  Espanyar

  Franan

  0

  200

  400

  600

  800

  1.000

  1.200

  1.400

  1.600

  1.800

  2.000

  1993

  1994

  1995

  1996

  1997

  1998

  1999

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  Espanya

  Andalusia

  Balears

  Canries

  Castella-L.M.

  Com. Valenciana

  Extremadura

  Galcia

  Madrid

  Mrcia

  Navarra

  Frana ponderada

 • 8/14/2019 Singulars: Ricard Verges - Graficos (25.01.2010)

  3/8

  Crdit al promotor

  Fonts: Banc d'Espanya

  Index base Maastri tch i rtols en milions d'euros

  Promotors

  324.000

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 • 8/14/2019 Singulars: Ricard Verges - Graficos (25.01.2010)

  4/8

  Crdit interbancari i crdit al promotorFonts: Fons Monetari Internacional i Banc d'Espanya

  Index base Maastritch i rtols en milions d'eurosEspanyaa437.000

  Frankfurtl

  ndex1=1997

  Maastritch

  Promotors324.000

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 • 8/14/2019 Singulars: Ricard Verges - Graficos (25.01.2010)

  5/8

  Crdit interbancariFonts: Fons Monetari Internacional

  Index base Maastri tch i rtols en milions d'euros

  Resta deiEuropa

  IrlandaM169.000

  Maastritch

  ndex1=1997

  Frankfurtl

  Espanyaa437.000

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 • 8/14/2019 Singulars: Ricard Verges - Graficos (25.01.2010)

  6/8

  Tributs dels sobrepreus immobiliaris i finanament d'obra pblica

  Estimacions segons Comptabilitat Nacional i Ministeri de Foment

  Acumulats 1997-2008 en milions d'euros

  IS dels excedents

  d'explotaci im-

  mobiliaris i de sl

  182.000 millons

  Sobrelicitaci

  d'obra pblica184.050 millons

  0

  20.000

  40.000

  60.000

  80.000

  100.000

  120.000

  140.000

  160.000

  180.000

  200.000

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 • 8/14/2019 Singulars: Ricard Verges - Graficos (25.01.2010)

  7/8

  COMPTES DE QUOTES HIPOTECRIES (CAPITAL+ INTERESSOS)En % de la renda de les llars i en euros corrents a mitg 2009. Banc d'Espanya i INE

  _____ sense refinancement

  107%

  INTERESSOSi

  50%

  267%

  _____ amb refinancement

  Quotes 1997-2009ii en mil millons d'eurosm

  Generades: 2.990Liquidades: 1.010Pendents: 1.980

  dels quals crditsa la promoci: 320

  QUOTES TOTALS

  31%

  151%

  CAPITALi

  44%

  crdit al promotor ____

  0%

  50%

  100%

  150%

  200%

  250%

  300%

  1985

  1987

  1989

  1991

  1993

  1995

  1997

  1999

  2001

  2003

  2005

  2007

  2009

  2011

  2013

  2015

  2017

  2019

  2021

  2023

  2025

  2027

  2029

  2031

  2033

  2035

  %rendadellars

 • 8/14/2019 Singulars: Ricard Verges - Graficos (25.01.2010)

  8/8

  Renda per llar bruta i neta d'hipoteques. CC.AA. agrupades

  Comptes Regionals. Volum en euros 2006. 1985-2008

  Esp Navarra-Euskadi

  N-E

  Mad

  Bal

  CatAra-Cant-Rio

  Val-Mur-Cana

  Ast-Gal-CiL

  And-C-LM

  Ext

  Espanyaa

  Madridb

  Catalunyaa

  Balearsn

  Arag-Cantbria

  La Rioja

  Extremadura

  Ast. Galcia

  Cast.i Lle____

  Andal-Cast.-L.M

  Valncia-Mrcia

  Canries

  15.000

  20.000

  25.000

  30.000

  35.000

  40.000

  45.000

  50.000

  1993

  1994

  1995

  1996

  1997

  1998

  1999

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008