teknologia berriak hezkuntzan-ereduak

of 28/28
2011 Egilea: Buruntza taldea Partaideak: Amaia Esnal Esti Mujika Aitziber Ugartemendia TEKNOLOGIA BERRIAK ESKOLAN
 • date post

  26-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  1

Embed Size (px)

description

teknolgia berriak eskoletan lantzeko eredu ezberdinak

Transcript of teknologia berriak hezkuntzan-ereduak

 • 2011

  Egilea: Buruntza taldea

  Partaideak:

  Amaia Esnal

  Esti Mujika

  Aitziber Ugartemendia

  TEKNOLOGIA BERRIAK ESKOLAN

 • TEKNOLOGIA BERRIAK ESKOLAN 2011

  2 BURUNTZA TALDEA

  AURKIBIDEA

  1. KOKAPENA ............................................................................................................ 3

  1.1. SARRERA ......................................................................................................... 3

  1.2. ABIAPUNTUA: EUROPAR BATASUNA ............................................................... 3

  1.3. EUSKAL HERRIAN GARATU DIREN EGITASMOAK .............................................. 5

  2. PROIEKTUAK.......................................................................................................... 9

  2.1. IKASYS PROIEKTUA .......................................................................................... 9

  2.1.1. KOKAPENA ............................................................................................... 9

  2.1.2. IKASYS: ZER DA? ..................................................................................... 11

  2.1.3. FUNTZIOAK ............................................................................................ 11

  2.1.4. HELBURUAK ........................................................................................... 12

  2.1.5. IKASYS SISTEMAREN OSAGAIAK ............................................................. 13

  2.1.6. PROZEDURA ........................................................................................... 14

  2.2. ESKOLA 2.0 .................................................................................................... 15

  2.2.1. KOKAPENA ............................................................................................. 15

  2.2.2. HELBURUAK ........................................................................................... 15

  2.2.3. IRAKASLEEN PRESTAKUNTZA.................................................................. 16

  2.2.4. EKIPAMENDUA ...................................................................................... 17

  2.2.5. EDUKIAK ................................................................................................ 19

  2.2.6. LANKIDETZA PROIEKTU TELEMATIKOAK ................................................. 19

  2.3. IKT HELDUTASUN EREDUA............................................................................. 23

  3. ONDORIOAK ........................................................................................................ 25

  4. BIBLIOGRAFIAFIA ................................................................................................ 27

 • TEKNOLOGIA BERRIAK ESKOLAN 2011

  3 BURUNTZA TALDEA

  11 KKOOKKAAPPEENNAA

  1.1 SARRERA

  Gaur egungo gizartean teknologia berriek duten eragina itzela da. Informazioa ulertu

  eta lantzeko modu berri bat osatu da, teknologia berrien sarrera bizkorrarekin batera.

  Aurrerakuntza handiak eman dira oso denbora laburrean. Komunikabideak nagusitu

  dira elkarrekintza sozialerako lanabes gisa. Aurrerakuntza hauek, informatika,

  telekomunikazioak eta ikus- entzunezkoen esparruen arteko loturarekin batera eman

  dira.

  Informazioaren gizartea sustatzeko eta aldaketak esparru guztietara hedatzeko,

  administrazioek eta instituzio publikoek politika zehatzak indarrean jartzen dihardute

  azken urteotan.

  Orobat, testuinguru teknologiko berrira aldaketa sustatzeko helburua duten politika

  eta egitasmoak dira, telekomunikazioen esparrua egituratzeaz gain, promozionatu,

  sentsibilizatu, baliabideak zabaldu eta herritarren eskura jarriaz. Funtsean, herritarren

  artean informazioaren gizartean bizi eta lan egiteko moduko jakintza eta joerak

  sustatzeko.

  1.2 ABIAPUNTUA: EUROPAR BATASUNA

  Informazio gizartea sustatzeko abiapuntua Europar Batasunaren esparruan kokatzen

  da. Zehazkiago, Bangeman Informean (1994). Bertan jasotzen dira IKT en inguruko

  lehen gogoetak. Informe honek inflexio une garrantzitsua suposatuko du, ordutik

  aurrera ekintza plan garrantzitsuak jarri baitira martxan. Plan bakoitzak helburu

  zehatzak jaso ditu, unean uneko helburu eta beharrei loturikoak.

 • TEKNOLOGIA BERRIAK ESKOLAN 2011

  4 BURUNTZA TALDEA

  Hezkuntzari garrantzia handia eman zaio ibilbide honetan, aldaketa prozesu honetan

  funtsezko papera jokatzen duen esparrua baita. Ikuspegi hau jasotzen du Europa a la

  vanguardia de la Sociedad de la Informacin planak (1996).

  Egitasmoen artean, duen garrantziagatik, eEurope 2000 iniziatiba aipatu behar da,

  Lisboako estrategian oinarriturikoa (1999). eEurope iniziatibaren baitan, bi plan

  estrategiko garatu dira: eEurope 2002 eta eEurope 2005. Oinarrian, Hezkuntzak

  informazioaren, komunikazioaren eta ezagutzaren gizartera egokitzeko ikuspegia

  biltzen du, bai eta horretarako hezkuntzak funtsezko duen digitalizaziorantz urratsak

  emateko helburua ere.

  Hezkuntzaren esparruan urrats garrantzitsua ekarri zuen 2001. urtean Europako

  Batzordeak osaturiko informeak: Futuros objetivos de los sistemas educativos.

  Etorkizunerako helburuak bateratzea lortu zuen. Hala nola, hezkuntzaren kalitatea

  hobetzea Europan, irakasleen formazioa eta alfabetizazioari garrantzia emanez;

  edozein adinetan ikasteko aukera erraztu eta zabaltzea; oinarrizko gaitasunen

  definizioa eguneratzea, batez ere IKT ei loturiko ezagutzen esparruan; mugikortasun

  eta hizkuntzen ezaguera sustatuz, ikaskuntzaren lurralde esparrua Europara eta

  mundura zabaltzea; eta baliabideak aprobetxatzea behar eta errekurtsoak egokituz.

  Ekarpen honi esker, eEurope 2002 ekintza planaren bidez Europar Batasuneko partaide

  guztiei IKT en sarrera sustatzeko beharrezkoak ziren egokitzapenak burutzeko esparru

  legala osatu zen.

  Aipatzekoa da eLearning (ikaskuntza teknologikoa) programa, hezkuntzan IKT en

  sarrera burutzeko bitarteko gisa. Programak hiru ildo nagusi bildu zituen: azpiegiturak,

  herritarren ezagutza maila, eta Hezkuntza Sistemaren egokitzapenak.

  Urte guztiotan aurrerakuntza handiak eman dira, eta egun, Lisboako helburu

  estrategikoetan oinarrituta, esparru estrategiko berria proposatzen du Europako

  Batzordeak: i2010 deritzona. Estatu partaideei, informazioaren gizarteak eskatzen

 • TEKNOLOGIA BERRIAK ESKOLAN 2011

  5 BURUNTZA TALDEA

  dituen aldaketei egokitzeko gomendio eta planak zuzentzeaz gain, herritarrek

  ezagutzaren gizartean behar dituzten konpetentziak zehazten dira bertan, hezkuntzak

  bermatu beharrekoak.

  1.3 EUSKAL HERRIAN GARATU DIREN EGITASMOAK

  Euskal Herrian, Eusko Autonomi Erkidegoan eta Nafarroan gobernu autonomiko eta

  foralak sustatutako egitasmoak ditugu alde batetik. Bestalde, Euskal Herri osoan

  hedapena duen Ikastolen Elkarteak, Teknologia Berriak eskolan txertatzeko azken 15

  urteetan garatu duen ildoa kokatu behar dugu. Izan ere, aipagarria baita Ikastolen

  Elkarteak aplikazio informatikoak berritu, egokitu eta eguneratzen diharduela azken

  urteotan. Edonola ere, Ikasys egitasmoak biltzen ditu IKT ak eskolan txertatzeko

  Ikastolen Elkarteak indarrean jarritako helburu eta urrats nagusiak.

  Europa mailakoek ez ezik, Espainia mailan sustaturiko egitasmoek ere eragina izan

  dute EAE eta Nafarroan. Lehen saiakerek porrot egin zuten Espainian, Info XXI Sociedad

  de la [email protected] para todos egitasmoak ez baitzituen bere helburuak bete. Horren

  ondotik, Comisin Especial para el Desarrollo de la Sociedad de la Informacin sortu

  zen, 2003. urtean. Ikuspegi aldaketa garrantzitsua ekarri zuen honek, IKT ak eskolan

  presente egotetik, IKT ak eskolan txertatzera igaro baitzen. Edonola ere, aldaketa

  nagusia 2004. urtean emango da, Espaa.es planaren bitartez. Teknologia berriak

  eskolan sarrera izateaz gain, horien benetako integrazioa emateko, eduki eta

  metodologia esparruko egokipenetan sakonduko baita.

  Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak osatzen duten marko autonomikoak 1999an eman zuen

  informazioaren gizartea eraikitzen hasteko urratsa. Europako mailarekin parekatzea

  helburu zuen iniziatiba jarri zen indarrean, eEuropa plana erreferentzi gisa hartuz.

  Hezkuntzan azpiegitura eta baliabideak txertatzeko pausua 2000. urtean kokatzen da,

  Iniciativa 2000tres planaren baitan. 2002an ordea, hobekuntza eman zen plan

 • TEKNOLOGIA BERRIAK ESKOLAN 2011

  6 BURUNTZA TALDEA

  berriarekin (PESI), Europa eta Estatu mailako ekintza planak erreferentzi gisa hartuta.

  Ekonomia esparruan ez ezik, hezkuntzan eragina izango du, pertsona guztiei beren

  garapenerako aukerak bermatzea biltzen baitu. Honela bada, eFormacin ildoak,

  teknologi berriak baliatuz, hezkuntzako maila eta esparru guztietan erantzun

  eraginkorrak ematea izango du helburu. Beharrezkoa izango da irakasleen formazioa

  ildo horretan. Horretarako baliabideak eta ekintza planak jarriko dira martxan. Gaur

  egun, irakasleen formazioa sustatzeko Garatu deritzon egitasmoa dago indarrean.

  Euskadi en la sociedad de la informacin planetik eratortzen da. Irakasleak formatzea

  funtsezkoa da eskoletan IKT txertatzeko. Helburu horrekin burutzen dira irakasleei

  zuzenduriko ikastaroak.

  Premia I planak, EAE ko eskola guztietan gutxieneko azpiegitura eta baliabide

  teknologikoak ezartzea sustatuko du. Plan Premia II berriz, IKT ak ikasgelara hedatzea

  bultzatuko du.

  Oro har, urte guztiotan emaitza garrantzitsuak lortu dira hezkuntzan plan hauei esker.

  Aipatzekoa da 175/2007 Dekretua, Oinarrizko Hezkuntzari buruzko kurrikuluma

  ezartzen baitu, gaitasun digitala euskal herritarrentzat gako gisa kokatzen baitu,

  Europako gomendioei eta Estatuko legediari jarraiki. Honi esker, IKT informatzeko,

  ikasteko eta komunikatzeko funtsezko aldagai gisa kokatzen dira.

 • TEKNOLOGIA BERRIAK ESKOLAN 2011

  7 BURUNTZA TALDEA

  Taula 1. EAEko dekretuaren kontzeptu mapa.

  Hezkuntza esparrura figura berriak ekarri zituen PESI iniziatibak, gaur egun EAE ko

  eskoletan indarrean jarraitzen dutenak: arduradun teknikoa eta IKT en

  dinamizatzailea.

  Nafarroako markoan, Nafar gobernuak azken urteetan sustaturiko IntegraTic eta

  InnovaTic egitasmoak aurkitzen dira. IntegraTic egitasmoa, Hezkuntza Ministeritzak

  indarrean jarritako Escuela 2.0 egitasmoarekin bat egiten du, bai helburuetan, bai eta

  horiek lortzeko sustatzen diren egitasmo praktikoetan ere. Innovatic egitasmoa berriz,

  Euroinnova planaren baitan kokatzen da. IKT en sustapena eta garapena ditu helburu,

  Nafarroako markoan aldaketa teknologikoa eta ekonomia garapena bultzatzeko

 • TEKNOLOGIA BERRIAK ESKOLAN 2011

  8 BURUNTZA TALDEA

  asmoz. Izaera osagarria du egitasmoak, aurretiazko egitasmoen filosofia biltzen baitu:

  II Plan de Actuacin para la Promocin de la Sociedad de la Informacin de las

  Telecomunicaciones en Navarra, eta Estudio Sectorial y Plan Estratgico del Sector TIC

  en la Comunidad Foral de Navarra.

  Ondorengo ataletan, IKT eskolan txertatzeko helburuarekin gaur egun EAE ko

  esparruan abian diren egitasmoak landuko ditugu: Ikasys, Eskola 2.0 eta

  Heldutasunaren eredua.

 • TEKNOLOGIA BERRIAK ESKOLAN 2011

  9 BURUNTZA TALDEA

  22 PPRROOIIEEKKTTUUAAKK

  Gaur egun martxan dauden proiektuak honakoak dira: IKASYS, ESKOLA 2.0eta IKT

  heldutasun eredua. Proiektu hauek banan-bana azalduko ditugu datozen orrietan.

  2.1 IKASYS PROIEKTUA

  2.1.1 KOKAPENA

  Informazio eta Komunikazio Teknologia (IKT)

  alorrean 15 urte baino gehiagoko eskarmentua

  metatua du eta euskarazko eta euskal kulturan

  ardaztutako software kurrikularra eta aisialdikoa

  ekoiztean aitzindaria izan da Ikastolen elkartea.

  Aplikazio informatiko propioak sortu eta berritzera

  iritsi da eta eskola barneko komunikazioa errazteko aplikazioak sortzen eta

  eguneratzen ere jarraitzen du.

  Ikastolek IKT planarekin dituzten helburuak

  Derrigorrezko irakaskuntza amaitzerakoan, ikasleek garatu beharreko gaitasunen

  artean oinarrizko IKT konpetentziak barneratuak izatea eta IKT en erabilpenaren

  bitartez, beste arlo edo ikasgaietan hobekuntzak lortzea da helburu bat eta bigarrena,

  IKTak txertatuz, ikastolen antolaketa eta kudeaketa eredu egokiak arakatu eta

  proposatzea. Hemen kokatzen da IKASYS.

  irudia 1. Haurrak

 • TEKNOLOGIA BERRIAK ESKOLAN 2011

  10 BURUNTZA TALDEA

  Ikasleek oinarrizko IKT konpetentziak barneratuak izatea eta erabiltzeko gai izate

  horretan, baliabide kurrikularrak sortzen dira eta horri erantzuteko sortzen da

  proiektua.

  Proiektuaren abiapuntua

  Kontuan izanik ikasle bakoitza ezberdina dela eta norberak bere erritmoa duela

  ikasteko orduan, bakoitzaren behar eta berezitasun horiei erantzuten asmatzea da

  hezkuntzaren arazo nagusietako bat.

  Eskolako zenbait eduki ariketetan landuaz eta memorizatuz barneratzekoak dira, eta

  arlo horietan sortzen da zalantza gehien, hor ikusten baita alde gehien edo berezitasun

  handienak ikasletik ikaslera. Bakoitzaren berezitasun horri irtenbide egokia emateko,

  Ikasleek ariketa batzuei erantzun behar izaten diete edo memoria ariketak egin behar

  izaten dituzte.

  Gaur egun arazo honi honela erantzuten zaio, memorizatzeko diren ariketak inolako

  euskarririk gabe egiten dira eta ariketa bidez landu daitezkeen eduki batzuei bide

  desberdinetatik ematen zaie konponbidea:

  Ikasliburua erabiliz erantzuten zaio (baina ikasliburuek ariketa berak dituzte

  ikasle guztientzat), eta, batzuetan, sakontze edo errefortzu jarduerak ere

  egiten dira.

  Jarduera liburuak edo koadernoak erabiliz.

  Fitxen fotokopiak erabiliz, edo irakasleek beraiek prestatutako diktaketa

  ariketen bidez.

  Honek guztiak irakasleak ikasle bakoitzaren bilakaeraren jarraipen sistematikoa era

  egokian burutzea izugarri zailtzen du. Testuinguru honetan, baliabide hauek ikasle eta

 • TEKNOLOGIA BERRIAK ESKOLAN 2011

  11 BURUNTZA TALDEA

  irakasleengana modu pertsonalizatuan iritsi ahal izateko hutsunea bete nahian sortzen

  da proiektua.

  2.1.2 IKASYS: ZER DA?

  Ikasys proiektua Ikastolen Elkarteak garatutako hezkuntza alorreko proiektu

  berritzailea da, nahiz eta azkeneko hiru urte hauetan bultzada handia izan duen

  aplikazioen eta edukien garapenean.

  Ikasys proiektuaz hitz egiten dugunean hainbat logo erabiltzen dira hau adierazteko

  baina guk jarraian dugun irudia aukeratu dugu oso ondo adierazten bait dute hitzek eta

  irudiek zertaz ari garen.

  Irudia 2. Ikasys proiektuaren logotipoa.

  Norberak ordenagailu bidez ikasteko sistema da eta tresna informatikoak (hardware),

  aplikazio informatikoak (software), estrategia kurrikularrak (edukiak) uztartzen dituen

  multzoa da. Bitarteko hauen bidez landu daitezkeen oinarrizko konpetentziak lortzeko

  beharrezkoak diren baliabideen sistematizazioa bideratzen da.

  2.1.3 FUNTZIOAK

  Proiektuak hiru funtzio betetzen ditu:

  Trebatzeko: ikaskuntzaren hainbat prozeduratan trebatzeari zuzentzen zaizkion

  jarduera sistematiko eta progresiboen bilduma da. Besteak beste, kalkulua, ortografia,

  problemen ebazpena, fisikaren algoritmikoak, kimikaren formulazioa,...

 • TEKNOLOGIA BERRIAK ESKOLAN 2011

  12 BURUNTZA TALDEA

  Memorizatzeko: ikaskuntzaren hainbat eduki memorizatzea lagundu dezakeen

  jarduera sistematikoen bilduma da.

  Besteak beste, datu eta gertaera historikoak, geografia- toponimia, literatur obrak eta

  autoreak, hizkuntza-lexikoa, formulazioa,...

  Norberak berea egiteko: ikaskuntzaren maila eta erritmoa ikasleak berak, era

  autonomoan eta indibidualean, dituen ahalmenen informazio eta komunikazio

  teknologiak eskolan baitan, bere buruari ezartzeko eta jarduerak egiteko eskaintzen

  duen prozesua da.

  Irudia 3. Teknologia berriak ikasgelan.

  2.1.4 HELBURUAK

  Euskal Currikulumeko konpetentzia orokor eta espezifikoen lorpenerako baliabideak

  garatzea, pertsona konpetentea izatea.

  Egoera sinpleetatik abiatuz (aprendizaia puntualak), ikasgelan eta eguneroko bizitzan

  sortzen zaizkion egoera-problemak ulertzeko eta egoera hauei aurre egiteko, ikasleari

 • TEKNOLOGIA BERRIAK ESKOLAN 2011

  13 BURUNTZA TALDEA

  bere beharrei egokitutako tresna sendoak ematea, ezagutzak, trebetasunak eta

  jarrerak era bateratuan eta integratuan erabiltzeko.

  2.1.5 IKASYS SISTEMAREN OSAGAIAK

  Sistemaren osagaiez ari garenean, hardware aldetik eta software aldetik ditugunak

  bereizi behar dira.

  Hardware aldetik: eskola beharrei erantzungo dien

  eta erabiltzeko erraza eta merkea den IKASBOOK

  tresna informatiko mugikorra. Tresna hau gela

  arruntean integratuko da eta ikasle bakoitza bere

  ordenagailuarekin arituko da.

  Irudia 4. Osagaiak.

  Software aldetik: atal honek hiru web aplikazio biltzen ditu, jarduerak sortzeko

  eta antolatzeko aplikazioa, tresna informatiko mugikorrean jarduerak

  exekutatzeko aplikazioa eta irakasleek ikasleek egindako lanen garapenaren

  jarraipena egiteko aplikazioa.

  Eduki kurrikular aldetik: arloka eta zailtasunaren arabera mailakatutako

  jarduera sorta biltzen du. 6-12 adin bitartean arlo bakoitzeko 45.000 ariketa

  sortu dira, guztira, 225.000 ariketa bost arlotan banatuta (Euskara, Gaztelania,

  Ingelesa, Matematika eta Ingurunea).

 • TEKNOLOGIA BERRIAK ESKOLAN 2011

  14 BURUNTZA TALDEA

  2.1.6 PROZEDURA

  Ikasys proiektuan jarraituko den prozedura aipatuko dugu jarraian:

  Kontratu didaktikoa: ikaslearen gaitasuna eta ahalmena kontuan izanik

  kontratu didaktikoa egingo da, bertan, irakasleak ikaslearekin batera adostuko

  du zer lan egin behar duen (zenbat ariketa, gainditu beharreko zailtasun maila,

  zenbat denboran,).

  Aniztasunari erreparatzea: ikasle bakoitzak bere mailaren arabera landuko ditu

  aurrez hitzartutako ariketak. Bitartean, irakasleak lana gainbegiratuko du eta

  behar duen laguntza emango dio.

  Dibertsifikatzea: aurrekoarekin batera, behar bereziak dituzten ikasleen

  jarraipenean edota etorkinen hainbat beharretan ere lagundu dezake

  proiektuak.

  Ebaluazioa: ikasleak ariketak egin ahala, aplikazioak zuzendu egingo ditu; aldi bereko

  zuzenketa da. Lana bukatutakoan, ikasleak, irakaslearekin batera, jardueraren

  balorazioa egingo du, zer zailtasun izan duen, eta egiten duten balorazioaren arabera,

  erabakiko dute zein neurri hartu behar dituzten eta zein lan konpromiso ezarriko duten

  hurrengorako.

 • TEKNOLOGIA BERRIAK ESKOLAN 2011

  15 BURUNTZA TALDEA

  2.2 ESKOLA 2.0

  2.2.1 KOKAPENA

  Eskola 2.0 programaren bitartez Informazioaren eta komunikazioaren Teknologiak

  eskoletan sartzen dira. Ez dira informatika gela hutsak, proiektu bat da bere

  osotasunean. 2009ko ekainaren 5ean Jaurlaritzaren Kontseiluak erabaki zuen Euskadin

  programa hori sartzea, eta hori 2010. urteko ekitaldian ikusiko da Lehen Hezkuntzako

  hirugarren zikloko ikasgelak guztiz digitalizatu, irakasleak software librea eta

  metodologia berriak erabiltzeko prestatu eta multimedia-edukiak egiten direnean.

  Irudia 5. Eskola 2.0.

  Eskola digitalizatzeko apustu honek, ikasgelak IKTak erabiltzeko beharrezko baliabideez

  hornitzea suposatu du.

  2.2.2 HELBURUAK

  Eskola 2.0 proiektuarekin, beste proiektu guztietan bezala, diseinatzerakoan helburu batzuk

  finkatu ziren eta jarraian aipatzen ditugunak dira:

  Ohiko ikasgelak ikasgela digitalak bilakatzea.

  Irakasleak IKTdun gaitasunetan trebatzea.

 • TEKNOLOGIA BERRIAK ESKOLAN 2011

  16 BURUNTZA TALDEA

  Ikasgeletako metodologia aldaketari laguntzea.

  Eten digitala murriztea.

  Lan dinamikoa: partehartzailea, beste ikastetxeekin lankidetzan eta sarean

  sustatzea.

  Heziketa kalitatea hobetzea.

  Aurrez aipatu dugun moduan proiektua aurrera eraman ahal izateko IKTak erabiltzeko

  beharrezkoa da baliabidez hornitzea eta baliabide hauen artean aipatzekoa da

  bakoitzak behar duen ekipamendua.

  Ekipamendua ez da nahikoa proiektua aurrera eraman ahal izateko eta irakasleen

  prestakuntza ezinbestekoa da egunerokoan haurrekin egongo direnak izango baitira,

  ezagutza minimoak hartzea ezinbestekoa da ezezaguna zaien proiektu baten aurrean

  daudelako.Lehen hezkuntzako 5.mailako tutoreek eta gela horietan sartzen diren

  Ingeles eta Pedagogia Terapeutikoko irakasle guztiek beharrezko prestakuntza jasoko

  dute, Irakasleen prestakuntzarako metodologia alderdiei eraginez egingo dute,

  lankidetza sareak sortuz eta mintegi iraunkorrak antolatuaz.

  2.2.3 IRAKASLEEN PRESTAKUNTZA

  Prestakuntza honetan hiru talde ezberdin bereiz daitezke:

  Informatika ezagupen urriak dituenak: gutxitan erabiltzen ditu IKTak azalpenak

  eta irakasgaiak emateko.

  Ordenagailu erabiltzailea, dokumentu eta kudeaketa pertsonaletarako

  erabiltzen du ordenagailua, tarteka ikasleekin ere erabiltzen du.

  Erabiltzaile arituak, goi mailakoak, irakasgaiak emateko IKT ak erabiltzen

  dituena.

 • TEKNOLOGIA BERRIAK ESKOLAN 2011

  17 BURUNTZA TALDEA

  Prestakuntza mailak:

  Hiru maila bereiz ditzakegu emango zaien prestakuntza mailari dagokionez, aurrez

  aipatu ditugun ezagutzaren eta beharren araberakoak izango dira hauek

  Oinarrizko gaitasunak: Ofimatika, sistema eragilea, internet.

  Arbel digitala: Arbel digital interaktiboaren erabilera didaktikoa.

  Web 2.0: Tresnen multzoa eta bere aplikazioa ikasgelan.

  2.2.4 EKIPAMENDUA

  Gela bakoitzeko ekipamendua honakoa da:

  Armairu elektrifikatua eramangarrien bateriak kargatzeko eta berauek

  gordetzeko, 28 ekiporentzat.

  Neurriak: 82 cm x 116 cm x 54 cm (zabalera x altuera x sakonera).

  Arbela digital elkarreragilea: 77-ko azalera aktiboduna eta altuera doigarria

  duena.

  Neurriak: 165,7 cm x 125,7 cm x 13,0 cm (zabalera x altuera x sakonera).

  MinIeramangarri bat ikasle bakoitzeko eta bi minieramangarri + TFT + teklatua

  irakasleentzat.

  Wifiko sarbide gune bat, gelako ordenagailuak bai intranetera bai internetera

  konektatzea ahalbideratuko duena.

 • TEKNOLOGIA BERRIAK ESKOLAN 2011

  18 BURUNTZA TALDEA

  Aurrez aipaturiko mini eramangarriak ordea ez datoz beharrezkoak diren programekin

  eta beraz, ikastresnak instalatu behar dira, ikastetxean landuko dituzten edukiak

  txertatuz.

  Minieramangarriekin bukatzen dutenean, azpiko irudian ikus daitekeen moduan jasoak

  izango dira hauek.

  Irudia 6. Armairua.

  IKASTETXE BAKOITZAK BERE EKIPAMENDUA

  Gela bakoitzak bere ekipamendua izateaz gain, ikastetxeak orokorrean izan behar du

  ere ekipamendu bat bestela ez baita posible izango gela bakoitzak ekipamendu hori

  behar bezala erabiltzea. Honakoa da ikastetxeak izan beharrekoa:

  Wifi kontrolagailu bat sare birtualak definitzeko, erabiltzaileak esleitzeko eta

  egiaztapena eta segurtasuna kontrolatzeko.

 • TEKNOLOGIA BERRIAK ESKOLAN 2011

  19 BURUNTZA TALDEA

  2.2.5 EDUKIAK

  Beharrezkoak diren edukiak lantzeko, Agrega sarearekiko loturak ezarri eta materialen

  gida bat prestatuko da.

  Edukiak , kurtsoaren araberakoak izango dira: ingurune arloa, matematika, gaztelania,

  ingelesa eta euskara dira Lehen Hezkuntzan lantzen direnak eta horregatik lehen esan

  bezala kurtsoa eta gaiaren arabera eduki digital hauek ordenagailuan txertatu behar

  dira aurrez.

  2.2.6 LANKIDETZA PROIEKTU TELEMATIKOAK

  Lan kooperatiboa, informazio trataera, ezaguera sorrera, disziplinartekoa, zehar

  lerroak, globalizazioa, harremanak ...lantzeko aukera aparta eskeintzen dutelako

  proposatzen dituzte. Ikasleek gaitasun digitala, hizkuntza komunikaziorako, ikasten

  ikastea, autonomia eta ekimena, eta beste oinarrizko gaitasunak lortzeko bitarteko

  estrategikoak eskeintzen dituztelako.

  Egun internet-ko web 2.0 tresna berriek lan aukera zabalak bezain erabilerrezak

  ematen digutenez, esatebaterako: blog-ak, wikiak, webquest, txat mezularitza, sare

  sozialak... izugarrizko indarra har dezakete, ikas-irakas prozesuetan estrategikoki

  txertatuz gero. murgiltzeko. Beraz, Lankidetza Proiektu Telematikoak, ondo garatuz

  gero etorkizun handiko proiektuak dira.

  Jarraian, guztiak ez aipatzearren, bi proiektu aipatuko ditugu, asmakilo proiektua eta

  Euskadin zehar izenekoa nahiz eta badiren proiektu gehiago.

 • TEKNOLOGIA BERRIAK ESKOLAN 2011

  20 BURUNTZA TALDEA

  ASMAKILO (LEHEN HEZKUNTZAKO LEHEN ZIKLOA)

  Asmakilo pertsonai bat da, honek asmakizunak proposatzen ditu hasiera batean eta

  partaideak asmatzen saiatuko dira. Gero, ikasleek sortuko dituzte igarkizunak eta

  LOGean argitaratzen joango dira, beste ikastetxeetako ikasleak asmatzen joango

  direlarik.

  Bloga http://asmakilo.blogspot.com/

  Helburuak:

  Proiektu honek bere helburu propioak ditu, jarraian aipatzen ditugunak dira:

  Ikasle ezberdinen arteko harremanak zabaltzea.

  Hizkuntza sormena eta alderdi ludikoa sustatzea.

  Igarkizun testua lantzea.

  Herrietako aho korapiloak, jolasak, kantak eta bitxikeriak ezagutaraztea.

  Lankidetza jarrerak bultzatzea.

  Lantzen diren gaitasunak hizkuntza komunikazioa, Giza eta arte kultura, ikasten

  ikastea, autonomia zein ekimen pertsonala eta gaitasun digitala dira.

 • TEKNOLOGIA BERRIAK ESKOLAN 2011

  21 BURUNTZA TALDEA

  EUSKADIN ZEHAR PROIEKTUA

  Proiektu honen helburu nagusia IKTak modu eraginkorrean erabiliz Euskadiko

  errealitate ezberdinen ezagutza partekatzea da, ikastetxe desberdinen arteko ikasleen

  lankidetza eta harremanak sustatuz.

  Lehen Hezkuntzako 2.-3.zikloko ikasleei zuzentzen zaie proiektua. Bi ikastetxeen

  artean gela-bikoteak antolatzen dira. Ikastalde bakoitzak bere herri-auzo eskualde

  inguruko ikerketa-lana (natura-historia-kultura-soziala) burutuko du eta beste

  taldearekin partekatu/erkatuko ditu ezagupen horiek. Ekoizpen guztiak blogean

  argitaratuko dira.

  "Proiektuaren arrakasta ikastetxe bikote edota partehartzaileen artean suertatutako

  harreman kalitateak eta elkarlanak baldintzatuko dute. Izan ere posta e-mailen edo

  blog posten bitarteko komunikazio etengabea eta lan produkzioekiko feedbacka

  ezinbestekoa gertatu behar da. Arrakastaren maila gorena elkarren arteko bisita

  txangoa burutzea izan daiteke, bertatik bertara ikusiz ikertutako errealitateak"

  Euskadin zehar proiektuarekin ibili duten irudia da azpian dagoena:

  Irudia 7. Euskadin zehar proiektua.

 • TEKNOLOGIA BERRIAK ESKOLAN 2011

  22 BURUNTZA TALDEA

  Helburuak:

  Gainerako proiektuekin egin dugun moduan, zehatz azaltzen ditugu Euskadin zehar

  proiektuaren helburuak zein diren:

  Ikasleek IKTak, Informazioa eta Komunikaziorako Teknologiak, modu

  esanguratsu eta funtzional batean erabiltzea.

  Ikastetxe eta herri ezberdineko ikasleen arteko harremanak sortzea eta

  bultzatzea, posta elektronikoa eta blogaren bitartez.

  Ikasleek bere herriko/auzo/eskualde ingurua (natura-historia-kultura-soziala)

  ezagutzea eta ezagutza partekatzea ekoizpen digitalak burutuz.

  Ikasleen ekoizpenak lankidetzatik erdiestea.

  Ikaseleek beste errealitate batzuk ezagutu eta baloratzea, beste ikastaldearen

  ekoizpenak partekatu, interesa azalduz eta feeck-back bidaliz.

  Edukiak:

  Helburu hauek lortzeko, eduki batzuetan zentratuko dira ikasle eta irakasleak. Eduki

  horiek ondorengoak dira:

  Herria, eskualdea edo auzoko ingurune naturala, historia, kultura, gizartea.

  Posta elektronikoa eta ofimatika

  Google aplikazioak: docs, blogger, youtube, picasa ...

  Multimedia aplikazioak: argazki digitalak, soinu-bideoa ...

  Beste herrietako bisita birtualak edota in-situ eginak.

 • TEKNOLOGIA BERRIAK ESKOLAN 2011

  23 BURUNTZA TALDEA

  2.3 IKT HELDUTASUN EREDUA

  Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Unibertsitate eta Ikerketa Sailak, Ikastetxeetan

  Informazio eta Komunikazio Teknologiak (IKT) era eraginkorrean aprobetxatzeko

  helburua jarri dio bere buruari, haien administrazio eta kudeaketan eta irakatsi eta

  ikasteko prozesuetan.

  Lisboako estrategiaren eta Hezkuntzaren arloko 2010eko ekimen Europarraren ildotik

  ikastetxeak irekiak, malguak, aldakorrak eta ingurune eta gizarteari irekiak planteatzen

  ditu.

  Jarraian aipatzen dugun aginduaren bidez finkatzen da honakoa:

  AGINDUA, 2009ko apirilaren 1ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa

  sailburuarena. Honen bidez, ikastetxeetako teknologia-heldutasunaren eredua

  finkatzen da eta ikastetxeek IKT arloan duten heldutasuna egiaztatzeko ziurtagiria

  nahiz zigiluak onartzen dira.

  Honek zera esan nahi du, teknologia-baliabideez hitz egiten dugunean ez garela soilik

  kopuruaz eta kalitateaz ari, hauez gain bestelako ezaugarri batzuk ere badituela:

  ikasleen gaitasuna eta inplikazioa Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologietan;

  irakasleen gaitasuna, IKTak dauden ikastetxeetan, irakasleak eman behar dizkio

  ikasleari ezagutza eta trebezia berriak sortzeko baliabide nahiz tresnak. Ikasteko

  esparru berri horietatik eratorrita, beste funtzio eta profil batzuk agertu dira: IKT

  tresnak erabiltzen dituzten irakasleak, urruneko tutoreak, on-line aholkulariak,

  urruneko prestakuntza-plataformetarako edukiak lantzen dituzten irakasleak,

  zentroetako IKTren dinamizatzaileak, eta abar.

  Gainera beharrezkoa da Hezkuntza-komunitateko gainerako eragileen inplikazioa

  (gurasoak, udala, enpresak, eta abar).

 • TEKNOLOGIA BERRIAK ESKOLAN 2011

  24 BURUNTZA TALDEA

  Eredu honek Hezkuntza-prozesuko eragileen parte hartzeak maila bakoitzean izan

  dezakeen gradua eta gradu horiek egiaztatzeko erak definitzen ditu .

  Ereduak bost maila ditu. Maila bakoitzean, digitalizazio-maila handituz doa eta, aldi

  berean, mailak berak ezartzen ditu goragoko heldutasun-mailak lortzeko hezkuntza-ko-

  munitate osoak jarraitu behar dituen lan ildoak teknologiei, prozesuei eta gaitasunei

  dagokienez.

  1. maila: Azpiegiturak eta gaitasuna

  2. maila: Erabilera

  3. maila: Ikasgela digitalizatzea

  4. maila: Ikasgela birtual bihurtzea

  5. maila: Ikastetxea birtual bihurtzea

  Heldutasuna egiaztatzen duten ziurtagiria eta hau lortu bitarte maila bakoitza

  egiaztatuko duen zigilua ezarri ditu Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak. Sail

  honek berak egingo ditu dagozkion jarraipenak ikastetxeak dagokion maila edo azken

  ziurtagiria jaso bitarte.

 • TEKNOLOGIA BERRIAK ESKOLAN 2011

  25 BURUNTZA TALDEA

  33 OONNDDOORRIIOOAAKK

  Egin dugun lana iturri ofizialetatik jasotako informazioan oinarritu dugu, horrez gain,

  egunkari eta aldizkarietako hainbat artikulu eta irakurri ditugu ikuspegi kritiko batetik

  osatuak izan direnak. Iritzi artikulu gehienen egileak irakasleak edo irakaskuntzarekin

  lotura zuzena duten pertsonak eginak izan dira, honek erakutsi digu egitasmo hau

  praktikara eramatean, beste hainbat esparrutan teoriatik praktikara dagoen urratsean

  gertatu ohi den bezala, hainbat hutsune ageri direla.

  Atal honetan beraz, erreferentzia bezala hartu ditugun edukiak ez dira mugatzen iturri

  ofizialek diotenera, baizik eta gaiak berak sortu dituen kezkak eta ikuspegi kritikoak

  kontutan hartu ditugu.

  Teknologia Berriak ikastetxeetan sartu behar direla argi daukagu, gizartean daude eta

  ikastetxeek teknologien mundu horretan bizitzeko trebetasuna garatu behar dute.

  Gainera, Hezkuntza arloan aukera interesgarriak eskaintzen dizkigute.

  Aipatu ditugu teknologia berriak behar bezala txertatzeko edo lantzeko egun eskoletan

  dauden proiektuak.

  Eskola 2.0 proiektua izan da besteak beste azkenaldian guztion ahotan egon dena.

  Egitasmoa erakargarria bezain interesgarria dela uste dugu, hezkuntza sistema

  iraultzeko lehen urratsa izan daiteke, baina irakasleen artean haserrea eta ezinegona

  eragin ditu. Funtsarekin ados daude, zer esanik ez helburuarekin, baina programa hori

  martxan jartzeko moduarekin, ez. Bat-bateko plangintza izan da, goitik behera ezarri

  da, aldez aurretik prestatu gabea eta hezkuntza komunitatearekin hausnartu gabea.

  Etorkizuneko irakasle gisa, bat egiten dugu irakasleen iritziarekin. Plangintza integrala

  falta dela diote askok eta guk ere hori uste dugu. Irakasleek prestakuntza saioak jaso

 • TEKNOLOGIA BERRIAK ESKOLAN 2011

  26 BURUNTZA TALDEA

  dituzte, baina, prestakuntza kaxkarra izan dela uste dugu. Besteak beste, arlo teknikoaz

  gain, arlo pedagogikoari erreparatu behar zaiolako, eta programa honen helburu

  pedagogikoak ez daudelako batere argi. Beste hutsune bat ere nabarmendu nahi dugu:

  edukiak. Izan ere, teknologia berriak helburuak lortzeko bitarteko besterik ez dira, eta

  azpiegitura horiek baliatuta ikasleak hezteko erabiliko diren edukiak sortzea

  ezinbestekoa da. Ekipoak ikasgelan daude baina eramandako teknologiaren eta

  irakasleen heziketaren artean desoreka dagoela uste dugu.

  Ordenagailuak instalatu eta arbel digitala erabiltzeko prestakuntza jaso badute ere,

  "pedagogiaren ikuspegitik" ez dute inolako azalpenik edo irakaspenik lortu

  Administrazioaren partetik. Oraingoz, beraz, "irakaslearen baitan" geratuko da

  ordenagailuen erabilpenaren neurria. Jakinda, gainera, ingelesez eta gaztelaniaz

  material didaktikoak badauden arren, euskaraz ez dagoela ezer.

  Dirutza inbertitu da teknologia berrietan baina ez da dirurik egon prestakuntza egokia

  eskaintzeko.

  Jaso dugun informazio guztietatik ondorio argi bat atera dezakegu: erronka honek giza

  baliabideak falta dituela eta jaurlaritzak inbertsio bat egin beharko lukeela horretan.

  Izan ere laguntzak ezin dira soilik bideratu azpiegitura berriak erostera. Erronka honek

  giza baliabideak behar dituela azpimarratu nahi dugu, eta hainbat irakasleek esan

  diguten moduan garrantzitsua iruditzen zaigu ikastetxe guztietan IKT dinamizatzaileak

  izatea.

 • TEKNOLOGIA BERRIAK ESKOLAN 2011

  27 BURUNTZA TALDEA

  44 BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA

  Losada Iglesias, D. (2009) Marco estratgico de Euskadi ante la

  Sociedad de la Informacin en la Escuela. Ediciones paraninfo.

  Eusko Jaurlaritza (2007)Hezkuntza curriculuma. EHAA, 2007ko

  azaroaren 13ko aldizkaria, 218 ZK. 26035-26074 eta gehigarriak.

  www .eskola20.euskadi.net

  www.ikasys.net

  http :/ /www.sc.ehu.es/plwlumuj/ebaluazioa_ pedagogia/praktikak/

  http :/ / jakintza.net/ 2009/ 01/ 25/ ikasys -proiektuari-buruzko-iritziak/

  h ttp :/ /www.slideshare.net/markelus2/heldutasun-teknologikoa

  http://pnte.educacion.navarra.es/portal/

  http://www.educacion.navarra.es/portal/

  http://paperekoa.berria.info/harian/2009-10-

  21/012/005/eskola_20_programa_egiteko_irakasleez_ahaztu_direla_uste_du_

  eilas_sindikatuak.htm

  http://paperekoa.berria.info/agenda/2010-03-

  18/039/007/KOMUNIKAZIOA._Irlen_sarea._Eskola_digitala.htm

 • TEKNOLOGIA BERRIAK ESKOLAN 2011

  28 BURUNTZA TALDEA

  http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2009/10/29/sociedad/con-eskola-20-el-

  aula-se-informatiza-y-la-ensenanza-se-abre-al-mundo-digital

  http://www.hikhasi.com/artikulua/1874