Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design · PDF...

Click here to load reader

 • date post

  20-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design · PDF...

 • Carles llull Verd Disseny Gràfic / Diseño Gráfico / Graphic Design

  DOSSIER DE FEINA / BOOK

 • Carles llull Verd (Palma, Mallorca, 30 d’abril de 1971)

  Telèfon: 607 265 282 e.mail: [email protected] web personal: www.quatreeles.com

  Carles llull Verd, dissenyador gràfic, maquetador i fotògraf, desenvolupa la seva carrera professional entre Palma i Barcelona.

  Gairebé per casualitat, dóna les seves primeres passes en l’ambient musical (pop-rock i folk) que es vivia Mallorca a finals dels anys 90, dissenyant portades i cartells per a diversos grups del moment. Així, poc a poc i de manera autodidàcta, s’especialitza en el disseny i comença a col·laborar molt estretament amb els principals segells discogràfics de Mallorca i Barcelona, al mateix temps que consolida i expandeix la seva trajectòria professional treballant en altres àmbits del disseny gràfic i la comunicació visual.

  A més, la necessitat de treballar amb imatges que s’adaptessin als seus projectes gràfics, el motiva a explorar i desenvolupar el seu vessant com a fotògraf.

  Fins a l’actualitat ha realitzat tot tipus de projectes no només per al mercat discogràfic, sino també per als sectors editorial, cultural y comercial, treballant per a institucions públiques i privades, empreses audiovisulas, marques, publicitat, etc.

  Carles Llull Verd, diseñador gráfico, maquetador y fotógrafo, desarrolla su carrera profe- sional entre Palma y Barcelona.

  Casi por casualidad, da sus primeros pasos en el ambiente musical (pop-rock y folk) que se vivia en Mallorca a finales de los años 90, diseñando portadas y carteles para diversos grupos del momento. Así, poco a poco y de forma autodidacta, se especializa en el diseño y empieza a colaborar muy estrechamente con los principales sellos discográficos de Ma- llorca y Barcelona, al tiempo que consolida y expande su trayectoria profesional trabajando en otros ámbitos del diseño gráfico y la comunicación visual.

  Además, la necesidad de trabajar con imágenes que se adaptasen a sus proyectos gráfi- cos, lo motiva a explorar y desarrollar su vertiente como fotógrafo.

  Hasta la actualidad ha realizado todo tipo de proyectos no sólo para el mercado discográ- fico, sino también para los sectores editorial, cultural y comercial, trabajando para institu- ciones públicas y privadas, empresas audiovisuales, marcas, publicidad, etc...

 • lITTle lION TrIO (Produccions Blau, 2013)

  Disseny del disc de debut de Little Lion Trio, grup que pren el nom del tema ‘O Leâozinho’ de Caetano Veloso, el qual reinterpreten juntament amb altres temes de bosanova. Vaig plantejar-lis una sessió fotogràfica passada per aigua amb la idea de donar un aire molt fresc i desenfadat al disc.

  Fotografies i disseny gràfic.

  Diseño del disco de debut de Little Lion Trio, grupo que toma su nombre del tema ‘O Leâozinho’ de Caetano Veloso, el cual reinterpretan junto con otros temas de bosanova. Les planteé una sesión fotográfica pasada por agua con la idea de dar un aire muy fresco y desenfadado al disco.

  Fotografia y diseño gráfico.

  dIsseNy dIsCOgràfIC dIseÑO dIsCOgrÁfICO

 • gaBrIel f. CellO WOrKs (Autoeditat, 2013)

  Col·laborador habitual de molts altres musics i projectes, Gabriel Fiol va voler presentar les seves pròpies composicions només per a violoncel. Op- tàrem per aprofitar la llum de la sortida del sol a un lloc tan emblemàtic com és la platja des Trenc. Em va agradar la idea d’afegir esteles dels avions com a símbol dels propis somnis i aspiracions.

  Fotografia, retoc fotogràfic i disseny gràfic. (www.gabrielfiol.com)

  Colaborador habitual de muchos otros músicos y proyectos, Gabriel Fiol qui- so presentar sus propias composiciones para violoncelo solo. Optamos por aprovechar la luz de la salida del sol en un lugar tan emblemàtico como es la playa de Es Trenc. Me gustó la idea de añadir estelas de los aviones como símbolo de los propios sueños y aspiraciones.

  Fotografia, retoque fotográfico y diseño gráfico. (www.gabrielfiol.com)

  dIsseNy dIsCOgràfIC dIseÑO dIsCOgrÁfICO

 • dIsseNy dIsCOgràfIC dIseÑO dIsCOgrÁfICO

  aNTÒNIa fON. VOsTÈ És aQuÍ (Robot Innocent, 2012)

  El grup Antònia Font va concebre un àlbum amb quaranta micro-cançons que no superen els 2 minuts agrupats en tres blocs. En comptes de llistar els 40 temes a l’inlay de la carpetilla vàrem decidir col·locar-les a mode d’estacions d’una xarxa amb tres línies de metro inventada. Ens agradava la idea del metro perquè a Palma no en tenim de metro i sempre li dona un aire molt cosmopolita a una ciutat. Així, vaig haver de mirar mapes de metro de les principals ciutats del món i cercar un sistema propi, amb estacions, enllaços, estacions terminals i serveis... Un metro d’una ciutat inventada amb un punt surrealista.

  Disseny gràfic.

  La banda Antònia Font concebió un álbum con cuarenta micro-canciones que no superan los 2 minutos agrupados en tres bloques. En vez de listar los 40 temas en el inlay de la carpetilla decidimos colocarlas a modo de estaciones de una red con tres líneas de metro inventada. Nos gustava la idea del metro porque en Palma no tenemos metro, y siepre le da un aire muy cosmopolita a una ciudad. Así, tuve que mirar mapas de metro de las principales ciudades del mundo y buscar un sistema propio, con estacio- nes, terminales, enlaces y servicios... Un metro de una ciudad inventada con un punto surrealista.

  Diseño gráfico.

 • jaumeCOmpTe.COm (Jaume Compte Nafas Ensemble. 2013)

  Micro site provisional del grup Jaume Compte Nafas Ensemble. Infor- mació bàsica dels components, trajectòria, discografia i contacte. Disseny web i programació.

  Micro-site provisional del grupo Jaume Compte Nafas Ensemble. Infor- mación bàsica de los componentes, trayectoria, discografía i contacto. Diseño web y programación.

  VIulaCulTura.COm (Departament de Cultura de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

  del Govern de les Illes Balears. 2013)

  Web per el programa d’activitats adreçades a centres escolars. Disseny d’interfície, navega- bilitat, formularis de contacte i sol·licitud d’activitats. Dissenyada per a programació HTML, PHP i Base de dades (programació web: Àlex Burillo).

  Web para el programa de actividades educativas dirigidas a centros escolares. Diseño de in- terfície, navegabilitat, formularios de contacto y solicitud de actividades, y gestión de conte- nidos. Disseñada para programación HTML, PHP y BBDD (programación web: Álex Burillo)

  dIsseNy WeB dIseÑO WeB

 • dIsseNy dIsCOgràfIC dIseÑO dIsCOgrÁfICO

  Cap pela. mOON rIVer (Produccions Blau, Palma, 2011)

  Imatge inspirada en la pel·lícula “Breakfast at Tiffany’s” (prota- gonitzada per Audrey Hepburn) de la que s’extreu la cançó

  MOON RIVER la qual dóna nom al CD de CAP PELA, on el grup reinterpreta a cappella un repertori de temes inclosos en la banda sonora de diverses produccions

  cinematogràfiques.

  Idea, disseny gràfic i fotografia

  Imagen inspirada en la película “Breakfast at Tiffany’s”, protago- nizada por Audrey Hepburn, y de la que se extrae la canción MOON RIVER que da nombre al CD de CAP PELA, en el que el grupo reinterpreta a cappella un repertorio de temas incluidos en la banda sonora de diversas producciones cinematográficas.

  Idea, diseño gráfico y fotogriafía

 • COl·leCCIó “musIC frOm CaTalONIa 2011” (Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC). Generalitat de Catalunya, 2010)

  Col·lecció de CDs editats per l’ICIC amb l’objectiu de promocionar a l’extranger les principals propostes musicals fetes i/o editades a Catalun- ya en el periòde 2010 / 2011.

  Disseny gràfic i fotografia.

  Colección de Cds editados por el ICIC con el objetivo de promocionar en el extrangero las principales propuestas musicales hechas y/o editadas en Catalunya durante el periodo 2010/2011.

  Diseño gráfico y fotografía

  dIsseNy dIsCOgràfIC dIseÑO dIsCOgrÁfICO

 • rOOTs COlleCTION. spIrITuals & ClassIC gOspel (Discogràfica Discmedi-Blau, Barcelona, 2009)

  Redisseny de la col·lecció Roots Collection amb aquestes quatre noves entregues. Disseny gràfic i retoc fotogràfic. Rediseño de la colección Roots Collection con estas cuatro nuevas entregas. Diseño gráfico y retoque fotográfico.

  COl·leCCIó “BasICs del pOp-rOCK” (Discogràfica Discmedi-Blau, Barcelona, 2007)

  Disseny de la col·lecció de CDs de sèrie econòmica de la discogràfica Discmedi-Blau. Disseny gràfic. Diseño de la colección de CDs de série económica de la discográfica Discmedi-Blau. Diseño gráfico.

  dIsseNy dIsCOgràfIC dIseÑO dIsCOgrÁfICO

 • Todo en el disco conjunto de Albert Pla y Joan Miquel Oliver es broma. A partir de la grabación en falso directo del disco, Joan Miquel Oliver pensó: “¿Y qué pasaria si hacemos creer que el concierto se ha grabado en realidad en el Olympia de Paris como colofón de una gran gira mundial; que nos hemos convertido en celibridades internacionales y que aquí nadie se ha enterado...?”. Pues eso...

  Diseño gráfico y retoque fotográfico.

  alBerT pla & jOaN mIQuel OlIVer. CONCerT a parIs (Produccions Blau, 2010)

  Tot en el disc conjunt d’Albert Pla i Joan Miquel Oliver és broma. A partir de l’enregistrament en fals directe d